30 апр. 2020 г.

Про соціальний проект «Народна Україна»


В нашій країні дуже багато патріотично налаштованих громадян, які активно намагаються зробити все можливе для того, щоб Україна стала дійсно могутньою, багатою, прогресивною країною з якої б люди не виїжджали в пошуках роботи та гідного життя, а, навпаки, були горді й щасливі, що вони є громадянами цієї країни. Але вони діють розрізнено, їх ідеї, за звичай, не доступні широкому колу громадян, і тому не доходять до масштабного обговорення й реалізації. Соціальний проект «Народна Україна»  створено для того, щоб суттєво та кардинально змінити цю ситуацію - підійти до вирішення цього питання з протилежного боку! Почати не з поширення проекту й збору його прихильників, а з створення середовища, зачатку кристалізації громадянського суспільства, здатного до реалізації таких проектів!

Перша, дещо застаріла редакція цього соціального проекту – тут.
В цій статті – тези другої, суттєво зміненої редакції цього проекту. 
 Соціальний проект «Народна Україна» – це проект створення умов для самоорганізації активних, патріотично налаштованих громадян для побудови нової, прогресивної країни в  Україні (далі - Проект). Проект створення умов для формування чітко визначеного соціуму, товариства креативних, самодостатніх, заможних, успішних громадян й створення необхідних умов та інфраструктури для забезпечення можливості реалізації  їх планів. Це не тільки спільнота громадян, а й створений нею комплекс технічних та організаційних засобів для забезпечення міцності їх зв’язків, потужної мотивації в спільних діях, необхідних умов реалізації їх планів. Основою цього комплексу має бути створене цією спільнотою єдине незалежне від олігархічних кланів інформаційне поле, яке дає її учасникам надзвичайні можливості електронного суспільства. Можливості надсучасної комунікації: обміну інформацією, обговорення актуальних питань, прийняття суспільних рішень в групах та об’єднаннях любого рівня впритул до загальноукраїнського. Це можливість проведення, не виходячи кожному з дому: дискусій, мітингів, зборів, голосувань та інших варіантів прийняття суспільних рішень. Це можливості дистанційного створення й ведення різних видів спільного бізнесу в тих галузях та видах, які без такої взаємної комунікації, або без об’єднання активів чи спільного інвестування були неможливими.
Це спільнота вільних, потужно вмотивованих конструкторів, майстрів та інвесторів, які негайно приступають до побудови нових умов і відносин в своєму середовищі по створеному ними проекту, своїми силами за свої кошти й заради свого майбутнього та майбутнього своїх сімей. Вони - вільні в своїх діях і пріоритетах, не підпорядковані ніякими лідерам та керівникам. Вони самі керують своїми діями й своїми, чи спільними активами, підпорядковуються тільки тим рішенням та планам, до яких вони самі приєднались і які приймались з їх участю. В цьому середовищі вони: живуть, працюють в різних галузях та сферах, активно спілкуються, реалізують свої бізнесові та інші життєві плани, надають та отримують взаємну підтримку, захист, соціальне, медичне та інше забезпечення. На першому плані в них не політичні, а життєві й актуальні для повсякденного буття питання. 
Їх об’єднують тільки:
- спільна мета,
- єдине інформаційне поле, яке дає їм нові можливості для спільних справ та спільних проектів,
- внутрішня мотивація та особиста потреба до участі в спільних справах та проектах,
- додаткові можливості, яких немає за межами цього Соціуму.
Це проект реалізації принципів самоорганізації та розвитку народного капіталізму в середовищі однодумців, яке своєю успішністю і перспективністю спонукає інших громадян до приєднання й невпинному росту його рядів до таких розмірів, який дозволяє суттєво впливати на управління країною і в результаті дає можливість для досягнення реального конституційного народовладдя.
Це – точка кристалізації нової, стрімко зростаючої країни в Україні з своєю системою відносин, які відповідають нормам Конституції та діючому законодавству, з єдиною метою та своєю економікою, яка постійно росте й згодом може охопити всю Україну. Це – середовище є осередком для формування громадянського суспільства нової України.

I. Актуальність Проекту та нинішній стан країни
Питання масового об’єднання громадян та зміни системи влади надзвичайно актуальне.  За 28 років незалежності Україна значно відстала у своєму розвитку від інших країн. Ключові галузі економіки захоплено олігархічними кланами. Практично, вся енергетична галузь – у власності невеликої групи осіб. Обсяги виробництва падають, природні ресурси в сировинному стані вивозяться за кордон. Вирубуються ліси, нещадно вивозяться корисні копалини, виснажуються ґрунти. Зовнішня торгівля зосереджена у власників крупного капіталу. Прибутки через офшорні структури виводяться з України на рахунки за кордон. На державному рівні створюються умови для отримання в окремих галузях надприбутків за рахунок грабування народу та виснаження економіки. В країні панує корупція, віджимання бізнесу. Надмірне зростання вартості енергоресурсів та непомірні податки роблять продукцію українських підприємств неконкурентною. Це веде до зменшення обсягів виробництва й ще більше ускладнює ситуацію. Власники великого капіталу, витрачають неймовірні кошти, щоб влаштуватись самім, та посадити своїх представників в органи влади, повертаючи витрачені на здобуття цих посад кошти в кратних розмірах та отримуючи надприбутки через корупційні схеми.  В країні з неймовірною кризою в економіці, монополії та олігархічні клани отримують надприбутки в обсягах практично недосяжних навіть для розвинених країн.  Олігархічний капітал, замість інвестування в економіку, виводить кошти за кордон. В країні надзвичайно малочисельний середній клас. Основою для незмінності цього стану є українські ЗМІ, які практично повністю належать, або підконтрольні олігархічно-клановій системі. Детальніше про це тут та тут.
Вкрай необхідною є кардинальна зміна системи влади. Але для того, щоб реалізувати такі зміни, потрібне відповідне суспільство громадян.Саме на формування такого суспільства активних громадян і орієнтовано цей Проект.

II. Мета Проекту.
Метою Проекту є створення середовища та умов для самоорганізації активних громадян, патріотів України в стійкий, постійно зростаючий соціум для побудови нової країни в  Україні (далі – Соціум). Поступової, конституційної зміни країни на таку, що забезпечує суттєво більшу участь народу в економіці, бізнесі та в управлінні країною. Така самоорганізація громадян для реалізації Проекту в спільноту, яка живе в своєму особливому середовищі, має своє інформаційне поле з властивостями електронного суспільства, особливі відносини та комплекс спільних інтересів в бізнесі, інвестиціях, активах та об’єктах власності. Цей Соціум створюється не для самоізоляції, а, навпаки, для  демонстрації тих переваг, які дає об’єднання: інтелекту, активів та інвестицій, та злагоджених дій на зростання соціального стану та активів для кожного учасника Проекту. І, при цьому, цей Соціум є відкритим для приєднання необмеженої кількості громадян, які визріли для приєднання до творців нової України і мають для цього необхідний потенціал.
Ця мета досягається:
-   забезпеченням потужної  мотивації для участі в Проекті, для приєднання до Соціуму (гармонічне поєднання участі в Проекті з початком життя в умовах цього Соціуму, з роботою в ньому, з життям вже зараз по його законам і принципам,  з вирішенням багатьох особистих потреб та потреб своєї сім’ї через  участь в цьому Соціумі, вмотивованість через: моральні стимули, задоволення й гордість особи, що вона є учасником Проекту по будівництву нової, прогресивної країни, членом особливого, нового суспільства, має перспективи кар’єрного росту, можливості отримати нову роботу, або збільшення заробітку, суттєво змінити рівень та спосіб життя, зростання власних активів, розвиток свого бізнесу, можливість реалізації нових проектів та бізнес-планів, суттєве розширення ринків збуту своїх товарів, або послуг, можливість працювати, або мати свій бізнес в тій сфері, яка без участі в такому соціумі була б для цієї особи недосяжною, мати надійний захист своїх прав та свобод, значно вищій рівень соціального забезпечення);
побудовою продуманих, сучасних, створених на основі новітніх досягнень комунікації, принципів побудови Соціуму творців нової, народної України, створенням комплексу відносин, умов взаємної підтримки, які дають оптимальне співвідношення і гармонічне узгодження: свободи вибору, особистих інтересів та спільних планів та завдань;
створенням єдиного, незалежного від олігархічних кланів інформаційного простору та незалежних ЗМІ, які забезпечують вільний доступ: до об’єктивної інформації, до вільного розкриття: ідей, планів, проектів та можливості генерації, обговорення та прийняття в Соціумі суспільних рішень, до можливостей створення та ведення спільних бізнеспроектів;
-  створенням міцного фундаменту цього об’єднання (Ядра Проекту) - комплексу організацій, закладів та підприємств, які формують якісно нове електронне суспільство, мають гарантовано забезпечити: надійність, безпеку, ефективність створеної  системи, підтримку функціонування інформаційного простору, контроль і захист від втрати інвестицій та забезпечення ліквідності активів;
  -  створенням потужної економічної бази Соціуму на принципах народного капіталізму та шляхом забезпечення росту чисельності середнього класу (створення умов для залучення й захисту інвестицій, створення публічних акціонерних товариств, національних мереж, франчайзингових проектів, допомога в масовій реалізації бізнес-планів та проектів).

III. Мотивація для участі в Проекті
Мету створення масового об’єднання ставлять собі сотні партій, рухів, громадських організацій, але дійсно реалізувати масове, постійно зростаюче об’єднання громадян дуже рідко кому вдається.  Кожен учасник будь-якого об’єднання, крім ідеї яка його захопила й спонукала до приєднання, кожен день стикається з поточними проблемами життя, які відволікають від головної мети. Це: основна робота, сім’я, житло, потреби в  покращенні свого життя й життя своєї сім’ї зараз, а не в невизначеному майбутньому. Впливає й відсутність прогресу в досягненні мети того об’єднання,  до якого ця особа приєдналась.  Поступово ряди такого об’єднання рідіють, первинний запал, з часом, гасне.
В цьому Проекті пропонується гармонічне поєднання участі в побудові нової, Народної України з початком життя в ній, з роботою в ній, з вирішенням багатьох особистих потреб та потреб своєї сім’ї через  участь в середовищі творців, з життям вже зараз по її законам і принципам.  Особа, яка стає Учасником Проекту отримує певні переваги перед іншими громадянами. 
Мотивами стати Учасником Проекту можуть бути:
-       моральні стимули від перебування в спільноті учасників Проекту (задоволення й гордість особи, що вона є учасником Проекту по будівництву нової, прогресивної країни, можливість активного перебування в інформаційному просторі цієї спільноти, бути свідком та учасником всіх подій в ньому);
-       нові, неймовірні можливості для ініціативи та особистих дій, небувалий вибір варіантів для застосування своїх знань, здібностей та активів, важливість особистої участі в прийнятті суспільних рішень;
-       перспективи кар’єрного росту, можливості отримати нову роботу, або збільшення заробітку, суттєво змінити рівень та спосіб життя;
-       забезпечення зростання власних активів учасників Проекту за завдяки підтримці Соціумом, розвиток свого бізнесу, можливість реалізації нових проектів та бізнес-планів, суттєве розширення ринків збуту своїх товарів, або послуг, можливість мати бізнес в тій сфері, яка без участі в такому об’єднанні була б для цієї особи недосяжною;
-       можливість інвестиційної підтримки в розвитку свого бізнесу, яка без участі в цьому проекті була б неможливою;
-       надійний захист та гарантоване забезпечення ліквідності активів учасника Проекту;
-       забезпечення надійного захисту прав та свобод учасників Проекту. Реалізація принципу «Один – за всіх і всі – за одного», створення системи суспільного захисту учасників Проекту;
-       забезпечення соціального захисту Учасників Проекту.
Це зовсім інший, значно вищій за звичайний рівень мотивації!
Все це може забезпечити достатньо велике, масове приєднання до участі в Проекті активних громадян.  
Учасники Проекту, об’єднавшись, починають створювати свій, новий простір існування на принципах електронного суспільства та народного капіталізму [1], з системою взаємних відносин, побудованою на принципах цього Проекту. Соціальний проект  «Народна Україна» передбачає не тільки об’єднання громадян, а й можливості ефективного об’єднання їх активів, інвестування в Проект  для створення тих умов і можливостей, які не забезпечує для середнього класу наша нинішня олігархічна, корумпована держава. Забезпечується: потужна й активна взаємна підтримка Учасників Проекту в розвитку їх бізнесу, інвестування їх проектів та бізнес-планів, доступ до всіх сфер економіки та ринків, які зараз монопольно зайняті олігархічним капіталом. Будується своя економіка та інфраструктура. Дається можливість бути співвласниками: банків, великих підприємств, національних мереж, телерадіокомпаній, машинобудівних, металургійних та інших великих підприємств, підприємств з видобутку нафти, газу, руди та інших корисних копалин, тощо. Можливість: приймати участь в приватизації державного майна, торгувати на міжнародних ринках та доступність інших видів діяльності, які зараз повністю захоплені олігархічними кланами. В рамках цього об’єднання можна буде вирощувати та просувати на відповідні посади нове покоління ефективних менеджерів та державних службовців найвищого рівня. Проект передбачає інтенсивне нарощування активів кожного з Учасників Проекту, значне зростання чисельності середнього класу, його долі в економіці країни та значне збільшення впливу народу на владу в Україні за рахунок об’єднання: активів, інтелектуального та організаційного потенціалу.
Проект передбачає створення Ядра Проекту - комплексу своїх підприємств та організацій для забезпечення реалізації та гарантованої надійності всіх переваг та особливостей учасника проекту, які спонукали особу до приєднання. Це – свої, створені завдяки системі спільного інвестування: Інвестиційна компанія, Спеціальна соціальна мережа, Телерадіокомпанія, Банк, Страхова компанія, Комітет безпеки й захисту Соціуму, Народний третейський суд, Недержавний Пенсійний фонд, Благодійний фонд та інші, необхідні для потреб Проекту структури. Завдяки комплексу підприємств та організацій Ядра, учасник Проекту, отримує більш вагомі та надійні переваги в порівнянні з іншими громадянами країни. Це: більші можливості в бізнесі та в заробітку, більші перспективи кар’єрного росту, більші можливості в ринках збуту товарів та послуг, більш ефективне застосування своїх активів, власний контроль та розпорядження ними, комплексний захист своїх активів, фізичний та юридичний захист від протиправних дій, краще страхове забезпечення в непередбачених ситуаціях, краще пенсійне забезпечення й особисте управління своїми активами та пенсійним рахунком. Практично всі структурні одиниці Ядра проекту створюються і діють на умовах самоокупності та прибутковості. Всі інвестиції та активи учасників Проекту знаходяться під постійним контролем та управлінням цим учасником, забезпечується гарантоване страхування інвестиційних ризиків, ліквідність акцій та інших цінних паперів. Детальніше про Ядро Проекту – в окремому розділі.
Важливим мотивом для участі в Проекті є забезпечення захисту кожного учасника і його бізнесу від беззаконня державних органів, рейдерських атак та нападів конкурентів. Діє принцип «Один за всіх і всі за одного». Засновується Комітет безпеки й захисту Соціуму, який може забезпечити, як правовий, так і фізичний захист Учасників Проекту та їх бізнесу. Передбачається свій Народний третейський суд, який гарантовано забезпечить законність у розгляді спорів між учасниками Проекту.
Для забезпечення соціального захисту Учасників Проекту та інших громадян, засновуються  Недержавний Пенсійний фонд та Благодійний фонд.
Крім створення підприємств та організацій Ядра, Проект передбачає акумуляція інвестиційних коштів для розвитку економіки учасників Проекту методами й засобами Народного капіталізму. Активну участь в приватизації державного майна, реалізацію бізнес проектів, які без участі в цьому Соціальному Проекті було б неможливо здійснити. Створення: національних мереж, підприємств, заводів, фабрик, потужних компаній.  
Але, кожен має розуміти, що створення вказаних вище умов мотивації для участі в проекті неможливе без відповідних інвестицій в Проект. Не існує джерела дармових коштів, немає чарівників, які прийдуть і принесуть всім щастя й достаток! Для реалізації цього проекту необхідні відповідні інвестиції, які можуть дати через певний час дуже значний результат! Внести ці інвестиції можна не тільки в грошовій формі, а й іншими видами активів (цінні папери, цінні проекти, або бізнес-плани, комерційна нерухомість, транспортні засоби, промислове обладнання, корпоративні права, тощо) або своїм трудовим вкладом. Можливості для цього має кожен громадянин. Ці інвестиції – не пожертва і не подарунок! Це вклад Учасника в майбутнє своє й своєї сім’ї! Це вкладення, які не тільки забезпечать вирішення загальних проблем, а, в першу чергу, дадуть прибуток особисто інвестору! Об’єднання заморожених, недостатньо впроваджених в економіку активів може значно збільшити їх цінність, надати зовсім інший ефект від їх використання. Об’єднання дрібних пакетів акцій підприємств в один значно збільшує: їх капіталізацію, їх цінність, вагу в системі управління акціонерним товариством. Інвестиційна підтримка та забезпечення ринками збуту товарів та послуг багатьох «лежачих» підприємств дасть їм нові шанси та можливості. Напівзруйновані виробничі майнові комплекси, якими вкрита вся Україна, при розумному інвестуванні можуть дати неймовірний ефект.
Проект передбачає повну прозорість активів учасників і можливість кожного вільно керувати своїми активами.
Всі ці умови створюють мотиви й можливості для постійно зростаючої спільноти активних громадян нового типу, постійного приєднання нових учасників до побудови моделі нової, прогресивної країни в Україні.
Всі ці прерогативи створюються тільки для учасників Проекту, але згодом всі ці досягнення можуть будуть впроваджені на державному рівні для всіх громадян нової, зміненої цією спільнотою України. Збільшення чисельності учасників Проекту забезпечується «вірусним методом» за рахунок забезпечення явної успішності й значних змін у житті нинішніх Учасників Проекту в порівнянні з іншими громадянами. Успішність тих, хто вже приєднався до активної участі в Проекті «заражає» інших громадян, мотивує до приєднання.


IV.  Учасники та Соціум соціального проекту «Народна Україна»
Багато відомих вчених, політиків відмічають дуже низьку якість та активність в відстоюванні своїх прав українського суспільства. Щоб в такому стані створити умови для самоорганізації громадян на певні конструктивні суспільні дії та формування громадянського суспільства, треба дуже продуманий та виважений проект.
В цьому новому, створюваному за цим Проектом соціумі творців нової країни впроваджуються прогресивні норми взаємовідносин. Учасники Проекту обов’язково мають бути: громадянами України, патріотами, любити свою країну – Україну і діяти тільки на благо її зміцнення, укріплення, зростання. У відносинах повинні бути: чесність, порядність, надійність, взаємовиручка, підтримка та захист кожного. В дискусіях - повага до іншого, толерантність до інакомислення, конструктивна критика. Нетерпимість до всіх, хто вносить розкол в суспільстві за різними, некритичними для нашої спільноти ознаками (національність, расова належність, мова, віра, стать, тощо).  Має бути порядність у бізнесі, виробничих, господарських та договірних  відносинах. Беззаперечне виконання взятих на себе зобов’язань (платежі, поставка товару, надання послуг, тощо). Для забезпечення надійності взаєморозрахунків може створюватись спеціальна система в складі якої є Страхова компанія, Фонд гарантування вкладів та забезпечення ліквідності активів та Кліринговий підрозділ Банку, які забезпечують в середовищі учасників Проекту безумовне отримання належної оплати за поставлені товари, або надані послуги незалежно від фінансового чи майнового стану боржника, а у випадку його неплатоспроможності, вони можуть задіяти систему кризисменеджменту або припинити його діяльність, не допускаючи значної його заборгованості. 

Не тільки в українському, а і в будь-якому іншому суспільстві не всі люди однаково спроможні активно діяти на благо суспільства й перейматись загальними проблемами. Яскраво це показує американський психолог Абрагам Маслоу в розробленій ним ієрархічній системі потреб людини (Піраміда Маслоу – див. малюнок). Людина тоді більше всього здатна до творчості та вирішення загально-державних проблем, коли в неї вже вирішені всі проблеми нижчого рівня, є значні досягнення, самоповага, впевненість.  Найбільш революційний і налаштований до практичних дій по створенню нової, прогресивнішої країни – середній клас. Саме він більше всього утискався і знищувався олігарохічно-клановим режимом в Україні. Такі якості може мати і перспективна молодь, яка, хоч ще й не досягла цього рівня, але має необхідний потенціал і амбітні плани на своє майбутнє.
Отже, в умовах, коли такого, достатньо чисельного середнього класу немає, треба його створювати покроково. Спочатку, спонукати до самоорганізації й участі в Проекті ті групи, об’єднання, громади, які вже згуртовані, охопити це середовище взаємними комунікаціями (зачатки інформаційного простору). Створюється Громадське об’єднання Народної України. Надається звернення до вже існуючих чисельних незалежних інформаційних ресурсів (сайти, соціальні мережі, студії, агентства, радіостанції телеканали, тощо) з пропозицією створення національного єдиного незалежного інформаційного простору. Пропонується організація масової інвестиційної підтримки. Після отримання згоди на участь в Проекті необхідної кількості учасників, в порядку викладеному попередньому розділі, засновується Інвестиційна компанія в форматі публічного акціонерного товариства. А перші інвестиційні кошти впроваджуються в створення спеціальної соціальної мережі Е-соціум – основи єдиного незалежного інформаційного простору (ЄНІП). Саме в процесі створення ЄНІП і формується основа Соціуму й спільноти інших учасників Проекту.
Першою спільнотою, яка закладає середовище учасників Проекту є об’єднання творців  Незалежного інформаційного простору. Його: розробників, інвесторів, користувачів, прихильників, волонтерів-агітаторів. Паралельно із побудовою ЄНІП в ньому формується середовище учасників Соціального проекту «Народна Україна». Основою ЄНІП є спеціальна національна соціальна мережа Е-соціум (основа електронного суспільства учасників Проекту). В мережі Е-соціум реєструються прихильники проекту: діючи на цей час різні об’єднання, окремі особи. Формуються нові групи та об’єднання для реалізації певних завдань та спеціальних проектів. Формуються спільноти інвесторів для створення відповідних товариств та реалізації спільних проектів. По мірі зростання фінансової спроможності Інвестиційної компанії та обсягів інвестицій створюються інші структури Ядра та різні спецпроекти.
Рівень участі в цьому Проекті може бути дуже різним. Від повної стовідсоткової зайнятості в певних напрямках роботи до епізодичної участі в обговоренні певних питань. Особливістю цього Проекту є те, що учасники Проекту працюють по створенню умов для самоорганізації та комунікації не тільки учасників Проекту, а і всіх інших, в тому числі тих, хто вже давно працює на користь створення нової, прогресивної України. Мета цього проекту не побудова нової спільноти своїми силами, а, в першу чергу, створення умов та технічних засобів для комунікації та координації дій тієї великої кількості об’єднань, які вже мають значні напрацювання й досягнення в цьому напрямку. Мета - створити поле, в якому вони, доповнюючи одне одного, змагаючись чи конкуруючи, як пазли, що створюють картину, могли самоорганізовуватись в потужне середовище творців нової України. А цей Проект в ньому є сервісною системою, яка забезпечує умови їх продуктивної взаємодії та співпраці. Можливість для: дискусій, дебатів, напрацювання та прийняття певних важливих суспільних рішень. Але, і не будучи складовою частиною цього Проекту, вказані об’єднання теж можуть приймати певну участь в ньому. Інвестувати в структури Проекту, замовляти певні зміни, удосконалення, вимагати певні обмеження, або скасування обмежень, тощо.  
Учасниками Проекту є всі громадяни, які зареєстровані в мережі Е-соціум і користуються ЄНІП.
Але, в цьому Проекті виділена та частина його учасників, які приймають активну участь саме в реалізації цього Проекту, його Соціум. Члени Соціуму, це громадяни, які приймають безпосередню, особисту участь в реалізації Проекту: своєю працею, своїми інвестиціями, своїм значним впливом на приєднання до Проекту нових учасників та на формування суспільства нової країни.
Склад Соціуму обмежується активними учасниками Громадського об’єднання Народної України та інвесторами в структури Ядра Проекту.
Схема положення Соціуму в суспільстві показана на малюнку.

У цього Проекту є автори, ініціатори, інвестори, але немає одноосібного лідера чи керівника. Діють методи горизонтального управління. Лідери визначаються через рейтинги довіри, які не є постійними, а весь час змінюються в залежності від їх конкретних дій та справ. Всі члени Соціуму приймають всі рішення в межах Проекту, або надають повноваження певним особам на прийняття рішень в межах їх компетенції. Не всі члени Соціуму мають час, бажання та достатній рівень підготовки, щоб приймати участь в прийнятті всіх рішень в Соціумі. Діє система делегування повноважень на прийняття рішень через електронну функцію в мережі Е-соціум. Кожен член Соціуму при прийнятті рішень може голосувати сам, або делегувати свої голоси іншому члену Соціуму – депутату, який має достатній рівень підготовки в реалізації Проекту та дав згоду на прийняття рішень від імені інших членів Соціуму. Кількість голосів у кожного члена Соціуму різна і залежить від його особистого вкладу (інтелектуального, організаційного, фінансового) в Проект та від сумарної кількості голосів тих громадян, які довірили йому право свого голосу.
Координує всю діяльність Вища Рада Соціуму, яка складається з депутатів - осіб які мають достатню кваліфікацію для прийняття рішень не тільки за себе, а й за інших членів Соціуму та мають достатню для рівня депутата кількість делегованих їм голосів. Голова вищої Ради також обирається рішенням всього Соціуму. Члени цієї Ради можуть постійно проживати в різних регіонах України, але регулярно спілкуватись між собою та з участю інших членів Соціуму через сучасні засоби конференц-зв’язку, формувати рішення, виносити їх на голосування, дистанційно в он-лайн режимі голосувати та протокольно реєструвати через Е-соціум ці рішення. Вища рада Соціуму, не є якоюсь надбудовою над Соціумом, практично, це – постійно діючі загальні збори всіх членів Соціуму! Особливістю цих загальних зборів є широке використання делегування повноважень на прийняття рішень депутатам. Але, традиційних виборів депутатів на певний термін не існує. Кожен член соціуму може делегувати свої повноваження на прийняття рішень одному з депутатів, в будь-який момент може змінити свого депутата й делегувати свої повноваження іншому, або голосувати особисто. Кожен з депутатів має суттєво різну кількість голосів, які складаються з певної (різної для кожного учасника) кількості своїх голосів та сумарну кількість делегованих йому на відповідний момент голосів інших учасників Соціуму. Депутат, який має великий рівень довіри, може мати дуже велику кількість голосів, впритул до ситуації, коли рівень довіри дасть йому більше 50% голосів і всі рішення Вищої Ради Соціуму будуть визначатись його рішеннями. Якщо будь-який депутат втрачає довіру, то він може до такого стану втратити довіру всіх інших учасників, що залишиться тільки з своїми особистими голосами.

Технічне забезпечення роботи Вищої ради здійснює секретаріат (або - секретар) цієї Ради, який є підрозділом господарського товариства, яке розробляє та забезпечує функціонування  мережі Е-соціум. Голова та депутати Вищої Ради Соціуму можуть отримувати оплату, визначену рішенням цієї Ради. Депутати Вищої Ради Соціуму, як і інші члени Соціуму отримують оплату, переважно, тільки за певну виконану ними особисто в інтересах Проекту роботу.
V.  Територіальні громади та інші об’єднання
Здійснення побудови нової, народної України неможливе без залучення до цього Проекту значної частини громадян країни. Потрібна, якщо не безпосередня їх участь в цьому, то хоча б підтримка. Важливо залучити в створюваний та постійно вдосконалюваний  Незалежний інформаційний простір як можна більшу кількість користувачів – громадян України. Створювати середовище в якому стає можливим невпинне збільшення чисельності учасників та прихильників Проекту. Основою цього процесу є вже існуючі та створювані з допомогою ресурсів та функціоналу Проекту об’єднання. З цією метою в мережі Е-соціум створюються спеціальні функціонали для конкретних видів об’єднань та громад, які забезпечують вільну й зручну комунікацію, обмін інформацією та забезпечення прийняття суспільних рішень. Створюються спеціальні платформи для забезпечення необхідною інформацією, функціоналом для обговорення актуальних питань та підготовки проектів рішень, для дистанційного проведення: загальних зборів, з’їздів, конференцій,  з документальним оформленням їх рішень відповідними протоколами, готовими для державної реєстрації. Забезпечується й гарантується захист персональної та іншої інформації, конфіденційність дій та рішень.
Такі платформи пропонуються для користування різними об’єднаннями, партіями, громадами на договірних комерційних умовах з забезпеченням необхідної якості послуг та належною відповідальністю. Учасники цих об’єднань стають користувачами цього інформаційного простору й отримують доступ до всієї відкритої інформації. Зацікавлені в участі в Проекті особи приєднуються до участі й можуть стати членами Соціуму.
Важливим напрямком в реалізації Проекту є активна допомога в створенні й реєстрації: територіальних громад, Об’єднань самоорганізації населення (ОСН), Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та інших об’єднань. Для реалізації цієї складової частини Проекту формується відповідний Просвітницький центр, створюються бази необхідної методичної та зразкової документації, створюються електронні платформи, які забезпечують дистанційну реалізацію в он-лайн  режимі всіх етапів створення відповідного об’єднання від формування ініціативної групи до завершення державної реєстрації та супроводження поточної діяльності. Активна участь Проекту не тільки в просвіті та підготовці до створення, а й весь технічний процес з заготовленими зразками та функціоналом дає можливість практично автоматизувати створення: ОСББ, ОСН, територіальних громад, громадських організацій! Для цього достатньо лише зареєструватись кожному з учасників створюваного об’єднання в мережі Е-соціум засобами, які забезпечують юридично визнану ідентифікацію особи (ЕЦП, BankID, тощо). Решта дій, оформлення всієї документації та протоколу загальних зборів здійснюється через функціонал Е-соціуму. Учасники створюваного об’єднання проводять онлайн загальні збори, електронне голосування, по результатам якого в мережі Е-соціум автоматично формується протокол цих загальних зборів, який подається на реєстрацію нового об’єднання. В цій же системі проводяться й інші чергові та позачергові загальні збори, що забезпечує, як постійне користування мережею Е-соціум, так і постійне перебування всіх цих учасників в  ЄНІП. Таким же чином можуть створюватись і господарські товариства, регулярно проводити в цій мережі свої загальні збори. Це дає можливість реалізовувати масштабні бізнес проекти учасниками, які проживають в різних регіонах країни так же просто, як і сусідам в будинку.  

А члени, або учасники відповідних щойно створених об’єднань, та товариств зареєструвавшись в  мережі Е-соціум автоматично стають учасниками єдиного  незалежного інформаційного простору, поповнюють ряди учасників Проекту та його Соціуму.
VI.  Незалежний інформаційний простір та незалежні ЗМІ.
Першочерговим завданням в реалізації проекту є створення єдиного незалежного від впливу олігархічних кланів інформаційного простору та незалежних ЗМІ. Методами інформаційної війни та через маніпуляцію свідомістю олігархічні клани захопили владу в Україні, викачують з неї всі ресурси, довели її до грані національної катастрофи. Детальніше про це – в окремій статті.

Саме в процесі створення єдиного незалежного інформаційного простору (далі – ЄНІП, або Простір) і відбувається кристалізація патріотичного суспільства творців нової України. Основою цього Простору визначена спеціальна соціальна мережа Е-соціум! З нею тісно пов’язані: щонайменше один телевізійний канал, радіостанція, різні телевізійні та радіо студії, сайти, блоги, агенції новин та окремі кореспонденти, редакції газет, які є основними генераторами контенту для цієї мережі. Схема ЄНІП показана на малюнку. 

В цьому Просторі, Е-соціум представляє собою значно удосконалену надсучасну соціальну мережу з комплексом спеціальних функцій для забезпечення вільної комунікації в суспільстві, яке використовує цей ресурс. Реєстрація користувачів в ній провадиться з достовірною офіційною ідентифікацією особи, яка реєструється, з внесенням важливих для суспільних відносин даних про цю людину (наприклад: місце проживання, освіта, фах, належність до певних політичних сил, громадських та інших об’єднань, підприємств, тощо). Зареєстрована особа може публічно виступати, як відкриваючи свою особу, так і під прикриттям певного логіну. Але при прийнятті офіційно визначених рішень, вона виступає виключно офіційною особою. Така реєстрація виключає можливість фейкових акаунтів, дає можливість проводити офіційні заходи в інформаційному просторі з необмеженою кількістю учасників (з’їзди, конференції, віче, загальні збори, вибори, голосування) з офіційним оформленням голосувань , протоколів та реєстрацією цих та інших видів суспільних рішень.
Е-соціум, це унікальний портал в Інтернеті з комплексом надзвичайних можливостей взаємної комунікації з функціями: соціальної мережі, пошукової системи, баз даних офіційної інформації, засобів масової інформації та спеціальних засобів для прийняття та юридичного оформлення суспільних рішень. Він дає унікальні можливості громадянину, не покидаючи місце свого проживання, бути активним учасником всіх подій в спільноті творців нової країни, отримувати всю потрібну йому інформацію, виражати своє ставлення до неї, приймати участь в прийнятті рішень по важливим питанням співпраці та співіснування, підписувати петиції з вимогами до органів влади, знаходити однодумців в різних кутках країни, реалізовувати з ними свої плани та ідеї, реєструвати певні об’єднання, товариства, підприємства, проводити: дискусії, збори, конференції, з’їзди, референдуми й оформляти їх результати офіційно, отримувати: підтримку, захист своїх прав не тільки від сусіда, а від величезної спільноти нового типу - перших громадян нової Народної України.
Саме цей ресурс дає можливості такої самоорганізації, яка дає кожному учаснику спільноти почуття вільної, комфортної, гідної співпраці та не обмежує його зайвими обов’язками та формальностями.  Достатньо офіційної реєстрації в мережі Е-соціум, щоб певний громадянин вже отримав доступ до всіх можливостей нового середовища, в зоні оновленої України й відчув всі його переваги.
Надзвичайно важливим є питання вибору методів прийняття суспільних рішень.
Конституція України передбачає тільки 2 методи прийняття таких рішень на державному рівні, це пряме голосування (референдум), або представницький метод. В представницькому методі суспільство обирає на певний термін своїх представників (депутатів) і довіряє їм повноваження на прийняття рішень від їх імені. Пряме голосування традиційними методами є дуже затратним і має той недолік, що рішення приймає велика кількість людей, значна частина яких може бути не компетентна в прийнятті важливих рішень. На їх рішення можуть впливати необ’єктивні ЗМІ. Відомо, що традиційна демократія має такий недолік: «більшість не завжди компетентніша ніж меншість». Часто рішення прийняте більшістю, особливо, якщо воно приймається під впливом певної агітації та маніпулюванням свідомістю, які в корисних для певних груп громадян цілях організовується на телеканалах, є протилежним інтересам цієї більшості. Складні для більшості суспільства рішення мають приймати досвідчені та компетентні фахівці, а обирати таких фахівців та визначати їм рівень довіри має голосуюча громада. Представницький метод застосовуються в Україні постійно, але теж має значні недоліки. Представники обираються періодично на виборах і змінити їх, якщо виявиться, що вибір був явно невдалий, до сплину терміну їх повноважень – майже неможливо. Сучасні електронні засоби комунікації відкрили нові небувалі до цього можливості. По-перше, з’явились можливості проведення прямих голосувань електронними засобами, що дає можливість їх проведення з мінімальними витратами й хоч кожен день. По-друге, відкрились можливості для нових, невідомих до цього методів прийняття суспільних рішень. Цікавим є принципово новий метод, який передбачає можливість прямого голосування з широким використанням права делегування своїх повноважень іншим громадянам. Це органічне поєднання прямого голосування й представницького методу прийняття суспільних рішень. В такому методі рішення можуть приймати фахівці вищого рівня й при цьому мати при голосуванні не тільки свій голос, а й голоси всіх тих членів голосуючої спільноти, які довірили їм свої голоси. Наряду з ними голосувати своїми голосами можуть і ті особи, які не довірили нікому своє право. Кожен член голосуючої спільноти може в будь-який момент передовірити свій голос іншій особі, або проголосувати самому. Схема прийняття таких рішень показана на малюнку.
Функціонал мережі Е-соціум має забезпечувати різні форми прийняття спільних рішень.
Е-соціум є робочою моделлю системи електронного суспіль-ства майбутньої країни в меншому масштабі. На досвіді її функціонування в Соціумі може бути створена подібна система в масштабах всієї нової України.  
Мережа Е-соціум акумулює й систематизує весь контент, який з’являється в її інформаційному просторі, дає можливість користувачу відібрати необхідний йому інформаційний матеріал по: певній темі, питанню, особі, галузі знань, тощо. В будь-який момент передивитись: статті, телепередачі, відеоматеріали, новини, дискусії на форумах, тощо - по визначеній ним темі.
Телевізійний канал та радіостанція сконцентровані на максимально об’єктивному висвітленні та відображенні життя країни, суспільства та подій світового значення, відображенні діяльності патріотичних об’єднань,  розкритті методів маніпуляції свідомістю громадян та спотвореного відображення реалій, що часто має місце на приватних, підконтрольних олігархату ЗМІ, публікації: освітніх програм, проектів, публічних заходів, прикладів досягнень в реалізації дій та проектів, маючих відношення до побудови нової України.
Створюється ЄНІП, як окремий значний проект в форматі одного, або декілька публічних акціонерних товариств на засадах Народного капіталізму. Засновниками цих акціонерних товариств виступають Громадське об’єднання Народної України, Інвестиційна компанія та різні інвестори: інші громадські об’єднання, інформаційні ресурси. Провадяться регулярні емісії акцій акціонерного товариства ЄНІП. Проводиться масштабна рекламна компанія з продажу цих акцій. Щоб запобігти концентрації значної частини акцій в одних руках, інвесторами в акції цих товариств виступають: різні об’єднання, фізичні особи, пов’язані з цим інформаційним простором вже існуючі: студії, агентства, канали. Обов’язковими акціонерами мають бути і працівники цих товариств, та пов’язані з ними організації і підприємства. Статути цих акціонерних товариств мають значні обмеження для запобігання скупки акцій цих товариств та встановлення зовнішнього контролю і управління Незалежним інформаційним простором. Це товариство має бути гарантовано народним, не мати ніяких певних впливових груп акціонерів, окрім Громадського об’єднання Народної України, Інвестиційної компанії та інших структурних одиниць із складу Ядра Проекту.
Детальніше про Незалежний інформаційний простір буде викладено в окремій статті.

VII. Економіка та інвестиції. Народний капіталізм.
Розвиток країни, достойна оплата праці, достатні пенсії та стипендії, все це залежить від розвитку економіки, від чисельності й успішності середнього класу, від наявності умов для розвитку бізнесу. Далеко не всі можуть створити успішний бізнес. Це – мистецтво і воно притаманне окремим талановитим особам. В розвинених країнах успішними в бізнесі можуть бути всі. Талановиті в організації бізнесу – створюють свій бізнес, а ті, хто не здатен до цього – інвестують заощаджені кошти в чужий бізнес і, заради цього, можуть бути, в окремих випадках,  не менш успішними. Тільки за рахунок доступності інвестиційних коштів, реалізуються неймовірні бізнес проекти. Прикладів видатних досягнень за рахунок доступних інвестицій – сотні тисяч. А тисячі українців, не маючи змоги надійно інвестувати в Україні, інвестують свої кошти в  Microsoft, Apple, Facebook та інші компанії США [13], своїми коштами розвиваючи економіку США. А в цей час в Україні – надзвичайно велика потреба в інвестиціях і в розвитку.
Саме народ України може бути самим ефективним інвестором в економіку країни! Марно вести пошуки закордонних інвесторів в країні, де знищується внутрішній інвестор, немає захисту й забезпечення ліквідності інвестицій, де олігархи витрачають мільйони для того, щоб влаштуватись на роботу в органах влади. Вони не бачать свого майбутнього в Україні, не інвестують в Українську економіку не тримають заощадження в національній валюті  й виводять свої прибутки через офшори за кордон. Їх основне поле діяльності – розкрадання державного бюджету, вивезення природних ресурсів й продаж їх за кордоном з акумулюванням прибутків на іноземних рахунках. З цієї ж причини й український інвестор більше інвестує кошти в акції США та інших країн, ніж в українські. Фондовий ринок в Україні не працює належним чином. Акції підприємств, які опинились у власності громадян в період ваучерної приватизації державних підприємств по створеній владою схемі умисно знецінюються і за безцінь скуповуються олігархічними кланами. Штучно створені проблеми ліквідності акцій також знецінюють їх. Скупка акцій ведеться по заниженій, дуже часто  в десятки разів, ціні. Народ інтенсивно втрачає свої активи, а олігархи отримують нереально великі прибутки, за безцінь скуповуючи великі підприємства.
Але, не зважаючи на це, народ ще має дуже значні активи, які, при створенні надійних відповідних умов, можуть дати інтенсивний підйом всієї економіки України, створення нових робочих місць, значне збільшення чисельності середнього класу та росту їх активів, повернення захоплених  олігархічно-монопольним капіталом ринків збуту, можуть надати доступ середньому класу до тих видів діяльності, які до цього були йому недоступні. Мільйони громадян України можуть стати співвласниками крупних підприємств в тих галузях які, здається, безповоротно захоплені кланово-олігархічним капіталом. Немає жодної сфери економіки України й міжнародних відносин, де б народні підприємства не могли б потіснити олігархічно-клановий капітал. Головне, забезпечити умови для надійного, професійного управління такими підприємствами, прозорість їх фінансово-господарської діяльності, належний аудит та контроль за діяльністю органів управління, ліквідність акцій і інших активів та недопущення захоплення контролю і управління ними окремими групами непорядних співвласників.
Практично кожен громадянин України має певні заощадження на непередбачені обставини та на старість. Це неймовірно великий, заморожений ресурс, який міг би дати значний поштовх в розвитку економіки України, дати значні додаткові прибутки кожному власнику таких заощаджень. Але в нашій країні через грабування вкладів, втрачена довіра до банків, немає належної довіри і до інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів. Весь цивілізований світ дає можливості отримання доходу шляхом інвестицій в цінні папери: акції, облігації, тощо. В нашій країні ці засоби спільного інвестування не працюють. Головна проблема в відсутності доходності та ліквідності цінних паперів в тих товариствах, де контрольний пакет акцій сконцентровано у однієї особи, або у організованої групи осіб.
Для розвитку економічного потенціалу учасників Проекту передбачається впровадження новітніх досягнень світової економіки та методів народного капіталізму. Основою успішності цього напрямку Проекту мають бути:
1.      Створення комплексу підприємств та організацій Ядра Проекту, які забезпечують: надійні й вигідні методи колективного інвестування в проекти та бізнес-плани, вигідні умови з гарантованою та забезпеченою страхуванням надійністю залучення заощаджень громадян в інвестиційні проекти, забезпечення захисту активів від непередбачуваних ситуацій та протиправних дій.
2.      Активне заснування публічних акціонерних товариств народного типу, в яких забезпечується додатковими умовами статуту: захист прав міноритарних акціонерів, обмеження стосовно концентрації акцій у власності окремих осіб та груп, повна відкритість та прозорість господарської діяльності для акціонерів, вільна комунікація між собою в середовищі акціонерів в мережі Е-соціум, електронне голосування та система прийняття суспільних рішень, забезпечення гарантованої ліквідності акцій.
3.      Створенням національних мереж по певним напрямкам діяльності з наданням можливості великій кількості учасників мати в цих мережах на умовах франчайзингу, або інших відносин, свій власний бізнес і можливості для його розвитку й розширення ринків збуту товарів та послуг.
4.      Створенням народних: крупних підприємств, корпорацій, холдингових структур в тих сферах діяльності, які до цього були недосяжними для середнього класу (приватизація державного майна, машинобудування, металургія, енергетика, добування корисних копалин, нафти, газу, заводи та фабрики з виробництва різних товарів, банківська та фінансова сфери, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний транспорт, тощо).
5.      Підтримка через законодавчі ініціативи та лобіювання антимонопольних та антиолігархічних законів та заходів на державному рівні.
6.      Впровадження на всеукраїнському рівні принципів потужної взаємної підтримки народних підприємств, створених в рамках цього Проекту, впровадження народної підтримки цих підприємств (наприклад гасло: «Купуй народне»),
Створення крупних підприємств, національних мереж за інвестиційні кошти не означає створення подоби «совкових» колгоспів. Вони не створюють конкуренцію та захоплення ринків, зайнятих дрібними підприємцями в відповідній галузі, а навпаки, запрошують середній клас  до приєднання, пропонують цим підприємцям нові можливості та збільшення обсягів їх ринків. Створення нового планується не всупереч існуючому підприємництву в цій сфері, а, навпаки, об’єднанням цих підприємців та створенням завдяки їх інвестиціям на базі їх напрацювань та їх ринків тих сервісів, та виробництв, яких їм було недостатньо для збільшення прибутковості бізнесу та розширення ринків збуту. Збільшення ринків збуту товарів та послуг передбачається не за рахунок колеги-підприємця, а за рахунок повернення ринків, які інтенсивно захоплюються монопольними структурами, за рахунок впровадження на вимогу громадян ефективного антимонопольного законодавства та відповідних заходів.
Зберігається беззаперечне право власності інвесторів на їх активи та вільне розпорядження ними. Наприклад, підприємець, який мав один – два вантажних автомобіля і після створення з участю його інвестицій великої логістичної компанії, може так і залишитись тим же підприємцем і з тією ж кількістю машин, але працювати у новоствореній системі набагато ефективніше за рахунок того, що його машини будуть набагато менше їздити в зворотному напрямі порожніми, він може частіше отримувати замовлення на перевезення  і завдяки цьому мати значно більший прибуток, може нарощувати парк свого автотранспорту, може скоротити штат найманого персоналу та витрати на: пошук замовлень, укладення договорів, судові витрати по порушенням його прав, технічне обслуговування й запчастини. І при цьому він є ще й акціонером створеної з його участю компанії, має право контролю її діяльності і отримує дивіденди з її прибутку.   
Підприємець, який торгував на ринку будівельними матеріальними та товарами, після створення з його участю національної франчайзингової мережі  магазинів по торгівлі будівельними матеріалами, має можливість за договором франчайзингу збільшити свій магазин, як точку цієї мережі під новим, розрекламованим брендом й почати торгувати не тільки тими товарами, які традиційно були в його магазині, а сотнею тисяч нових найменувань товарів, які він зможе заявити на продаж. Фермери та мешканці сільської місцевості маючи можливості об’єднання й надійні механізми ведення спільного бізнесу, створюють акціонерні товариства, які забезпечують їм нові можливості й більші прибутки. Це можуть бути підприємства з: аграрного сервісу, забезпечення послугами сільськогосподарської техніки та транспорту, переробці та збереженню продукції, торгівлі на міжнародних ринках, тощо. Торговці різними видами товарів створюють свої: оптово-закупочні дистриб’юторські та логістичні підприємства та мережі магазинів, супермаркетів та гіпермаркетів, повертаючи собі втрачені від наступу монополістів ринки збуту.
Вкладники та клієнти банків, об’єднуючись в спілки кредиторів та засновуючи свої банки зупиняють нинішній процес грабування народу через банківську систему. Повертають собі відібрані нинішньою владою права кредиторів при ліквідації банків-банкрутів. Відстоюють своє право й встановлюють свої органи управління в недержавному Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Беруть в своє управління ліквідацію банків-банкрутів та розпорядження їхнім майном на користь кредиторів. Об’єднання інвесторів зупиняють продаж за безцінь об’єктів державного майна олігархам. Через свою Інвестиційну компанію вони виступають покупцями цих об’єктів і забезпечують створення на їх основі підприємств системи народного капіталізму.
Треба створити умови гарантовано надійного захисту інвестицій, умови повного контролю та управління своїми активами кожним інвестором, забезпечити, на випадок необхідності,  оперативну ліквідність цінних паперів та отримання інвестором вкладених в них коштів. Звичайно ці умови забезпечує держава, але наша нинішня влада цього не робить. Тому їх необхідно забезпечити в рамках Соціуму, створивши необхідні підприємства та організації в складі Ядра Проекту.
Зростання активів середнього класу та його долі у виробництві національного продукту в економіці України дає додаткові можливості для вирощування й просування в органи влади своїх кандидатів та досягнення зміни системи влади.
Значні інвестиції дають Учасникам Проекту можливість в цьому об’єднанні: отримати високооплачувану роботу, утримувати сім’ю, нарощувати свої активи реалізовувати бізнес-проекти, мати перспективи кар’єрного росту, надійний захист та достойне пенсійне  забезпечення в старості.  

VIII. Потенційні ризики. Захист та безпека
Соціальний проект «Народна Україна»  – це осередок боротьби за права народу на власність і владу в країні. А владою і власністю так просто і легко не поступаються! Протистояння буде жорстким!
Щоб дійсно реалізувати такий проект, треба мати продуманий захист та безпеку учасників Проекту та систем його технічного забезпечення.  Найбільш вірогідними загрозами безпеки проекту можуть бути:
-  маніпуляція свідомістю, розповсюдження недостовірної інформації та інформаційні війни з метою дискредитації Проекту, його лідерів та учасників, створення конфліктуючих та воюючих між собою груп;
-  втручання в електронні системи Проекту (кібератаки, викрадення, або знищення закритої інформації, тощо);
-   опорочення та  дискредитація лідерів та активістів;
-  захоплення управління Проектом та структурними одиницями Ядра недружніми групами;
-  юридичний супротив (досудові претензії та розслідування, судові процеси, виконавчі дії);
-  фізичне насильство (хуліганські напади, замахи, арешти, рейдерські захоплення, напади «тітушок», тощо);
-  протизаконні дії та злочини посадових осіб та окремих учасників Проекту.
Ми живемо в епоху маніпуляції свідомістю й інформаційних війн. Маніпуляція свідомістю дає можливості: безкарно грабувати значні маси людей, створювати війни, розділяючи людей по певним ознакам і натравлюючи їх один на одного, злочинно використовувати окремі групи, спільноти, національні та інші угруповання людей на користь маніпулятора. Беззаперечна брехня, розповсюджена по телеканалам, та підтримана відомими особами і пригрітими ними «експертами» починає сприйматись в свідомості людей, як істина. Крім того, народ України має спотворений комуністичним режимом менталітет. Саме менталітет нашого народу й доступність маніпуляції його свідомістю й дали можливість реалізувати в Україні владу на основі моделі «державно-монополістичного капіталізму кланово-олігархічного типу» [1]. Практично всі телевізійні канали в Україні є власністю, або підконтрольні олігархічним кланам. Саме вони, маніпулюючи свідомістю українців,  в найзначнішій мірі забезпечують становлення та непорушність кланово-олігархічної влади в Україні.
Маніпуляція інформацією дає можливість представляти:  злочинців, крадіїв та корупціонерів, як: видатних державних діячів, меценатів та захисників обездолених; а: патріотів, волонтерів, борців за достойне життя народу та захисників держави – злочинцями, запроданцями та «агентами Кремля». І, в наслідок цього, обкрадені та обездолені громадяни починають підтримувати, а то й боготворити тих, хто їх обікрав та позбавив достойного життя і ненавидіти своїх захисників.
Тому, саме інформаційні війни та маніпуляція свідомістю не дали можливості до цього часу об’єднати народ України і являються самою великою загрозою для реалізації наших патріотичних, благородних планів.  
В перші ряди нашої спільноти можуть стати саме «заслані козачки», тролі, боти, псевдо патріоти, які почнуть  шукати всі можливі тріщини й нерівності в наших рядах й забивати в них клин. Створювати  внутрішні протистояння, провокувати внутрішню боротьбу одних груп з іншими. Запускати брехливу інформацію, руйнуючи наші об’єднання. Якщо не забезпечити  необхідний рівень захисту, то можливе, навіть, захоплення управління Соціумом недружніми, налаштованими на  руйнування Проекту групами осіб.
Для забезпечення протидії можливим загрозам, в рамках Ядра Проекту створюється Комітет безпеки й захисту Соціуму. Цей комітет, при активній взаємодії з іншими структурами Ядра, повинен забезпечити:
-  захист електронних систем від злому та зовнішнього втручання, несанкціонованого доступу до закритої інформації не тільки ззовні, а й збоку посадових осіб структур Ядра (це забезпечується, починаючи з закладення захисту на етапі проектування та розробки електронних систем);
-  моніторинг спеціальної соціальної мережі на предмет виявлення: тролів, ботів, псевдо патріотів, розповсюджувачів компромату та недостовірної інформації, провокаторів розколу, з метою їх нейтралізації;
-  моніторинг складу акціонерів та інвесторів структур Ядра Проекту для запобігання захоплення контролю над  Ядром окремими недружніми Соціуму групами учасників;
-  участь в аудиті структурних одиниць Ядра, аналіз дій посадових осіб;
-  забезпечення юридичного захисту структур та учасників Проекту;
-  забезпечення фізичного захисту структур та учасників Проекту;
-  участь в розробці нормативних документів, проектів, статутів підприємств та організацій Проекту для створення умов їх безпеки.

IX. Ядро проекту
Ядро Проекту – це спеціальний комплекс об’єднань, підприємств та організацій Соціуму. Він  створюється для забезпечення умов існування й постійного росту чисельності  об’єднання Учасників Проекту,  створення умов для діяльності незалежних, народних ЗМІ, взаємної комунікації й прийняття суспільних рішень,  для забезпечення  розвитку народного капіталізму. Не забезпечені нинішньою владою умови забезпечують структури Ядра Проекту. Для забезпечення необхідного обсягу інвестицій в створення Проекту, кожний член Соціуму повинен внести певний свій особистий інвестиційний вклад в підприємства Ядра проекту. 
В склад Ядра входять: Громадська організація; Вища Рада Соціуму; Єдиний незалежний інформаційний простір - ЄНІП (Спеціальна соціальна мережа Е-соціум, Телерадіокомпаня, Всеукраїнська газета, Агентство новин, тощо); Інвестиційна компанія; Народний Банк; Недержавний Пенсійний фонд; Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів; Страхова компанія; Народний третейський суд; Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі; Комітет безпеки й захисту Соціуму; Аудиторська компанія; Благодійний фонд; інші підприємства та організації, необхідні  для забезпечення функціонування Ядра.
Такі структурні частини Ядра, як: Громадська організація (далі - ГО),  Вища Рада Соціуму, Недержавний Пенсійний фонд та Благодійний фонд фінансуються з бюджету ГО. Решта - є комерційними організаціями й працюють на умовах прибуткової діяльності, відраховують визначені Вищою Радою Соціуму кошти на підтримку неприбуткових структур Ядра.          
Переважною формою структур Ядра є публічні акціонерні товариства. На період  до кардинальної зміни системи влади в Україні і досягнення реалізації принципів Народної України на державному рівні, обіг акцій структур Ядра буде обмеженим, функціонуючим  під спеціальним жорстким контролем. Згодом, після впровадження функцій Ядра на державному рівні всі ці підприємства й організації будуть: або ліквідовані, або стануть публічними акціонерними товариствами з вільним обігом їх акцій на фондовій біржі.
Ядро будується по принципам холдингової структури. Власниками контрольного пакету акцій більшості із структурних одиниць Ядра є Інвестиційна компанія (далі - Інвесткомпанія), та ГО. Номінальна вартість належних кожному Учаснику акцій Ядра Проекту обмежується. Рівень обмеження визначається Вищою Радою,  може змінюватись і публікується на сайті та в Соцмережі.  Персонал, працюючий в структурах Ядра по умовам трудового договору має бути теж акціонером того підприємства, на якому він працює. На акції, належні персоналу може припадати до 25% статутного капіталу акціонерного товариства.
Про: ЄНІП та Вищу Раду Соціуму вже дана необхідна інформація.
Інвестиційна компанія. Створюється в формі акціонерного товариства, є головною структурою в управлінні структурними частинами Ядра Проекту. Тому на обіг її акцій накладаються самі жорсткі обмеження й особливий контроль з метою недопущення концентрації її акцій в одних руках, або у групи осіб. Вона має в своєму складі на правах департаменту Інститут Народної України (далі - Інститут), який має статус  науково-дослідного закладу для наукового, технічного, експертного, методичного забезпечення функціонування Проекту.   Інститут здійснює контроль та нагляд за всіма складовими частинами Ядра Проекту, фінансовою та економічною ефективністю його структур. Функції  Інституту: популяризація та пропаганда ідей Проекту, співпраця з ЗМІ та органами влади, реалізація законотворчих ініціатив, вивчення ринку та стану економіки, розробка проектів, бізнес-планів, технічних завдань, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, супроводження менеджменту нових проектів до виходу на стабільний прибутковий рівень, розповсюдження передового досвіду, визначення функцій та взаємодії всіх структур Проекту, сертифікація та аудит їх діяльності, оцінка вартості: проектів, об’єктів, підприємств, акцій та корпоративних прав; експертиза інвестиційних проектів, юридична підтримка структур та учасників Проекту, анти рейдерський, антикорупційний та правовий захист Учасників Проекту, підготовка та атестування керівних кадрів, тощо. Інститут має мінімально необхідний штат співробітників. Більшість визначених функцій реалізується на договірних умовах, або на принципах аутсорсингу через мережу сертифікованих та акредитованих  Інститутом виконавців. Основна функція Інвестиційної компанії – забезпечення ефективного, надійного залучення активів громадян для розвитку економіки України, надання можливості реалізації значної кількості бізнес-проектів, забезпечення можливості неухильного росту долі середнього класу в економіці країни, суттєве збільшення робочих місць, інвестування нових проектів, створення умов для забезпечення створення й супроводу до стабільного режиму нових підприємств, інвестування та вивід з кризового стану діючих підприємств, створення нових робочих місць, тощо. Вона є засновником і власником контрольних пакетів акцій майже всіх структурних одиниць Ядра, постійно контролює їх діяльність. Головна особливість Інвестиційної компанії – створення спеціальних механізмів та умов для забезпечення безпеки, надійності, прибутковості та ліквідності залучених інвестицій; забезпечення участі інвесторів в контролі діяльності та управлінні об’єктами інвестування; забезпечення надійного доступу інвесторів до інформації про діяльність об’єктів інвестування.  Для кожного інвестора в мережі Е-соціум створюється індивідуальна платформа доступу до контролю та  управління своїми інвестиціями та активами.
Народний банк.
Банкова система України вкрай ненадійна. На цей час у стадії тимчасової адміністрації та ліквідації знаходиться більше сотні комерційних банків України. У більшості з них кошти вкладників розкрадені й виведені за кордон. Заснування Народного банку (далі - Банк), який функціонує під  постійним контролем акціонерів, Інституту,  Фонду забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Страхової компанії є необхідною умовою надійності і успішності Проекту.  Статут Банку має містити умови доступу акціонерів до контролю поточної діяльності його менеджменту, багаторівневий контроль і захист банківського капіталу з використанням спеціальних комп’ютерних програм. Тільки за таких умов цей Банк може забезпечити збереження коштів, фінансування всіх галузей Проекту, управління активами та взаєморозрахунки учасників Проекту.  В кризовому випадку, Фондом забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Інститутом  в Банк вводиться зовнішнє управління. Приймається комплекс антикризових заходів. Захист вкладів забезпечується Фондом забезпечення ліквідності й гарантування вкладів. На створення банку потрібні дуже значні кошти, але якщо клієнтами банку будуть всі Учасники Проекту і всі створювані підприємства, які до того ж стануть і його акціонерами, то такий банк дуже швидко вийде в лідери в Україні. При створенні Народного банку умова, щоб контрольний пакет його акцій був у власності Інвестиційної компанії не є обов’язковою.
    Окрім цього банку в подальшому в рамках Проекту можуть створюватись інші банки, підприємства, компанії, які будуть створювати конкурентне середовище й забезпечувати невпинне зростання економіки України.    
 Недержавний Народний Пенсійний фонд (далі - НПФ). 
Включення недержавного Народного Пенсійного фонду в структуру Ядра Проекту обумовлене його надзвичайною важливістю в соціальному захисті учасників Проекту і пов’язані з цим особливими вимогами до забезпечення його надійності. Крім того, він є дуже важливим джерелом інвестиційних коштів. Він являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого НПФ персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Засновником НПФ і суб’єктом, який забезпечує зростання його активів є Інвестиційна компанія. Цей Фонд є неприбутковою організацією. Зберігачем коштів НПФ є Народний банк. Контроль наявності необхідного обсягу активів забезпечують: Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Комітет безпеки й захисту Соціуму. Окрім цього, фінансові ризики застраховані в Народній страховій компанії з перестрахуванням на міжнародному рівні.  Страхова компанія забезпечує відшкодування втрат коштів в ризикових операціях. Комітет безпеки й захисту Соціуму відслідковує забезпечення належного функціонування автоматизованої фінансової системи, реагує на загрози зовнішнього втручання. Активи НПФ під належним контролем використовуються, переважно, Інвестиційною компанією для реалізації інвест-проектів, що дає можливість постійного їх зростання за рахунок інвестиційних прибутків. Періодично здійснюється обов’язкова перевірка фінансово-господарської діяльності НПФ Аудиторською компанією і постійний моніторинг Страховою компанією.
Привабливість вкладів в НПФ для його користувачів забезпечується такими його якостями:
1.  Надзвичайна надійність. Він являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого НПФ персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Гарантії забезпечені перестрахуванням на міжнародному рівні.
2.  Фонд не передбачає прибутку для його засновника. Всі прибутки від користування вкладами йдуть тільки на поповнення Резервного фонду та на користь вкладників.
3.  Кожний вкладник НПФ має в його автоматизованій фінансовій системі свій електронний кабінет і до досягнення ним пенсійного віку, сам керує своїми активами. Він бачить їх величину, відслідковує темпи їх зростання, може їх: збільшувати, зменшувати, в любий момент може на публічно визначених умовах забрати їх частково, або повністю, взяти кредит в Народному банку під заставу свого пенсійного вкладу.
4.  Пенсійний вклад індексується в відношенні до Євро, захищений від інфляції і навіть має гарантований рівень зростання за рахунок користування цими коштами . Стан рахунку постійно відслідковується користувачем в його електронному кабінеті. Звіт про стан рахунку та динаміку змін активів користувач щорічно отримує на свою електронну адресу.
5.  Кожний користувач НПФ може сам визначати з якого часу він починає отримувати пенсію і керує цим процесом сам. Може кожен місяць визначати собі різні (в певних межах) розміри отриманих пенсійних коштів (не брати, взяти менше, або взяти більше), а автоматизована система кожного разу перерахує й, відповідно, збільшить, або зменшить всі параметри рахунку. Користувач може відкрити пенсійний рахунок змолоду й користуватись ним, як спеціальним депозитним рахунком, беручи з нього кошти по потребі, а залишок в невизначеному завчасно розмірі буде йти йому в накопичення пенсійного фонду.
6.  Користувач може до досягнення пенсійного віку в любий момент без будь-яких мотивів і пояснень  за згодою НПФ повністю зняти свої кошти, або взяти під заставу свого вкладу кредит в Народному банку.  Така згода гарантується, якщо є достатньо не покладених  на депозит коштів в Резервному фонді  та якщо такі дії не носять масового характеру.
7.  Користувачу НПФ гарантується довічне пенсійне забезпечення. У випадку смерті користувача до певного, зазначеного в договорі віку, весь залишок коштів на його рахунку повертається його спадкоємцям. Залишок коштів є умовною величиною. До досягнення пенсійного віку він повністю відповідає сумі накопичених коштів, а після цього (з метою забезпечення достатності коштів для довічної виплати пенсії на невизначений термін) інтенсивно зменшується. Після досягнення зазначеного в договорі розрахункового віку залишок коштів на рахунку стає рівним нулю (а пенсія, в  цей час продовжує виплачуватись), можливості знімати кошти в сумі більшій, ніж номінальна суми пенсії втрачаються, а залишки коштів не вибрані при отриманні щомісячної пенсії йдуть на перерахунок та збільшення щомісячної пенсії.
  Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів (далі – Фонд ЛГВ).
Цей Фонд створюється Інвестиційною компанією. Він є страховим і контрольним органом, управляється й керується Інститутом та Страховою компанією. Він постійно поповнюється страховими внесками банків та підприємств, надійність яких він забезпечує. Фонд призначений для забезпечення ліквідності акцій підприємств, забезпечення гарантування не збитковості інвестицій та гарантування вкладів в Народний банк та Пенсійний фонд. Фонд ЛГВ може страхувати ризики вкладів та інвестицій інших суб’єктів господарської діяльності, які укладають з ним договори.  З метою забезпечення виконання своїх зобов’язань, він здійснює фінансовий контроль діяльності всіх суб’єктів господарювання, надійність зобов’язань яких він забезпечує і щомісячно отримує від них відповідні внески для забезпечення своїх зобов’язань. В свою чергу, він виплачує Страховій компанії внески для страхування на випадок недостатньості  своєї платоспроможності. Страхова компанія і Інститут контролюють діяльність та платоспроможність Фонду ЛГВ.
Дуже важливою умовою залучення інвестицій є їх ліквідність. У випадку термінової необхідності інвестора продати негайно належні йому акції, така можливість йому гарантується цим Фондом. Якщо на цей момент на ринку нема покупця на ці акції, їх пропонує купити за нижньою ринковою ціною Фонд ЛГВ, а потім виставляє їх на продаж і згодом продає за вигідною ринковою ціною. У випадку кризового стану Народного Банку та Пенсійного фонду, Фонд ЛГВ забезпечує гарантії не втрати коштів їх вкладниками. Надлишкові кошти Фонду можуть бути інвестовані в короткотермінові проекти під контролем Інвестиційної компанії та Інституту.
      Народна страхова компанія засновується на основі страхових компаній, які дали згоду на приєднання до Проекту. Вона має розгалужену мережу своїх відділень та партнерів по всій Україні. Окрім традиційної страхової діяльності здійснює комплекс специфічних особливих функцій для стабілізації та забезпечення надійності Проекту, забезпечує необхідний рівень страхування надійної роботи Системи. Вона є акумулятором фінансів, буфером коливань курсів акцій, забезпечує гарантований рівень ліквідності акцій створених в рамках проекту акціонерних товариств, забезпечує страхування фінансових та інвестиційних ризиків. У випадку різкого неринкового падіння ціни на акції створеного в рамках Проекту  Товариства, акції якого застраховані, Страхова компанія за свої кошти скуповує по гарантованій ціні ці акції й виставляє їх на продаж по ціні продажу. Цим самим забезпечується згладжування коливань курсу акцій, забезпечення їх ліквідності. У випадку панічних загроз падіння курсу таких акцій вона ініціює проведення аудиту емітента цих акцій і, при необхідності, проведення заходів по виведенню його з кризового стану. Страхова компанія забезпечує розрахунковий рівень доходності Пенсійного фонду, страхує його фінансові ризики. Вона забезпечує фінансування закладів та відділень страхової медицини, страхування життя та здоров’я громадян та страхового забезпечення інших проектів. Для забезпечення надійності роботи Страхової компанії вона перестраховує свої ризики на міжнародному ринку страхових послуг.
Народний третейський суд( далі – Третейський суд).
Сучасна суддівська система в Україні відзначається надзвичайно високим рівнем корупції. Створення свого незалежного, народного третейського суду дозволяє в рамках Проекту забезпечити справедливий правовий захист фізичних та юридичних осіб у відносинах між суб’єктами в межах Народної України. Третейський суд  засновується Інвестиційною компанією й функціонує на комерційних умовах. Призначення та звільнення суддів цього суду здійснюється за рішенням Вищої Ради.
Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі (далі – Торговець ЦП).
Особливості емісії акцій, облігацій та інших цінних паперів, емітентами яких є структурні одиниці Ядра Проекту вимагають особливого контролю за їх обігом заради не допущення втрати Соціумом контролю над структурами Ядра. І, при цьому, необхідно забезпечити підтримку ліквідності акцій. Торговець ЦП є брокером на фондових біржах, забезпечує купівлю і продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо) за замовленнями учасників та структур Проекту, реалізує обмеження в обігу акцій структур Ядра (не допускає продажу акцій не перевіреним особам і значної концентрації акцій у одних осіб, або груп осіб). Крім того, він є важливою структурою в управлінні фінансами та іншими активами Проекту. Торговець, у випадку, неможливості включення його в холдингову структуру по ліцензійним умовам може бути незалежною компанією, або ці функції можуть бути реалізовані через декілька визначених Інститутом торговців.
Комітет безпеки й захисту Соціуму.
Комітет БЗС засновується Інвесткомпанією, підпорядковується Вищій Раді, координує свою діяльність з Інститутом, фінансується за договорами цивільно-правових відносин тими структурними одиницями й підприємствами, безпеку й захист яких він забезпечує. Він об'єднує в єдину структуру чисельні юридичні, охоронні та інші діючи та внов створені компанії, які дали згоду приєднатись до Проекту, в одну систему. Його діяльність і функції описані в розділі VIII.
Аудиторська компанія.  Аудиторська компанія засновується Інвесткомпанією на основі аудиторських компаній, які дали згоду на приєднання до Проекту. Вона має свої підрозділи по всій Україні, взаємодіє з Інститутом та іншими організаціями Ядра на прибутковій комерційній основі.
 Благодійний фонд засновується Громадською організацією «Народна Україна» за кошти її бюджету та благодійні внески, призначені для цієї мети. Цей Фонд являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого його персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Його діяльність повністю прозора і відображається на його сайті та в Соцмережі . Весь рух коштів відкритий для всіх Учасників Соціуму. Реєстрація кожного претендента на отримання допомоги здійснюється офіційно зареєстрованим Учасником, який гарантує достовірність особи претендента та документальне підтвердження надзвичайної потреби в допомозі, а, при можливості , підкріплюється  достовірність потреби в допомозі іншими учасниками Соціуму. Благодійними коштами розпоряджається сам благодійник, який сам обирає: і суму, і того, кому вона призначена, і здійснює перерахунок коштів. Всі операції відкриті, публічні і відображаються на сайті.

X. Висновки
Розроблено тези 2-гої редакції Соціального проекту «Народна Україна», який призначений для створення умов для самоорганізації активних, патріотично налаштованих громадян для побудови нової, прогресивної країни в  Україні. Спільноти вільних, потужно вмотивованих конструкторів, майстрів та інвесторів, які негайно приступають до побудови нових умов і відносин в своєму середовищі по створеному ними проекту, своїми силами за свої кошти й заради свого майбутнього та майбутнього своїх сімей.
Визначені необхідні умови для існування і розвитку такого об’єднання. Розроблені принципи мотивації Учасників Проекту до стабільного, зростаючого та довготривалого об’єднання будівельників нової Народної України в свій Соціум. Визначено, які організації та підприємства Ядра Проекту необхідно створити для забезпечення розвитку Соціуму й досягнення поставленої мети.
Успішність і можливість реалізації Проекту в значній мірі залежить від можливості розповсюдження його ідей та принципів в умовах, коли майже всі ЗМІ знаходяться у власності олігархічних кланів та можливої жорсткої інформаційної протидії організованих тролів та ботів. Але, є впевненість та всі підстави вважати, що всі перешкоди буде подолано і Проект буде успішно реалізований. Приклад розвитку Соціуму буде впливати на оточуюче його суспільство й приведе до побудови нової прогресивної, дійсно народної країни в Україні.
Проект буде вважатись успішним, якщо  через 5 років після публікації Проекту кількість його учасників перевищить 100 000 осіб, обсяг інвестицій учасників Проекту буде визначатись в мільярдах гривень і буде продовжуватись їх зростання. При цьому, активність учасників Проекту буде достатньою для суттєвого впливу на владу, та просування своїх кандидатів в депутати місцевих рад, Верховної ради, та на посади в органах державної влади.
Умови для побудови нової, дійсно народної країни в Україні будуть вважатись створеними!


 
Литература

1.   Народний капіталізм: економічна модель для України : монографія / О. І. Соскін. – К. : Вид-во " ІСТ " , 2014. – 396 с.
2. Юлія Тимошенко: Фінансово-банківська система України руйнується з відома Президента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :       https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-finansovo-bankivska-sistema-ukra%D1%97ni-rujnuyetsya-z-vidoma-prezidenta/
3. Владислав Красинский. “Oh Meinl Gott!”. Как на глазах НБУ из Украины вывели 400 млрд грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://realist.online/article/oh-meinl-gott-kak-na-glazah-nbu-iz-ukrainy-vyveli-400-milliardov
4. Журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме (видео)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :       https://economics.unian.net/energetics/10039649-zhurnalisty-rasskazali-kak-rabotaet-formula-rotterdam-i-kto-zarabatyvaet-na-korrupcionnoy-sheme-video.html  
5. СЕНСАЦІЯ! Ми вперше публікуємо сенсаційні факти масштабного розкрадання Державного бюджету за допомогою «схемного кредиту». Як Гройсман самостійно готується до виборів (ДОКУМЕНТИ)   Джерело   [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://repost.net.ua/?p=7085
Подробности читайте на УНИАН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://economics.unian.net/energetics/10039649-zhurnalisty-rasskazali-kak-rabotaet-formula-rotterdam-i-kto-zarabatyvaet-na-korrupcionnoy-sheme-video.html
6. Конституція України,  Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
7. Лидер партии «Великая Украина» Игорь Беркут: Население страны не должно превышать 5 млн, остальных – утилизировать. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :                https://www.crimea.kp.ru/daily/26289/3167014/
8. Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.youtube.com/watch?v=sdEgE6CqIso
9. ГО «Поступ».  Доктрина Громадянська республіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://postup.org.ua/doktrina
10. 500 млрд. гривен, украденные из банков — никогда не вернуть. Олигархов, укравших миллиарды, невозможно привлечь к ответственности (ВИДЕО)   News 360  Политикан — это моя страна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://360.biz.ua/?p=22600
11. СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, украденные из банков – никогда не вернуть. ОЛИГАРХОВ, которые украли эти сотни миллиардов, невозможно привлечь к ответственности.   Студия Политического Мультфильма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=7JjEFvTQf0Q
12.   МЕНІ 25. Я МОЛОДИЙ І ПОВНИЙ СИЛ ЧОЛОВІК. ТА ЧОМУСЬ Я НЕ ПОТРІБНИЙ СВОЇЙ КРАЇНІ — ЦЕ ОСТАННЯ КАПЛЯ.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :     http://lifebook.name/?p=741
13.   Алексей Сухоруков, УНИВЕР, Как стать акционером Apple и Facebook в Украине?  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://inventure.com.ua/analytics/formula/kak-stat-akcionerom-apple-i-facebook-v-ukraine
     14.  ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :     https://lb.ua/news/2019/02/11/419467_peredviborna_programa_volodimira.html
15.  Тpaнcфopмaцiя укpaїнcькoї нaцioнaльнoї ідеї /упopядник Oлecь Дoнiй – К.: Наш формат, 2019, - 464 с.    
16.  Піраміда потреб Абрагама Маслоу Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://uk.wikipedia.org/wiki/Піраміда_потреб_Абрагама_Маслоу    
Широчкін Валентин Серафимович, 30.04.2020р


6 комментариев:

 1. Приєднуюсь. Ніяк не можу зрозуміти як можна будувати "народний капіталізм" і запроваджувати "конституційне народовладдя"? Знову ПІРАМІДА!

  ОтветитьУдалить
 2. Приєднуюсь. Ніяк не можу зрозуміти як можна будувати "народний капіталізм" і запроваджувати "конституційне народовладдя"? Знову ПІРАМІДА!

  ОтветитьУдалить
 3. Михаил! Ви не розібрались! При чому тут піраміда? "народний капіталізм" і "конституційне народовладдя" - гармонічне поєднання! І влада, і економіка у народа! Що може бути краще? Олігархат? Чи соціалізм?

  ОтветитьУдалить
 4. НЕ ПРЕЗИДЕНТІВ ПОТРІБНО МІНЯТИ, А СИСТЕМУ!!!
  Добрий день! В мене до Вас особисте прохання. Я хочу подати петицію Зеленському В.О. Але не можу її ввести з мого ноутбука, тому що видає: Вхід не виконано. Перевірте правильність пароля та електронної пошти
  Я вже використав декілька своїх поштових адрес, вносив ідентифікаційний номер (по запиту), та тільки нічого не виходить. Може Ви зможете це зробити замість мене?
  Моя е/пошта: unka@i.ua Можлива інша моя е/адреса: unka1943@gmail.com unka12@bk.ru
  Ось текст петиції:
  ___________________________________________________________
  Прошу вас особисто підписати ПЕТИЦІЮ до Президента України (потрібно не менше ніж 25 000 голосів з України – термін короткий) за назвою:
  «ПЕТИЦІЯ, щодо зміни системи влади в Україні,
  прийняття нової Конституції України,
  відродження Територіальних Громад та Об’єднань Територіальних Громад знизу доверху, колективно керованих Позитивними Лідерами (система «МАТРЬОШКА»), заради успішного майбутнього».

  Сторінка підписання петиції знаходиться за адресою: https://petition.president.gov.ua
  Читайте далі: http://ontext.info/125574
  Проект Конституції України: http://ontext.info/124733
  Якщо щось не відкривається, то скопіюйте адресу, помістіть у браузер та натисніть ENTER
  Розмножте цей текст та розішліть друзям, знайомим та іншим, хто вболіває за Україну.
  З пошаною до Вас - Юрій Михайлович Ївасик! Моя е/адреса: unka@i.ua
  28.08.2020 р.

  ОтветитьУдалить
 5. Коментар до соціального проекту «Народна Україна».
  https://peoplesukraine.blogspot.com/2020/04/blog-postnarodnaukraina.html?fbclid=IwAR3mshog56bxx0OFBtkJCEj2WVaqlPgwztpR1K-eg_NDpDbJquMD7U819yI
  Проект «Народна Україна» мені дуже сподобався. Відчувається, що писала його дуже розумна, грамотна людина з великим життєвим досвідом.
  Але моя ціль не хвалити, а критикувати та допомагати, приймати участь.
  Ціль проекту: «Вкрай необхідною є кардинальна зміна системи влади. Але для того, щоб реалізувати такі зміни, потрібне відповідне суспільство громадян. Саме на формування такого суспільства активних громадян і орієнтовано цей Проект».

  Хочу відштовхнутись від В.І. Леніна: «Ми підемо іншим шляхом». Він розумів, що для того, щоб скинути самодержавство замало вбити царя – потрібно задіяти всю країну.
  Для цього була потрібна партія цілеспрямованих активних людей, готових піти на смерть заради ідеї щасливого майбутнього. Він збирав таку партію. Але скільки разів він її обтесував, звільнявся від баласту та занадто правих чи лівих лідерів. Ця боротьба продовжилась й після його смерті. І зараз маємо те, що маємо… - 439 політичних партій України, які «рвуться» до влади, як до «корита».
  Ви згадали «Піраміду Маслоу», але не написали, що нам її потрібно «перевернути», як і прапор України. Піраміда Маслоу – це світогляд людей, громадян країни. В Україні він зараз дуже низький.
  Біологічний світ створений так, що 80% осіб (тварин, птахів, риб, людей…) – це пасив!!! А 20% - актив. Але не просто актив, а дуже розшарований актив. Якщо відібрати тільки лідерів, то їх небагато. Але самі активні – НЕЛЮДИ (так, є й така категорія), потім – НЕГАТИВНІ лідери (критикани), далі – СОЦІАЛЬНІ ПАРАЗИТИ (популісти). Є ще лідери «п’ятої колони» - це КОЛАБОРАНТИ та СЕПАРАТИСТИ. Є й інші. Активність лідерів спадає і десь у кінці – саме те, що нам потрібно, - ПОЗИТИВНІ ЛІДЕРИ – інтуїтиви (ЧеловѢкъ та Асс).
  Саме вони, ПОЗИТИВНІ ЛІДЕРИ, повинні керувати суспільством і вести нас у світле майбутнє. Але їх потрібно відшукувати, запрошувати до керування, оберігати.
  Серед підприємців малого чи середнього бізнесу теж є лідери, але, нажаль, частіше зустрічаються НЕГАТИВНІ.
  З Позитивних Лідерів можливо створити політичну партію, але вони більш полюбляють дію, а не балаканину.
  До них туляться інші лідери, виставляють себе за Позитивних, а Позитивні Лідери їх не відрізняють та не женуть від себе, тому, що вони «теж люди». ПРОБЛЕМА.
  Досвід, як і де шукати Позитивних Лідерів, як задіяти їх на користь народу України, є не десь далеко, а тут, поруч, - у стародавній Русі (Україні).
  На Русі люди бачили, що серед однакових зовнішніх умов багато хто живе погано, дехто – середньо, а деякі – дуже успішно. І, як правило, - це частіше багатодітні сім’ї. Як їм так вдається?
  Радянська влада швидко знайшла вихід: обізвала їх куркулями, пограбувала, майно поділила серед бідних, а «куркулів» відправила у Сибір. Але й там, хто доїхав, облаштувалися та, кажуть, жили не погано.
  Не «куркулів» нам потрібно шукати, а лідерів таких сильних, самостійних, самодостатніх, успішних, здорових та багатодітних сімей, які можуть облаштовувати простір, знаходити позитивне рішення з самої скрутної, негативної ситуації та запрошувати їх до колективного керування спільнотою людей (Територіальною Громадою).
  Без Позитивних Лідерів ми отримуємо те, що маємо зараз, а можливо – ще гірше!

  Далі можливо прочитати у моїх текстах та проекті нової Конституції України. http://ontext.info/125574
  30.08.2020 р. З повагою, Юрій Ївасик. Е/пошта: unka@i.ua

  ОтветитьУдалить
 6. Дякую за коментар, Юрію Михайловичу!
  Цей проект не політичний, а соціальний! Ми не створюємо партію для зміни системи влади! Ми не ставимо за мету зміну Конституції. Сама головна проблема в Україні – це відсутність громадянського суспільства, здатного боротись за свої інтереси, впливати на владу! Наша Конституція надає народу неймовірні права –
  САМОМУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮВАТИ ВЛАДУ В КРАЇНІ!
  Що може бути крутіше?
  Які ще права потрібні, коли є це?
  А наш народ, маючи такі неймовірні права, надав мовчазну згоду шахраям та злодіям прийти до влади, нещадно грабувати країну і її мешканців (свідомо не називаю їх громадянами), заволодіти ключовими галузями її економіки, знищувати зачатки середнього класу, прибрати у свою власність всі засоби масової інформації. Наш народ визначає кожну обрану ним владу злочинною, а на наступних виборах знову обирає злочинну владу.
  Ми чекаємо якогось чарівника, який прийде до влади й змінить все, зробить нашу країну дійсно народною, могутньою!
  Не дочекаємось! Поки наш народ не навчиться відстоювати свої права – нічого не зміниться!
  Мета цього соціального проекту – створення такого громадянського суспільства, яке буде здатне реалізовувати свої конституційні права! Це неймовірно складно зробити в нашій країні в умовах інформаційної окупації, яка утримує наш народ в безпорадному, недружньому стані.
  Це суспільство самоорганізується не в партії, чи руху, а в створеному ними інформаційному просторі. Цей інформайційний простір формує електронне суспільство і дає можливості:
  - вільно обговорювати всі актуальні питання й визначати питання, які треба вирішувати;
  - дистанційно приймати офіційні, протокольно оформлені рішення;
  - реалізовувати принцип динамічного довірчого управління та багато інших функцій.
  Система динамічного довірчого управління (ДДУ) здатна замінити традиційну систему демократії, як на державному рівні, так і в територіальних громадах, відмінити періодичні вибори, впровадити реальне народовладдя. Основна різниця полягає в тому, що делегування повноважень на право прийняття рішень від імені громадян здійснюється не на виборах, які проводяться один раз в 5 років, а шляхом електронної реєстрації довіреності від громадянина одному з депутатів, якого обирає сам громадянин (або залишає це право за собою). Кожен громадянин сам визначає кому делегувати свої повноваження на участь в управлінні , і може в будь який момент через свій смартфон чи комп’ютер змінити свої рішення – позбавити свого голоса одного депутата й делегувати це право іншому. У кожного депутата – різна кількість голосів при голосуванні, залежна від кількості громадян, які делегували йому свої права на участь в управлінні. Ті депутати, які не виконують своїх програм, не забезпечують очікуваного від них результату – швидко втрачають свої голоси, свій заробіток і свою посаду. Той, хто виконує своє призначення –набирає голоси і його вплив на прийняття рішень при голосуваннях зростає. В результаті, керують країною та громадами – лідери ( депутати), найкращі фахівці, свої голоси яким делегують конкретні громадяни.
  Гречка, гроші, впливові зв’язки, корупційні схеми – в цій системі динамічного довірчого управління не працюють. Ця система гармонічно поєднує варіанти впливу громадян на владу, як безпосередньо, так і через довірену особу – депутата. Активно працює зворотній зв'язок депутатів з народом. Для депутата критично важливо, як буде оцінена його діяльність тими громадянами, які довірили йому голоси? Що треба зробити, щоб рівень довіри зростав? Депутати без мітингів, протестів та майданів зацікавлені виконувати волю народу.
  Після реалізації цього проекту в країні впроваджується реальне народовладдя!
  Ця система й відносини спочатку реалізовуються в обмеженому Соціумі тврців нової України. Вірусним методом ідеї розповсюджуються, Соціум чисельно зростає. Значно більше зростає чисельність користувачів інформаційного простору. В ньому проходять випробування: нові відносини, система прийняття спільних рішень, система ДДУ. Все більша частина українців відчувають переваги цієї системи в порівнянні з застарілою.

  ОтветитьУдалить