Проект Народна Україна

                                                                                                                                                             
Широчкін Валентин Серафимович 

Н а р о д н а   У к р а ї н а

Соціальний проект.
(Стартовий варіант) 
                       
2018 рік     
                                                             


ІмпічментСоціальний проект «Народна Україна» – це проект створення чітко визначеного соціуму, об’єднання громадян для побудови нової, прогресивної країни в  Україні (Народної України) й створення необхідних умов та інфраструктури для забезпечення можливості реалізації  їх планів (далі - Проект). Це об’єднання потужно вмотивованих конструкторів, майстрів та інвесторів, які негайно приступають до побудови нової країни, нових умов і відносин в своєму середовищі  по створеному ними проекту, своїми силами за свої кошти й заради свого майбутнього та майбутнього своїх сімей. Це не тільки об’єднання громадян, а й створення комплексу технічних та організаційних засобів для забезпечення необхідних умов реалізації їх планів. Це проект реалізації принципів дійсного народовладдя та розвитку народного капіталізму. Проект передбачає постійне розширення цього соціуму за рахунок постійного  добровільного приєднання до нього нових учасників до таких розмірів, який дозволяє суттєво впливати на управління країною і в результаті дає можливість змінити її державний устрій для досягнення реального народовладдя.  Це – нова, зростаюча країна в Україні з своєю системою відносин, єдиною метою та своєю економікою, яка постійно розростається й згодом охоплює всю Україну.

    Цей варіант Проекту іменується «стартовим» тому, що він не є остаточним. Він може вважатись недостатньо відшліфованим та обґрунтованим. Він, можливо,  потребує доробки з участю фахівців: юристів, економістів, політологів та інших активних учасників. За принципами цього Проекту, ймовірно, буде створено його робочий варіант, який до того, як буде реалізовуватись, повинен бути поширеним через ЗМІ, обговореним, при необхідності доповненим, або зміненим і прийнятим в остаточній редакції всією тією спільнотою, яка буде його впроваджувати в життя.

I. Мета проекту та шляхи її досягнення
Метою Проекту є створення постійно зростаючого об’єднання активних громадян, патріотів України для побудови нової, прогресивної країни в  Україні, зміни системи управління державою на таку, що забезпечує участь народу в управлінні державою,  активний розвиток в середовищі цього об’єднання нових суспільних відносин, основаних на принципах народного капіталізму.
Ця мета досягається:
  -  поширенням ідей Соціального Проекту через соціальні мережі, засоби масової інформації та безпосередні контакти між громадянами в територіальних громадах, громадських заходах та трудових колективах;
  -  об’єднанням громадян для реалізації Проекту не тільки в громадську організацію (можливо – в партію), а і в спільноту, яка живе в своєму особливому середовищі, має своє інформаційне поле, особливі відносини та комплекс спільних інтересів в бізнесі, інвестиціях, активах та об’єктах власності; 
   -   створенням умов та технічних засобів для об’єднання, вільного обміну інформацією  та забезпечення спільних дій окремих груп, територіальних громад, ОСББ, патріотичних та інших соціальних: об’єднань, рухів та партій (обов’язково: створення дійсно народних ЗМІ, в тому числі: телеканалу, радіо, газети, спеціальної соціальної мережі в Інтернеті) ;
-  використанням останніх досягнень розвитку  засобів комунікації, Інтернету та електронних програм  для реалізації спільних дій і прийняття спільних рішень;
-  чітким визначенням, якою має бути нова держава Народна Україна, які зміни будуть внесені в Конституцію, які реформ необхідно буде здійснити;
-  широким залученням інвестицій учасників проекту для ефективного зростання їх активів, їх питомої ваги в політичній та економічній сферах, створення нових робочих місць, суттєвого збільшення чисельності середнього класу;
-   залученням до участі в інвестуванні, до формування в Україні ефективної економіки й потужного середнього класу,  широких народних мас;
  -  створенням міцного фундаменту цього об’єднання - комплексу організацій, закладів та підприємств, які мають гарантовано забезпечити: надійність, безпеку, ефективність створеної  системи, підтримку функціонування інформаційного простору, контроль і захист від втрати інвестицій та ліквідність активів (далі - Ядра Проекту);
  -  створенням «народних» акціонерних товариств для забезпечення активної участі середнього класу в створенні великих підприємств, ЗМІ, банків, страхових компаній, реалізації значних бізнес-проектів з метою поширення народного капіталізму, відродження налагодженого  та надійного фондового ринку;
  -  забезпеченням  суттєвого зростання чисельності середнього класу, його капіталу та інших активів, його присутності та впливу в органах державної та місцевої влади;
  -  забезпеченням потужної  мотивації для участі в Проекті за рахунок: морального стимулу учасника побудови нової країни, перспектив кар’єрного зростання в політичній та підприємницькій діяльності, створення умов для забезпечення прибутковості інвестицій, юридичного та іншого захисту кожного учасника (один – за всіх і всі – за одного), створення умов для забезпечення соціальних гарантій;
  -  впровадженням системних змін в управлінні державою: змін Конституції України та діючого законодавства для забезпечення: принципу реального народовладдя; деолігархізації органів влади; знищення корупції; впровадження антимонопольних заходів; створення доступного механізму зміни: президента, депутатів та державних посадовців, у випадку, коли вони не виконують своїх програм та обов’язків; кардинальних змін фіскальної системи та податкового законодавства.

II. Актуальність Проекту та нинішній стан країни
  Питання масового об’єднання громадян та зміни системи влади надзвичайно актуальне.  За 27 років незалежності Україна значно відстала у своєму розвитку від інших країн.   По визначенню  відомого економіста, політика та громадського діяча України Олега Соскіна «За період відновлення незалежності, починаючи з 1991-го року, в Україні сформувалась тупикова модель державно-монополістичного капіталізму кланово-олігархічного типу, яка в часи правління режиму президента В. Януковича структурувалася й мутувала до стану «держави стаціонарного бандита»…  Модель державно-монополістичного капіталізму у своїй довершеній формі – моделі «держави стаціонарного бандита» - призводить до утворення двополюсної системи функціонування соціуму, де об’єктивний загальний закон капіталістичного нагромадження доводиться до свого апофеозу.
    У двополюсному суспільстві на одному полюсі діє кланово-олігархічний капітал, що має за мету отримання максимального монопольного прибутку, знищує конкуренцію, руйнує людський капітал і довкілля,  а на другому полюсі зосереджено малозабезпечене населення, робітники, жебраки, люмпени, маргінали, позбавлені капіталу та приватної власності. В Україні майже не залишилось навіть умовно середнього класу, приватних власників, які формують малу і середню національну буржуазію, що діє на засадах відкритої системи конкуренції та вільного підприємництва, примножує трудову приватну власність і формує продуктивну модель економіки, спрямовану на створення реального багатства» [1, с. 10].  
   Ключові галузі економіки захоплено олігархічними кланами. Практично, вся енергетична галузь – у власності невеликої групи осіб. Обсяги виробництва падають, природні ресурси в сировинному стані вивозяться за кордон. Вирубуються ліси, нещадно вивозяться корисні копалини, виснажуються ґрунти. Зовнішня торгівля зосереджена у власників крупного капіталу. Прибутки через офшорні структури виводяться з України на рахунки за кордон. На державному рівні створюються умови для отримання в окремих галузях надприбутків за рахунок грабування народу та виснаження економіки. В країні панує корупція, віджимання бізнесу. Надмірне зростання вартості енергоресурсів та непомірні податки роблять продукцію українських підприємств неконкурентною. Це веде до зменшення обсягів виробництва й ще більше ускладнює ситуацію. Власники великого капіталу, мультімілліонери витрачають неймовірні кошти, щоб влаштуватись самім, та посадити своїх представників в органи влади, повертаючи витрачені кошти в кратних розмірах та отримуючи надприбутки через корупційні схеми.  В країні з неймовірною кризою в економіці, монополії та олігархічні клани отримують надприбутки в темпах практично недосяжних навіть для розвинених країн.  Олігархічний капітал, замість інвестування в економіку, виводить кошти за кордон.  І в цей же час на весь Світ лунають запрошення іноземних інвесторів. Має місце грабування народу через комунальні тарифи та субсидії. Руйнується економіка країни. Країну виснажує заморожена війна з Російською Федерацією.  Все це приводить до недостатності бюджетних коштів.  Постійно беруться кредити в Міжнародному Валютному Фонді без ясності хто і як поверне ці борги. Громадяни масово їдуть в інші країни на заробітки, або на постійне проживання.  Вони дуже б хотіли мати достойну роботу, або свій бізнес в своїй країні, але це майже неможливо в наших умовах [12].  Україна стає сировинним придатком інших країн. Олігархічний капітал зростає, народ бідніє! Йде інтенсивне грабування народу й знищення економіка країни. Небувалого розмаху досягли масштаби корупції. Влада імітує дії по боротьбі з корупцією, але реальної боротьби немає і не може бути при цій системі. Діють закріплені законодавством та забезпечені корупційними органами схеми грабування народу.
      Грабування через вклади в банки. На цей час в банківській системі панує олігархічний капітал. Законодавчо закріплена нерівність на користь олігархічного банківського капіталу. При банкрутстві та ліквідації банку, його зобов’язання перед його кредиторами (клієнтами та вкладниками) припиняються, а зобов’язання його позичальників залишаються діючими. Банкіри, під захистом олігархічної держави та під прикриттям НБУ масово виводять активи з банків, а банки – доводять до банкрутства.  В стані введення тимчасової адміністрації та ліквідації зараз знаходиться близько  сотні банків, включаючи достатньо великі .  Всі збитки по їх банкрутству покриваються за рахунок коштів клієнтів – юридичних осіб та коштами  фізичних осіб, які перевищують суму, гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Причини банкрутства не розслідуються, злочинні дії покриваються законом під приводом банківської таємниці. Юлією Тимошенко заявлено, що кількість постраждалих вкладників слід рахувати десятками мільйонів, а втрати середнього класу прирівнюються до  450 мільярдів гривень [2]. По матеріалам статті Владислава Касинського  тільки через відому австрійську структуру «Meinl AG»за період  з 2011 по 2015 років з України під прикриттям НБУ було виведено більше 400 млрд грн. [3].
     Здійснюється масове грабування  населення і через завищені тарифи на комунальні послуги переважно енергетичних компаній – монополістів.  Так, експерти підрахували, що тільки за формулою «Роттердам+» українці за 2 роки переплатили більше, ніж 25 млрд грн [4].  Неймовірні масштаби грабування народу здійснюється через розкрадання державного та місцевих бюджетів. Але визначити масштаби розкрадання неможливо тому, що цей вид злочинів доступний тільки державним посадовцям, а правоохоронна система країни розкриттям цих злочинів не займається. З інформації «Джерела» [5], тільки по злочинній системі «схемного кредиту» її організатори отримують з бюджету «чистими» більше 9 млрд грн. в місяць.
      Середній клас не має доступу до крупного бізнесу через законодавче встановлені нерівні права міноритарних акціонерів та практично зруйнований фондовий ринок. Публічних акціонерних компаній в Україні дуже мало і контрольні пакети їх акцій переважно сконцентровані у власності олігархічних кланів. Зацікавленість в інвестування в акції крупних компаній втрачається. Законодавчо встановлені принципи ущемлення прав міноритарних акціонерів. При певних умовах акції акціонера визначаються не голосуючими і акціонер втрачає свої права, введено право примусового викупу акцій у міноритарного акціонера, не питаючи  його згоди та без узгодження з ним ціни. Середній клас більше інвестує в акції закордонних емітентів, ніж в українські. Втрачає середній клас і свої традиційні ринки збуту товарів та послуг через тиск монопольного капіталу та активне просування торгових мереж, створених крупним капіталом. Середній клас в Україні дуже малочисельний,  роздрібнений та не організований.
Після кожних виборів у Верховну Раду громадяни констатують, що знову обрали «злочинну владу», але на наступних виборах реалізується той же сценарій. Вся нинішня система державного устрою та діючого законодавства налаштована на утримання такого стану вічно.  І це при тому, що в ст. 5 Конституції України зазначено, що «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» [6].  Ця норма Конституції не працює! В нашому парламенті немає делегатів, які  реалізують волю виборців. Всі передвиборні обіцянки після виборів забуваються і не виконуються. Але, відізвати обраного депутата або президента, який не виконує своїх зобов’язань, виборці не можуть. В Україні не діє ця ключова, важлива норма Конституції.
Спроби відстояти свої права були. Був Майдан 2004 року. Була Революція Гідності 2013 -2014 років, яка повалила диктаторський режим Януковича. Ця Революція показала здатність українців на об’єднання, самоорганізацію і навіть зміну влади! Але, на жаль, зміна влади була здійснена, були змінені особи на владних посадах, а олігархічна, антинародна система залишилась! Більше того, країна тимчасово втратила частину територій і знаходиться в стані війни з Російською Федерацією.
Чому так сталося?
 Це сталось тому, що повставший народ бачив і здолав ворога при владі, але не мав плану дій після його повалення. Недостатня єдність, незгуртованність, не готовність висунути своїх, народних обранців на зміну олігархічним кланам, відсутність єдиного, підтриманого більшістю плану на зміну системи та стратегії розвитку країни не привели до зміни системи.  В результаті змінились особи на певних посадах, а система залишилась без змін в сторону прогресу. Значний вплив на такий результат склала відсутність незалежних від олігархічних кланів ЗМІ та недостатність умов для комунікації та прийняття суспільних рішень. Ворог був повалений, але в цих умовах нова влада була обрана переважно з висунутих тими ж кланами депутатів. Дуже велика проблема існує і в менталітеті громадян України – вихідцях з соціалістичної системи. Це вони несвідомо, не маючи умов для об’єднання, дали можливість олігархам захопити власність, всі засоби масової інформації  і владу в Україні і несвідомо продовжують їх підтримку у владі. Олігархи захопили в свою власність практично всі приватизовані великі підприємства, а ті підприємства, які залишились в державній власності, працюють під їх контролем і на їх користь. Сконцентрувавши в своїх руках значну частину активів України, практично всі засоби масової інформації та владу олігархічні клани практично приватизували Україну. Поширюється, навіть твердження, що Україна вже є власністю невеликої групи осіб, і, на думку лідера партії «Велика Україна» Ігоря Беркута, для їх обслуговування населення України не повинно перевищувати 5 мільйонів працездатних осіб, решту потрібно «утилизировать (рос.)» [7, 8]!  І, схоже, що така «утилізація» вже в певній мірі діє! Через нижчі прожиткового мінімуму пенсії, недосконалу медицину, недосяжні тарифи на комунальні послуги, відсутність роботи, тощо.  В цих умовах, олігархічна влада зробить все для неї можливе, щоб не допустити зміни системи влади. Але у народу є одна суттєва переваганас поки-що багато!
Влада в Україні належить олігархічним корумпованим кланам, які мають значний капітал, захопили повністю суспільний інформаційний простір. Народ від управління державою через маніпулювання свідомістю громадян - відсторонений. Можливість здійснити вплив на владу існує на протязі короткого періоду часу виборів і блокується маніпулюванням інформацією та за допомогою грошової підтримки. Народ має значну перевагу в своїй чисельності, сумарно, поки що, має значні свої активи, але інформаційно й організаційно він роз’єднаний і не здатний до скоординованих спільних дій та реального впливу на формування влади в країні. Такий стан в Україні став можливим за мовчазною згодою народу! «Совковий» менталітет переважної більшості громадян, оснований на: традиційній рабській покірності, байдужості до утиску своїх прав та до беззаконня, невіра в свої сили й свої права, незгуртованність, довіра брехливим ЗМІ - відкрив дорогу непорядним громадянам до вершин влади в країні. Цей шлях неймовірного збагачення, грабування країни, безперешкодного захоплення влади й її утримання завдяки фінансовій підтримці, став можливий саме завдяки сприятливого до цього менталітету громадян України. Основою для підтримкою цього є українські ЗМІ, які практично повністю належать, або підконтрольні олігархічно-клановій системі.
Для зміни системи влади в Україні потрібне потужне, надійне, мотивоване об’єднання громадян навколо єдиної мети й єдиного плану дій. Тільки таке об’єднання дасть змогу реалізувати цей план.  Але в нинішніх умовах це не реально з огляду на те, що всі засоби масової інформації (ЗМІ) захоплені олігархічною владою. І до тих пір поки не з’являться дійсно народні незалежні від влади ЗМІ та можливості вільного спілкування й комунікації, які дозволять донести до кожного громадянина України мету та план дій по перебудові системи влади та доки не будуть реалізовані можливості приймати суспільні рішення, змінити стан країни – практично неможливо!   

III. Визначення завдань, які потрібно вирішити в рамках Соціального проекту
     Отже, на підставі визначення стану, в якому знаходиться наша країна вже можна сформувати перелік завдань, які потрібно вирішити,  щоб  суттєво змінити країну й зробити її прогресивною й дійсно народною, як це вже передбачено  Конституцією. Необхідно надати громадянам втрачені через наступ кланово-олігархічного та монополістичного капіталу можливості для розвитку бізнесу, створення нових робочих місць й повернення втрачених ринків збуту товарів та послуг. Треба чітко визначити:  хто й що потрібен зробити, які будуть потрібні ресурси й звідки їх отримати.
Спочатку треба визначити, що ми маємо в активі, щоб побудувати дійсно нову, прогресивну, народну Україну. Маємо багатомільйонний народ України, який нещадно грабується, знищується й витискається із своєї країни. Більшість цих громадян не налаштовані для участі в цьому Проекті. Вони повністю заклопотані проблемою виживання, їх свідомість повністю під контролем олігархічних ЗМІ. Але без їх підтримки й участі змінити країну неможливо. В Україні також є значна частина патріотично налаштованих громадян, яка частково згуртована в різні громадські офіційні й неофіційні об’єднання, це - добровольці, волонтери та інші категорії українців. Вони морально готові до побудови нової країни.  Їх не треба агітувати, вони можуть приєднуватись і брати участь у проекті.  В першу чергу треба об’єднати саме цю частину громадян. Вони мають: бажання, можливості та відповідні досвід та освіту для реалізації, або підтримки цього Проекту. Потрібно тільки довести до цієї категорії громадян ідеї Проекту, вивчити їх реакцію на нього, зрозуміти на яких умовах вони готові його реалізовувати, з їх допомогою внести відповідні правки в Проект так, щоб він став їхнім Проектом і почати його реалізацію. Решта громадян країни буде приєднуватись до участі в Проекті по мірі його реалізації.
Всіх, хто зареєструвався для участі в реалізації Проекту вважаємо його  Учасниками. Юридично ця спільнота має статус громадського об’єднання.  Це об’єднання має стати потужною, як в політичному, так і в фінансово-економічному плані, силою в Україні, здатною конкурувати з олігархічними кланами.  Найбільше для цієї мети підходять належним чином мотивовані представники середнього класу, об’єднані спільною метою, спільним бізнесом і спільною власністю. Для створення стійкої, надійної та довготривалої спільноти, яка б активно, постійно збільшувалась чисельно необхідна потужна і постійна мотивація всіх її Учасників. Однієї ідеї в форматі Учасника в побудові нової Народної України – замало! Краще всього довготривале об’єднання людей існує в процесі спільної справи, яка дає моральний і матеріальний результат, дає заробіток і зростання власних активів кожного Учасника! Ключовим фактором є забезпечення умов для довготривалого Об’єднання. Воно неможливе без відповідного єдиного інформаційного поля, яке повинне дати можливості для вільного, безпосереднього обміну інформацією. При сучасних можливостях, досить реально створити умови для вільного обміну інформацією, умови для обговорення важливих питань та механізми електронного голосування для визначення пріоритетів в діях та прийняття суспільних рішень.  В склад інструментів, які забезпечують ці умови входять: свої незалежні ЗМІ (телеканали, радіо, газети, інтернет-ресурси), спеціальна соціальна мережа в Інтернеті, електронний ресурс для голосувань та прийняття спільних рішень.
 Для забезпечення можливості створення такого Об’єднання  передбачається інвестування та поступове створення комплексу підприємств та організацій, які мають забезпечити надійне функціонування й міцність цього соціуму.  Назвемо цей комплекс Ядром Проекту. Це Ядро забезпечує інформаційне поле для Учасників Проекту  і можливості для них створювати спільні об’єкти бізнесу й мати можливості для діяльності в тих галузях та видах діяльності, які зараз зайняті монополіями та крупним капіталом (великі торгові та сервісні мережі, фінансово-банківська діяльність, енергетика, добування корисних копалин, металургія, машинобудування, міжнародна торгівля, об’єкти інфраструктури, міжнародна торгівля, тощо).
Всі підприємства та організації Ядра є життєво важливими для існування Об’єднання та забезпечення успішного вирішення поставлених в рамках Проекту завдань. Вони входять в холдингову структуру, яка підконтрольна цьому соціуму й надійно захищена від: стороннього впливу, перекуплення та  блокування її роботи. Їх стан та діяльність, органи управління знаходяться під постійним контролем в закріпленому в статутних документах та  внутрішніх законах порядку.

IV. Яку країну будувати?
     Щоб створювати спільноту, об’єднувати громадян для побудови нової, більш прогресивної країни необхідно визначити:  якою вона має бути.  Ключовим питанням є обрання моделі державного устрою майбутньої України. Але саме різноманіття таких моделей може стати фактором розколу, роздроблення майбутньої  спільноти на чисельні конкуруючі, різноманітні групи, зруйнує ідею потужного всенародного об’єднання. Саме з цієї причини в цьому Проекті ключовим завданням і метою вважається саме об’єднання громадян, створення стійкої, надійної та довготривалої мотивованої спільноти  та інформативного поля з механізмами обговорення та прийняття суспільних рішень для побудови нової, прогресивної України в якій реально буде реалізовано принцип народовладдя. Об’єднання не за Юлю, Вітю, Олега чи Петю, не за якусь одну з чисельних партій! А об’єднання за нас з Вами, для побудови нової, комфортної для життя нової України. Лідери будуть, але їх зміна, якщо вони не виправдають наших сподівань, повинна бути дуже простою й чітко визначеною принципами цієї спільноти. Будуємо не устрій влади під конкретну особу, лідера або партію, а систему стійкого, довготривалого народного об’єднання,  в якій можливе вільне обговорення, вибір і зміна осіб та принципів управління державою на основі нових досягнень засобів комунікації. Будуємо соціум, здатний до стійкої самоорганізації й пристосування до будь-якої зміни умов. А вже конкретна модель державного устрою буде визначатись в публічних дискусіях, голосуваннях та референдумах. Саме можливості: вільного обміну інформацією та наявність механізму вільного прийняття суспільних рішень є гарантією поступового удосконалення системи управління державою до необхідного рівня.  
Але, головні умови, якою має бути ця майбутня країна необхідно визначити. Їх небагато.
По-перше, це має бути держава,  в якій реально реалізовані принципи здійснення влади безпосередньо Народом України, його права визначати й змінювати конституційний лад, не тільки дійсно свідомо обирати, а й можливості відсторонювати від влади не виправдавших народнорї довіри посадовців.
По-друге, в цій державі повинні бути реалізовані принципи народного капіталізму. Забезпечення рівних прав та можливостей в бізнесі. Закон та право повинні діяти однаково для всіх, без винятку. Приватна власність повинна бути надійно захищена державою.
В монографії Соскіна О. І визначено, що модель народного капіталізму «по-перше, має ґрунтуватись на таких атрибутах капіталізму, як вільний ринок і приватна власність, а по-друге – унеможливлювати формування олігархічних кланів, обмежувати владу великого монополістичного капіталу на користь якомога більшої кількості людей, які із власників своєї робочої сили перетворюються на власників результатів своєї праці та носіїв капітальної власності» [1, с. 123].
Решта умов визначаються суспільством в процесі вільного обміну інформацією та з використанням створених систем прийняття суспільних рішень.
Всі питання, які розділяють наше суспільство за ознаками: мови спілкування, національності, релігії, роду занять, прихильність до різних ідей та течій, та інші подібні питання, ми залишаємо за межами відносин у нашому Проекті. Головним для нас є: єдність, патріотизм  та бажання приймати участь в побудові нової, дійсно народної України.

V. Принципи об’єднання, Соціум
Метою Проекту є створення постійно зростаючого об’єднання активних громадян, патріотів України для участі в побудові нової, прогресивної країни в  Україні, активний розвиток у його середовищі нових суспільних відносин. Але, в Україні вже створено дуже значну кількість різного роду патріотичних об’єднань,  які налаштовані на схожі зміни в країні, в них вже ведеться певна робота в цьому напрямку, є певні досягнення й конкретні результати. Це різного роду: партії, громадські організації, різного роду об’єднання громадян в яких вже є певна організація й встановлені відносини. Принципи Проекту не передбачають ніяких обмежень, умов чи вимог щодо цих об’єднань, або осіб, які є учасниками таких об’єднань. Навпаки, Проект передбачає розширення чисельності учасників в цих об’єднаннях, їх об’єднання в спільному інформаційному полі для координації дій, їх добровільну участь в створенні інфраструктури по забезпеченню необхідних умов для реалізації наших спільних, або схожих планів та проектів. Недопустимо руйнування й розкол вже створених патріотичних об’єднань. Допустимо мати різні ідеї, різні бачення шляхів вирішення проблем, але недопустимо створювати агресивні протистоячи одна одній, або воюючі коаліції. Нема жодного питання, або проблеми, які неможливо спокійно обговорити й прийняти суспільне рішення. Участь в цьому Проекті не потребує від Учасника виходу з тих об’єднань, партій, або груп, в яких він був до цього. Єдиним обмеженням є наша категорична нетерпимість до дій по розколу й протистоянню. Всіх ініціаторів та провокаторів: протистояння, брехні, бруду, створення агресивних коаліцій та внутрішніх війн треба безжально видаляти!
Головне гасло нашого створюваного в рамках Проекту  Соціуму – ЄДНІСТЬ ПОНАД УСЕ!.
В чому особливості цього об’єднання і чим воно відрізняється від інших? Його особливість в тому, що учасники цього об’єднання негайно приступають до побудови нових відносин, прийняття своїх внутрішніх законів, інвестування в нову країну, побудови свого нового середовища для спілкування, вільного обміну інформацією, запровадження нових механізмів прийняття суспільних рішень, створення своєї інфраструктури й економіки за принципами народного капіталізму, заснування своїх банків, страхових компаній, виробників різних товарів та послуг, свого ринку: фінансів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, товарів, послуг, тощо і починають жити в цьому суспільстві й встановлювати в ньому нові, тісніші відносини. Це об’єднання вже створених об’єднань для налагодження взаємодії, комунікації та створення умов для діяльності і розвитку кожного з них без втручання в їх внутрішні відносини.   
Учасники цих об’єднань: відновлюють втрачені ринки, повертають в їх приватну власність об’єкти промисловості, вирощують своїх фахівців на керівні посади та в органи влади та просувають й підтримують їх на всіх рівнях в бізнесі, на державних посадах та в політиці.
В цьому Соціумі створюються технічні умови для гарантованого забезпечення єдності  спільноти. Створюються технічно забезпечені умови для вільного розповсюдження інформації, обговорення всіх можливих питань, прийняття суспільних рішень з урахуванням позиції кожного учасника. Прийняте більшістю рішення повинно бути законом для всіх. Ці умови забезпечуються комплексом створених об’єднанням підприємств та організацій, які названо Ядром Проекту.
Учасниками Проекту може бути дуже велика кількість громадян, які приймають умови Проекту, підтримують в певній мірі його діяльність. Але далеко не всі вони мають відповідну освіту, досвід, можливості для інвестування в Проект, бажання юридично приєднатись до нього,  не всі готові власними силами працювати  в його структурах. Частину активних Учасників, які особисто працюють в структурах Проекту та/або вносять в нього значні інвестиції називаємо членами Соціуму Проекту, а цю спільноту – Соціумом. Соціум не об’єднує всіх Учасників Проекту, в нього входять тільки ті особи, які приймають активну участь в реалізації Проекту, пройшли відповідну акредитацію, отримали відповідні повноваження й приймають участь в голосуваннях й ухваленнях певних рішень. Це об’єднання безпосередніх творців, будівельників нової системи.  Умовами для отримання статусу Учасника Соціуму є: власне бажання, відповідна реєстрація, активна участь та інвестиції (фінансові, або трудовий вклад) в реалізацію проекту.
      Верховним органом управління Соціумом є Вища Рада Народної України. До її компетенції входять:
  -  прийняття законів та нормативних документів Народної України;
  -  обрання керівних та наглядових органів управління Соціуму та структур Ядра;
  -  прийняття рішень по використанню бюджетних коштів Соціуму та значних інвестицій;
 - взаємовідносини з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та іншими державними органами України;
  -  висування кандидатів для обрання в державні  органи України;
  -  відносини з міжнародними та іноземними організаціями;
  -  інші важливі та надзвичайні питання державного та значного рівня.
Управління Народною Україною передбачається за принципами «Громадянської республіки», розробленими  ГО «Поступ» [9].  Цей принцип обрано тому, що він має ряд суттєвих переваг перед іншими. Він дуже просто реалізується створенням відповідного електронного ресурсу й реєстрації на ньому всіх учасників. Він не потребує затратних зборів, з’їздів, виборчих заходів. Рішення приймаються за простою, прозорою системою відкритого електронного голосування. Цей принцип надзвичайно зручний для прийняття рішень спільнотою, яка щоденно може суттєво змінювати свій склад і чисельність. Коли в спільноту приєднується значна частина нових Учасників (було, наприклад,  тисяча Учасників, приєдналась значна частина нових, вже об’єднаних до цього в своїй громаді, або громадській організації і стало 3 тисячі), то без всякої бюрократії і перевиборів вони з перших же днів приєднання вже мають своїх депутатів в Вищій Раді і є всі можливості приймати легітимні рішення новим складом Учасників. Якщо, згодом, виникне потреба змінити принцип прийняття рішень, він буде без проблем змінений.
Суть цього принципу управління й прийняття суспільних рішень така.  Кожен член Соціуму має комплект повноважень, який включає право голосу в Вищій Раді, та інші повноваження. Своїми повноваженнями член Соціуму може користуватись сам, або делегувати їх іншому Учаснику, який має статус Депутата. Не всі члени Соціуму мають необхідну освіту, досвід, бажання та можливості для того, щоб активно й професійно працювати в Вищій Раді. Тому вони мають право делегувати свої повноваження обраним ними Депутатам, які, крім свого голосу мають і голоси тих Учасників, які делегували їм свої повноваження. В результаті, кожне рішення Вищої Ради Народної України приймається не обраними на виборах на певний термін депутатами, а кожним Учасником Соціуму, який прийняв участь у голосуванні особисто, або через обраного ним свого Депутата.
Виборів депутатів не передбачається! Кожен член Соціуму може коли завгодно делегувати свої повноваження одному з депутатів, змінити депутата, або проголосувати особисто. Депутатом може стати любий член Соціуму, який опублікував свою позицію та взяв на себе відповідальність приймати рішення за інших членів Соціуму. При голосуванні у кожного Депутата є різна кількість  голосів і вона може змінюватись в любий день в залежності від рішень тих членів Соціуму, які делегували йому свої  повноваження. Один Депутат може мати сотні тисяч голосів, інший – одиниці. Це все залежить тільки від волі тих членів Соціуму, які делегували цьому Депутату свої повноваження. В окремих територіальних громадах можуть створюватись свої Місцеві Ради свого, місцевого Соціуму і висуватись Депутати Місцевих Рад.
Для реєстрації  членів Соціуму, їх повноважень, реєстрації актів передачі повноважень Депутатам, проведення голосувань та референдумів, створення протоколів голосувань та передачу їх на затвердження та публікацію, створюється  спеціальний електронний ресурс (далі – ЕР «Рада»). В ньому передбачаються можливості: делегування кожним Учасником своїх повноважень,  голосувань, соціальних опитувань та прийняття рішень не тільки в рамках Соціуму Народної України, а й в межах регіонів, територіальних громад, органів самоорганізації населення, об’єднань  багатоквартирних будинків, тощо.  ЕР «Рада» є моделлю елемента майбутньої системи електронного управління державою,   має багаторівневий захист, утримується й обслуговується  спеціально заснованим для цього, Комітетом електронного управління та знаходиться під потужним контролем ряду організацій Ядра Соціуму.
Існування об’єднання творців нової Народної України неможливе без відповідного інформаційного поля, яке дає можливість вільного розкриття всіх проблем, ідей та планів, їх обговорення, виявлення лідерів та талановитих управлінців для заміни старого, не відповідного вимогам часу персоналу в державних установах та на підприємствах. Для цього передбачається створення в складі Ядра Проекту своєї спеціальної соціальної мережі, яка забезпечує комунікацію між Учасниками проекту, санкціонований доступ до всієї необхідної інформації. Створюються свої, незалежні ЗМІ. Засновується Телерадіокомпанія та всеукраїнська газета.
Соціум забезпечує створення умов для: росту економічного потенціалу народних мас; розвитку народного капіталізму; захисту та забезпечення управління інвестиціями; зайняття народними підприємствами ринків, які до цього окуповані олігархічно-монопольними кланами. Створення тих умов, які необхідні, але не забезпечуються державою. Для цього необхідно створення комплексу організацій та підприємств в складі Ядра Проекту, які призначені для забезпечення необхідних умов розвитку Соціуму, укріплення його фінансово-економічної основи, та значного розвитку народного капіталізму і чисельності середнього класу.

VI. Мотивація для єдності.
Мету об’єднання ставлять собі сотні партій, рухів, громадських організацій, але дійсно реалізувати масове, постійно зростаюче об’єднання громадян дуже рідко кому вдається.  Кожен учасник будь-якого об’єднання, крім ідеї яка його захопила й спонукала до приєднання, кожен день стикається з поточними проблемами життя, які відволікають від головної мети. Це: основна робота, сім’я, житло, потреби в  покращенні свого життя й життя своєї сім’ї зараз, а не в невизначеному майбутньому. Впливає й відсутність прогресу в досягненні мети того об’єднання,  до якого ця особа приєдналась.  Поступово ряди такого об’єднання рідіють, первинний запал, з часом, гасне.
В цьому проекті  пропонується гармонічне поєднання участі в об’єднанні по побудові нової, Народної України з початком життя в ній, з роботою в ній, з вирішенням багатьох особистих потреб та потреб своєї сім’ї через  участь в цьому об’єднанні, з життям вже зараз по її законам і принципам.  Особа, яка стає Учасником Проекту отримує певні переваги перед іншими громадянами. Мотивами стати Учасником Проекту можуть бути: моральні стимули, задоволення й гордість особи, що вона є учасником Проекту по будівництву нової, прогресивної країни, перспективи кар’єрного росту, можливості отримати нову роботу, або збільшення заробітку, суттєво змінити рівень та спосіб життя, зростання власних активів, розвиток свого бізнесу, можливість реалізації нових проектів та бізнес-планів, суттєве розширення ринків збуту своїх товарів, або послуг, можливість працювати в тій сфері, яка без участі в такому об’єднанні була б для цієї особи недосяжною, мати надійний захист своїх прав та свобод. Все це може забезпечити достатньо велике об’єднання активних громадян.  
Це зовсім інший, значно вищій за звичайний рівень мотивації!
Спочатку ці прерогативи створюються тільки для своїх Учасників, а згодом всі ці досягнення будуть впроваджені на державному рівні для всіх громадян нової, зміненої цією спільнотою України. Збільшення чисельності учасників Проекту забезпечується «вірусним методом» за рахунок забезпечення явної успішності й значних змін у житті нинішніх Учасників Проекту в порівнянні з іншими громадянами. Успішність тих, хто вже приєднався до активної участі в Проекті «заражає» інших громадян, спонукає до приєднання.
Учасники Проекту, об’єднавшись, починають створювати свій, новий простір існування на принципах народного капіталізму [1], з системою взаємних відносин, побудованою на принципах цього Проекту. Соціальний проект  «Народна Україна» передбачає не тільки об’єднання громадян, а й можливості ефективного об’єднання їх активів, інвестування в Проект  для створення тих умов і можливостей, які не забезпечує для середнього класу наша нинішня олігархічна, корумпована держава. Забезпечується: потужна й активна підтримка Учасників Проекту в розвитку їх бізнесу, інвестування їх проектів та бізнес-планів, доступ до всіх сфер економіки та ринків, які зараз монопольно зайняті олігархічним капіталом. Будується своя економіка та інфраструктура. Дається можливість бути співвласниками: банків, великих підприємств, національних мереж, телерадіокомпаній, підприємств з видобутку нафти, газу, руди та інших корисних копалин, тощо. Можливість: приймати участь в приватизації державного майна, торгувати на міжнародних ринках та доступність інших видів діяльності, які зараз повністю захоплені олігархічними кланами. В рамках цього об’єднання можна буде вирощувати та просувати на відповідні посади нове покоління ефективних менеджерів та державних службовців найвищого рівня. Проект передбачає інтенсивне нарощування активів кожного з Учасників Проекту, значне зростання чисельності середнього класу, його долі в економіці країни та значне збільшення впливу народу на владу в Україні.
Але, щоб будувати нову країну, й забезпечити окреслений рівень мотивації потрібні інвестиції в загальну справу. Внести ці інвестиції можна не тільки в грошовій формі, а й іншими видами активів (цінні папери, цінні проекти, або бізнес-плани, комерційна нерухомість, транспортні засоби, промислове обладнання, корпоративні права, тощо) або своїм трудовим вкладом. Можливості для цього має кожен громадянин. Ці інвестиції – не пожертва і не подарунок! Це вкладення, які не тільки забезпечать вирішення загальнонародних проблем, а й неодмінно дадуть прибуток особисто інвестору! Це вклад Учасника в майбутнє своє й своєї сім’ї! Об’єднання заморожених, недостатньо впроваджених в економіку активів може значно збільшити їх цінність, надати зовсім інший ефект від їх використання. Об’єднання дрібних пакетів акцій підприємств в один значно збільшує їх капіталізацію, їх цінність.   
Важливим мотивом для участі в Проекті є забезпечення захисту кожного учасника і його бізнесу від беззаконня державних органів, рейдерських атак та нападів конкурентів. Діє принцип «Один за всіх і всі за одного». Засновується Комітет безпеки й захисту Соціуму, який може забезпечити, як правовий, так і фізичний захист Учасників Проекту та їх бізнесу. Передбачається свій Народний третейський суд, який гарантовано забезпечить законність у розгляді спорів.
Для забезпечення соціального захисту Учасників Проекту та інших громадян, засновуються  Недержавний Пенсійний фонд та Благодійний фонд.
Всі ці умови створюють мотиви й можливості для постійно зростаючого об’єднання громадян, постійного приєднання нових учасників до побудови нової, прогресивної держави в Україні.

VII. Народна економіка та інвестиції
Розвиток країни, достойна оплата праці, достатні пенсії та стипендії, все це залежить від розвитку економіки, від чисельності й успішності середнього класу, від наявності умов для розвитку бізнесу. Далеко не всі можуть створити успішний бізнес. Це – мистецтво і воно притаманне окремим талановитим особам. В розвинених країнах успішними в бізнесі можуть бути всі. Талановиті – створюють свій бізнес, а ті, хто не здатен до цього – інвестують заощаджені кошти в чужий бізнес і, заради цьому, можуть бути, в окремих випадках,  не менш успішними. Тільки за рахунок доступності інвестиційних коштів, реалізуються неймовірні бізнес проекти. Студент із США Білл Гейтс в 1975 році разом із своїм товаришем, не маючи грошей, а маючи тільки ідею, заснували компанію Microsoft. Завдяки можливості мати доступні інвестиційні кошти, він через 25 років вже був одним з самих багатих людей Світу. Прикладів неймовірних досягнень за рахунок доступних інвестицій – сотні тисяч. А тисячі українців, не маючи змоги надійно інвестувати в Україні, інвестують свої кошти в  Microsoft, Apple, Facebook та інші компанії США [13], своїми коштами розвиваючи економіку США. А в цей час в Україні – неймовірно велика потреба в інвестиціях і в розвитку.
Саме народ України може бути самим ефективним інвестором в економіку країни! Марно вести пошуки закордонних інвесторів в країні, де знищується внутрішній інвестор, немає захисту й забезпечення ліквідності інвестицій, де олігархи витрачають мільйони для того, щоб влаштуватись на роботу в органах влади. Вони не інвестують в Українську економіку не тримають заощадження в національній валюті  й виводять свої прибутки через офшори за кордон. Їх основне поле діяльності – розкрадання державного бюджету, вивезення природних ресурсів й продаж їх за кордоном з акумулюванням прибутків на іноземних рахунках. З цієї ж причини й український інвестор більше інвестує кошти в акції США та інших країн, ніж в українські. Фондовий ринок в Україні не працює належним чином. Акції підприємств, які опинились у власності громадян в період ваучерної приватизації державних підприємств по створеній владою схемі умисно знецінюють і за безцінь скуповуються олігархічними кланами. Штучно створені проблеми ліквідності акцій знецінюють їх. Скупка акцій ведеться по заниженій, дуже часто  в десятки разів, ціні. Народ інтенсивно втрачає свої активи, а олігархи отримують нереально великі прибутки, за безцінь скуповуючи великі підприємства.
Але, не зважаючи на це, народ ще має дуже значні активи, які, при створенні надійних відповідних умов, можуть дати інтенсивний підйом всієї економіки України, створення нових робочих місць, значне збільшення чисельності середнього класу та росту їх активів, повернення захоплених  олігархічно-монопольним капіталом ринків збуту, надати доступ середньому класу до тих видів діяльності, які до цього були йому недоступні. Об’єднавши свої пакети акцій, можна встановити контроль над тими акціонерними товариствами де ці громадяни були безправними міноритарними акціонерами. Значний ефект може дати впровадження принципів народного капіталізму. Мільйони громадян України можуть стати співвласниками крупних підприємств в тих галузях які, здається, безповоротно захоплені кланово-олігархічним капіталом. Немає жодної сфери економіки України й міжнародних відносин, де б народні підприємства не могли б потіснити олігархічно-клановий капітал. Головне, забезпечити умови для надійного, професійного управління такими підприємствами, прозорість їх фінансово-господарської діяльності, належний аудит та контроль за діяльністю органів управління, ліквідність акцій та недопущення захоплення контролю та управління ними окремими групами непорядних співвласників.
Враховуючи, що держава не створює умови для інвестування й розвитку фондового ринку, це можливо зробити в умовах Соціуму для своїх, створених спільнотою проектів. Для цього передбачається в рамках Ядра Проекту цілий ряд організацій та підприємств, які створюються для забезпечення надійності, ефективності та прибутковості інвестицій, захисту інвесторів від зовнішнього втручання та зловживань посадовими особами органів управління, забезпечення ліквідності цінних паперів та корпоративних прав. Забезпечується захист прав міноритарних акціонерів. Це дуже важливий шлях для стрімкого нарощування активів середнього класу, повернення своїх традиційних ринків збуту, та знищення монополій, спираючись на підтримку спільноти.
Створення крупних підприємств, національних мереж за інвестиційні кошти не означає створення подоби «совкових» колгоспів. Вони не створюють конкуренцію та захоплення ринків, зайнятих дрібними підприємцями в відповідній галузі, а навпаки, запрошують середній клас  до приєднання, пропонують цим підприємцям нові можливості та збільшення обсягів їх ринків. Створення нового планується не всупереч існуючому підприємництву в цій сфері, а, навпаки, об’єднанням цих підприємців та створенням завдяки їх інвестиціям на базі їх напрацювань та ринків тих сервісів, та виробництв, яких їм було недостатньо для збільшення прибутковості бізнесу та розширення ринків збуту. Наприклад, підприємець, який мав один – два вантажних автомобіля і після створення з участю його інвестицій великої логістичної компанії, може так і залишитись тим же підприємцем і з тією ж кількістю машин, але працювати набагато ефективніше за рахунок того, що його машини будуть набагато менше їздити в зворотному напрямі порожніми, він може частіше отримувати замовлення на перевезення  і завдяки цьому мати значно більший прибуток, може нарощувати парк свого автотранспорту, може скоротити штат найомного персоналу, або витрати на: пошук замовлень, укладення договорів, судові витрати по порушенням його прав, технічне обслуговування й запчастини. І при цьому він є ще й акціонером створеної з його участю компанії, має право контролю її діяльності і отримує дивіденди з її прибутку.   
Підприємець, який торгував на ринку будівельними матеріальними та товарами, після створення з його участю потужного Торгового комплексу - франчайзингової мережі  магазинів по торгівлі будівельними матеріалами, має можливість за договором франчайзингу збільшити свій магазин, як точку цієї мережі під новим, розрекламованим брендом й почати торгувати не тільки тими товарами, які традиційно були в його магазині, а сотнею тисяч нових найменувань товарів, які він зможе заявити на продаж. Всі ці товари на його замовлення будуть терміново скомплектовані Торговим комплексом і доставлені в його магазин, або прямо покупцеві з найближчого регіонального торгового центру мережі. Для повсякденної торгівлі він замовляє тільки необхідну мінімальну кількість самого ходового товару, який доставляють по вигідній конкурентній оптовій ціні йому в магазин. Він не утримує зайвий персонал та не витрачає свій час на: пошук постачальників товару, укладення угод, закупівлю та зберігання надлишків товару, тощо. Ці підприємці можуть навіть бухгалтерські операції та звітність передати на виконання головній компанії.  І такі принципи можна реалізувати в будь якій галузі. 
Фермери та мешканці сільської місцевості маючи можливості об’єднання й надійні механізми ведення спільного бізнесу, створюють акціонерні товариства, які забезпечують їм нові можливості й більші прибутки. Це можуть бути підприємства з: аграрного сервісу, переробці та збереженню продукції, торгівлі на міжнародних ринках, тощо. Торговці різними видами товарів створюють свої: оптово-закупочні дистриб’юторські та логістичні підприємства та мережі магазинів, супермаркетів та гіпермаркетів, повертаючи собі втрачені від наступу монополістів ринки збуту.
Вкладники та клієнти банків, об’єднуючись в спілки кредиторів зупиняють нинішній процес грабування народу через банківську систему. Повертають собі відібрані нинішньою владою права кредиторів при ліквідації банків-банкрутів. Відстоюють своє право й встановлюють свої органи управління в недержавному Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Беруть в своє управління ліквідацію банків-банкрутів та розпорядження їхнім майном на користь кредиторів. Об’єднання інвесторів зупиняють продаж за безцінь об’єктів державного майна олігархам. Через свою Інвестиційну компанію вони виступають покупцями цих об’єктів і забезпечують створення на їх основі підприємств системи народного капіталізму.
Необхідно створити умови, щоб Учасники Проекту, а за їх прикладом і інші українці, почали інвестувати в ту систему, яку вони починають будувати.  Але отримати довіру буде дуже важко! Наш народ весь час обдурювали й грабували на державному рівні! А завоювати довіру на рівні громадської організації й об’єднання громадян значно важче! Та іншого виходу нема!  
В Україні, де майже всі товари, які поступають в продаж, завозяться із-за кордону, безліч заводів та фабрик розграбовані та занедбані (а могли б випускати продукцію) та значна нехватка робочих місць. При наявності інвестиційних коштів створюються неймовірні можливості для розвитку бізнесу. А кошти під матрацами є!Тільки донести до їх власників вигоди інвестування для їх примноження надзвичайно важко.  Потрібна довіра до системи.
Треба створити умови гарантовано надійного захисту інвестицій, умови повного контролю та управління своїми активами кожним інвестором, забезпечити, на випадок необхідності,  оперативну ліквідність цінних паперів та отримання інвестором вкладених в них коштів. Звичайно ці умови забезпечує держава, але наша нинішня влада цього не робить. Тому їх необхідно забезпечити в рамках Соціуму, створивши необхідні підприємства та організації в складі Ядра Проекту. Кожен Учасник, який довіряє структурам Соціуму свої інвестиції, має отримати стовідсоткові страхові гарантії не втрати своїх коштів. Інвестор, що вклав свої кошти в акції, або інші цінні папери  підприємств Ядра та підприємств, які забезпечені гарантіями Соціуму має бути неодмінно забезпечений можливістю постійного контролю цього підприємства, можливістю управління своїми активами, гарантованою ліквідністю цінних паперів. Для забезпечення цього в структурах Ядра Проекту передбачаються:
-  Народний Банк, який має забезпечити: кредитування,  надійне зберігання й обіг коштів;
-  Страхова компанія з перестрахуванням ризиків у світовій системі страхування;
-  Аудиторська компанія для надійного фінансово-господарського контролю підприємств;
-  Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі;
-  Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів.
Пріоритетними формами створюваних крупних підприємств є публічні акціонерні товариства, акції яких вільно продаються на фондовому ринку. Торгові та сервісні мережі створюються на принципах – головне підприємство - публічне акціонерне товариство, а торгові, або сервісні точки – окремі підприємці, або господарські товариства, які працюють з головним підприємством на умовах франчайзингу (за договором комерційної концесії).  Власнику акцій, або інших цінних паперів гарантується можливість продати свої папери не пізніше кінця торгового дня на фондовій біржі. Якщо на протязі торгового дня не знайдеться бажаючий купити ці цінні папери, то їх обов’язково купить за ринковою ціною Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів (й згодом продасть їх іншому покупцеві). Це дуже важлива умова для залучення інвестицій. Саме позбавлення можливості продати свої акції отримані в період ваучерної  приватизації державного майна (проблема ліквідності),  дала можливість нинішнім олігархам скупати їх у громадян за безцінь і дуже швидко примножити свій капітал.
Дуже важливим активом, який забезпечує інвестиції в побудову нової країни є заощадження громадян для забезпечення своєї старості. Такі заощадження має практично кожний громадянин. Вони є законсервованими активами, які просто необхідно залучити для побудови нової країни, для інвестування через створений в рамках Ядра Недержавний пенсійний фонд. Ці, та інші активи та інвестиції в рамках Проекту передбачається індексувати у відповідності до курсу Євро й забезпечити їх зростання в еквіваленті до європейської валюти.
Важливою метою об’єднання Учасників Проекту є повернення й розширення ринків збуту товарів та послуг з яких зараз їх інтенсивно витісняють національні мережі, монополії  та підприємства олігархічного капіталу. Створення єдиного інформаційного поля, народних телерадіокомпаній може допомогти залучити широкі народні маси до переважної підтримки «народних» товарів та послуг.  Саме об’єднання в рамках Проекту та існування своїх, незалежних, народних ЗМІ, може дати можливість виділити «народні» підприємства та підприємців і забезпечити переважне споживання їх товарів та послуг в Україні.
Зростання активів середнього класу та його долі у виробництві національного продукту в економіці України дає додаткові можливості для вирощування й просування в органи влади своїх кандидатів та досягнення зміни системи влади.
Значні інвестиції дають Учасникам Проекту можливість в цьому об’єднанні: отримати високооплачувану роботу, утримувати сім’ю, нарощувати свої активи реалізовувати бізнес-проекти, мати перспективи кар’єрного росту, надійний захист та достойне пенсійне  забезпечення в старості.  
Обсяг інвестицій кожного Учасника по мірі реалізації Проекту, рост довіри до нього й підтвердження прибутковості  інвестицій буде невпинно і дуже значно зростати.

VIII. Потенційні ризики. Захист та безпека
Соціальний проект «Народна Україна»  – це проект боротьби за права народу на владу і власність в країні. А владою і власністю так просто і легко не поступаються! Протистояння буде жорстким!
Щоб дійсно реалізувати такий проект, треба мати продуманий захист та безпеку учасників Проекту та систем його технічного забезпечення.  Найбільш вірогідними загрозами безпеки проекту можуть бути:
-  маніпуляція свідомістю, розповсюдження недостовірної інформації та інформаційні війни з метою дискредитації Проекту, його лідерів та учасників, створення конфліктуючих та воюючих між собою груп;
-  втручання в електронні системи Проекту (кібератаки, викрадення, або знищення закритої інформації, тощо);
-   опорочення та  дискредитація лідерів та активістів;
-  захоплення управління Проектом та структурними одиницями Ядра недружніми групами;
-  юридичний супротив (досудові претензії та розслідування, судові процеси, виконавчі дії);
-  фізичне насильство (хуліганські напади, замахи, арешти, рейдерські захоплення, напади «тітушок», тощо);
-  протизаконні дії та злочини посадових осіб та окремих учасників Проекту.
Ми живемо в епоху маніпуляції свідомістю й інформаційних війн. Маніпуляція свідомістю дає можливості: безкарно грабувати значні маси людей, створювати війни, розділяючи людей по певним ознакам і натравлюючи їх один на одного, злочинно використовувати окремі групи, спільноти, національні та інші угруповання людей на користь маніпулятора. Беззаперечна брехня, розповсюджена по телеканалам, та підтримана відомими особами і прикормленими ними «експертами» починає сприйматись в свідомості людей, як істина. Крім того, народ України має спотворений комуністичним режимом менталітет. Саме менталітет нашого народу й доступність маніпуляції його свідомістю й дали можливість реалізувати в Україні владу на основі моделі «державно-монополістичного капіталізму кланово-олігархічного типу» [1]. Практично всі телевізійні канали в Україні є власністю, або підконтрольні олігархічним кланам. Саме вони, маніпулюючи свідомістю українців,  в найзначнішій мірі забезпечують становлення та непорушність кланово-олігархічної влади в Україні.
Маніпуляція інформацією дає можливість представляти:  злочинців, крадіїв та корупціонерів, як: видатних державних діячів, меценатів та захисників обездолених; а: патріотів, волонтерів, борців за достойне життя народу та захисників держави – злочинцями, запроданцями та «агентами Кремля». І, в наслідок цього, обкрадені та обездолені громадяни починають боготворить тих, хто їх обікрав та позбавив достойного життя і ненавидіти своїх захисників.
Тому, саме інформаційні війни та маніпуляція свідомістю не дали можливості до цього часу об’єднати народ України і являються самою великою загрозою для реалізації наших патріотичних, благородних планів.
В перші ряди нашого об’єднання можуть стати саме «заслані козачки», тролі, боти, псевдо патріоти, які почнуть  шукати всі можливі тріщини й нерівності в нашій спільноті й забивати в них клин. Створювати  внутрішні протистояння, провокувати внутрішню боротьбу одних груп з іншими. Запускати брехливу інформацію, руйнуючи наші об’єднання. Якщо не забезпечити  необхідний рівень захисту, то можливе, навіть, захоплення управління Соціумом недружніми, налаштованими на  руйнування Проекту групами осіб.
Для забезпечення протидії можливим загрозам, в рамках Ядра Проекту створюється Комітет безпеки й захисту Соціуму. Цей комітет, при активній взаємодії з іншими структурами Ядра, повинен забезпечити:
-  захист електронних систем від злому та зовнішнього втручання, несанкціонованого доступу до закритої інформації не тільки ззовні, а й збоку посадових осіб структур Ядра (це забезпечується, починаючи з закладення захисту на етапі проектування та розробки електронних систем);
-  моніторинг спеціальної соціальної мережі на предмет виявлення: тролів, ботів, псевдо патріотів, розповсюджувачів компромату та недостовірної інформації, провокаторів розколу, з метою їх нейтралізації;
-  моніторинг складу акціонерів та інвесторів структур Ядра Проекту для запобігання захоплення контролю над  Ядром окремими недружніми Соціуму групами учасників;
-  участь в аудиті структурних одиниць Ядра, аналіз дій посадових осіб;
-  забезпечення юридичного захисту структур та учасників Проекту;
-  забезпечення фізичного захисту структур та учасників Проекту;
-  участь в розробці нормативних документів, проектів, статутів підприємств та організацій Проекту для створення умов їх безпеки.

IX. Ядро проекту
Ядро Проекту створюється для забезпечення умов існування й постійного росту чисельності  об’єднання Учасників Проекту,  створення умов для діяльності незалежних, народних ЗМІ, взаємної комунікації й прийняття суспільних рішень,  для забезпечення  розвитку народного капіталізму. Не забезпечені нинішньою владою умови забезпечують структури Ядра Проекту. Для забезпечення необхідного обсягу інвестицій в створення Проекту, кожний Учасник повинен внести певний свій особистий інвестиційний вклад в підприємства Ядра проекту. 
В склад Ядра входять:
-  Громадська організація;
-  Вища Рада Народної України;
-   Інститут Народної України;
-  Комітет електронного управління (в складі його - ЕР «Рада»);
-  Інвестиційна компанія;
-  Спеціальна соціальна мережа; 
-  Телерадіокомпаня;
-  Всеукраїнська газета;
-  Агентство новин;
-  Народний Банк;
-  Недержавний Пенсійний фонд;
-  Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів;
-  Страхова компанія;
-  Народний третейський суд;
-  Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі;
-  Комітет безпеки й захисту Соціуму;
-  Аудиторська компанія;
-  Благодійний фонд;
- інші підприємства та організації, необхідні  для забезпечення функціонування Ядра.
Всі структурні частини Ядра, крім: Громадської організації (далі - ГО),  Вищої Ради Народної України, Недержавного Пенсійного фонду та Благодійного фонду є комерційними організаціями й працюють на умовах прибуткової діяльності.     
Переважною формою структур Ядра є акціонерні товариства. На період  до кардинальної зміни системи влади в Україні і досягнення реалізації принципів Народної України на державному рівні, обіг акцій структур Ядра буде обмеженим, функціонуючим  під спеціальним жорстким контролем. Згодом, після впровадження функцій Ядра на державному рівні всі ці підприємства й організації будуть: або ліквідовані, або стануть публічними акціонерними товариствами з вільним обігом їх акцій на фондовій біржі.
Ядро будується по принципам холдингової структури. Власником контрольного пакету акцій більшості із структурних одиниць Ядра є Інвестиційна компанія (далі - Інвесткомпанія), або ГО. Номінальна вартість належних кожному Учаснику акцій Ядра Проекту обмежується. Рівень обмеження визначається Вищою радою,  може змінюватись і публікується на сайті та в Соцмережі.  Цей рівень встановлено з метою не допущення переваги в прийнятті рішень власниками великого капіталу. Також визначається й публікується мінімальна сумарна вартість акцій підприємств Ядра для отримання статусу члена Соціуму  з метою того, щоб відсторонити від участі в прийнятті рішень тих осіб, які не маючи свого достатнього вкладу в проект нав’язують спільноті свої вимоги. Різниця між верхнім та нижнім рівнями поступово зменшується, щоб вирівняти учасників в правах на участь в прийнятті рішень. Крім того, персонал, працюючий в структурах Ядра по умовам трудового договору має бути теж акціонером того підприємства, на якому він працює. На акції, належні персоналу може припадати до 20% статутного капіталу акціонерного товариства.
Громадська організація реєструється у відповідності з Законом України «Про громадські об'єднання» першими учасниками Проекту з різних регіонів України, як всеукраїнська громадська організація з неприбутковим статусом. Решта учасників приєднуються до неї після державної реєстрації. ГО є громадським об’єднанням всіх Учасників Проекту. На її рахунках формується бюджет Проекту. ГО організує роботу Вищої Ради Народної України.
Вища Рада Народної України (далі - Вища Рада) є органом управління Соціуму – найбільш активної частини Учасників Проекту, які особисто інвестують та будують «Народну Україну». Детально про Вищу раду описано в розділі V.
Інститут Народної України (далі - Інститут).  
Створюється в формі акціонерного товариства, є головною структурою в управлінні структурними частинами Ядра Проекту.  Має статус  науково-дослідного закладу для наукового, технічного, експертного, методичного забезпечення функціонування Проекту.    Інститут здійснює контроль та нагляд за всіма складовими частинами Ядра Проекту, фінансовою та економічною ефективністю його структур. Функції  Інституту: популяризація та пропаганда ідей Проекту, співпраця з ЗМІ та органами влади, реалізація законотворчих ініціатив, вивчення ринку та стану економіки, розробка проектів, бізнес-планів, технічних завдань, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, супроводження менеджменту нових проектів до виходу на стабільний прибутковий рівень, розповсюдження передового досвіду, визначення функцій та взаємодії всіх структур Проекту, сертифікація та аудит їх діяльності, оцінка вартості: проектів, об’єктів, підприємств, акцій та корпоративних прав; експертиза інвестиційних проектів, юридична підтримка структур та учасників Проекту, анти рейдерський, антикорупційний та правовий захист Учасників Проекту, підготовка та атестування керівних кадрів, тощо. Інститут має мінімально необхідний штат співробітників. Більшість визначених функцій реалізується на договірних умовах, або на принципах аутсорсингу через мережу сертифікованих та акредитованих  Інститутом виконавців.
Комітет електронного управління (далі – Комітет ЕУ) є підприємством, яке забезпечує створення й належне функціонування всіх електронних засобів та інтернет-ресурсів  Проекту. В склад цих ресурсів входять: сайти громадської організації та інших структур та тем Проекту, форуми, засоби комунікації,  спеціальний електронний ресурс «Рада» (далі – ЕР «Рада»). Спеціальна соціальна мережа є окремим підприємством, але вона обслуговується Комітетом ЕУ й функціонує в тісній взаємодії з ним, здійснює постійний взаємний  обмін інформацією з іншими електронними та інтернет-ресурсами. Важливою функцією  Комітету ЕУ  є захист та збереження закритої інформації та персональних даних зареєстрованих осіб.  
Інвестиційна компанія. 
Призначення Інвестиційної компанії – забезпечення ефективного, надійного залучення активів громадян для розвитку економіки України, надання можливості реалізації значної кількості бізнес-проектів, забезпечення можливості неухильного росту долі середнього класу в економіці країни, суттєве збільшення робочих місць, інвестування нових проектів, створення умов для забезпечення створення й супроводу до стабільного режиму нових підприємств, інвестування та вивід з кризового стану діючих підприємств, створення нових робочих місць, тощо. Інвестиційна компанія має забезпечити об’єднання можливостей народних мас для значного підвищення їх матеріального стану, створення спеціальних механізмів та умов для забезпечення безпеки, надійності, прибутковості та ліквідності залучених інвестицій; забезпечення участі інвесторів в контролі діяльності та управлінні об’єктами інвестування; забезпечення надійного доступу інвесторів до інформації про діяльність об’єктів інвестування.  Вона є засновником і власником контрольних пакетів акцій майже всіх структурних одиниць Ядра, постійно контролює їх діяльність. Головна особливість Інвестиційної компанії – створення спеціальних механізмів та умов для забезпечення безпеки, надійності, прибутковості та ліквідності залучених інвестицій; забезпечення участі інвесторів в контролі діяльності та управлінні об’єктами інвестування; забезпечення надійного доступу інвесторів до інформації про діяльність об’єктів інвестування.  Для кожного інвестора створюється індивідуальна платформа доступу до контролю та  управління своїми інвестиціями. Вона забезпечує всю необхідну інформацію про власні інвестиції, їх поточну вартість та динаміку їх зміни, управління інвестиціями (оперативні дистанційні купівля або продаж, передача в заставу та зняття застави, тощо). Інвестор має доступ, оперативну інформацію про об’єкти інвестування, забезпечується його участь в управлінні об’єктами інвестування, реєстрація та участь в голосуваннях на загальних зборах.  Старт крупних проектів, за звичай, починається із залученням значної частини інвестицій від Інвестиційної компанії, під її контролем до виходу на стабільний прибутковий режим, а потім Інвестиційна компанія поступово виставляє на продаж свої акції цього проекту, а виручені з прибутком кошти залучає в інші проекти. Інвестиційна компанія під контролем Інституту залучає для реалізації проектів вільні кошти: Банку, Пенсійного фонду, Страхової компанії та Фонду забезпечення ліквідності й гарантування вкладів. Інвестиційна компанія працює на комерційній основі, її акціонери організують її діяльність з розрахунку на отримання прибутку. Обіг акцій Інвестиційної компанії перебуває під самим жорстким контролем в порядку, визначеному в її статуті. Контроль здійснюють: Інститут Народної України та Комітет безпеки й захисту Соціуму. Вони формують список осіб, які перевірені й можуть бути власниками пакетів акцій Інвестиційної компанії, контролюють недопущення концентрації значної кількості акцій у окремих осіб, або у групи пов’язаних осіб, що може привести до втрати Соціумом контролю над структурами Ядра.
 Спеціальна національна соціальна мережа (далі – Соцмережа).
Особливості Соцмережі є у тому, що вона поряд з традиційними для соціальних мереж функціями має й ряд суттєвих відмінностей. Вона є не тільки платформою для спілкування, а й забезпечує декілька рівнів конфіденційності, є середовищем для здійснення ряду інформаційних, соціальних, юридичних дій. В ній створюється велика кількість різних закритих та відкритих груп. Такими групами можуть бути: групи по інтересам, громадські організації, партії, співвласники будинків, члени кооперативів, члени територіальних громад, співвласники спільних підприємств та інших об’єктів, акціонери, або учасники товариств, тощо. В цій мережі можна проводити обговорення різних питань, голосування з офіційним затвердженням і оформленням їх результатів. Після значного розвитку Проекту й створення відповідних умов ця Соцмережа може бути суттєво удосконалена й наділена функціоналом здійснення цивільно-правових відносин між Учасниками Проекту.  Здійснювати юридичні дії: подавати: заяви, запити, вимоги, претензії; оформляти доручення; оформляти кредити й депозити; передавати в заставу своє майно; укладати угоди; замовляти, продавати й купувати товари та послуги, здійснювати взаєморозрахунки, оформляти акти виконаних робіт та накладні прийому-передачі товару, приймати участь у конкурсах та тендерах, вирішувати господарські та цивільні справи у суді, здійснювати участь в управлінні своїми інвестиціями; здійснювати управління своїми корпоративними правами, тощо. Із згоди користувача, Соцмережа забезпечує визначення рівня його якостей. Це може бути рівень його: надійності, порядності, майнової спроможності, авторитету у Спільноті, інших показників.
     Суттєвим є те, що весь перелік можливостей забезпечує не тільки Соцмережа, а й відповідні сертифіковані, акредитовані, ліцензовані учасники Проекту через Соцмережу.  Соцмережа лише забезпечує для взаємодії її учасників необхідне об’єднане  інформаційне поле, підтвердження легітимності Учасників і Виконавців послуг, надійний обмін інформацією, необхідний рівень безпеки та конфіденційності, логістику інформаційних потоків, зручність та швидкість всіх операцій. Здійснення конкретних операцій може проводиться в окремих спеціалізованих установах. Наприклад, здійснення  взаєморозрахунків,  оформлення кредитів та депозитів здійснює ліцензований Банк. Юридичні дії забезпечують легітимні, зареєстровані, ліцензовані у відповідності до діючого законодавства юридичні структури (нотаріуси, юридичні компанії, адвокати, суди, тощо). Для здійснення юридичних, або офіційних дій потрібні відповідні передбачені законами процедури та Виконавці, які мають відповідні акредитації, дозволи та ліцензії.  Соцмережа тільки забезпечує доступ та взаємодію до початку здійснення відповідних процедур та реєстрацію факту виконання певних дій в особистому кабінеті Учасника.
     Учасник має пройти офіційну акредитацію в сертифікованій установі й мати цифровий електронний підпис. Учасник – юридична особа діє через чітко визначених фізичних осіб, які діють в межах їх особистих прав в цій юридичній особі. Кожен користувач має повну свободу щодо своїх дій, рівня розкриття особистої інформації, вибору програм та послуг.    
Телерадіокомпаня (або Телеканал і Радіостанція),  Всеукраїнська газета, Агентство новин – це найважливіша для об’єднання будівників нової України й отримання всенародної підтримки частина Проекту. Саме відсутність незалежних ЗМІ дало можливість олігархічним кланам прийти до влади. Створення незалежних, народних ЗМІ – це не тільки найважливіше, а й саме складне завдання. Воно потребує значних інвестицій і з цих проектів дуже важко отримати прибутки. Вся надія не тільки на інвестиції, а й на масову фінансову підтримку й допомогу. Головною відмінністю цих ЗМІ є наявність жорсткого контролю за їх незалежністю від зовнішнього втручання й недопущення попадання їх під контроль окремих осіб, або груп осіб. Призначення на керівні посади в цих ЗМІ здійснюється через спеціальні процедури через Вищу Раду.
Народний банк.
Банкова система України вкрай ненадійна. На цей час у стадії тимчасової адміністрації та ліквідації знаходиться більш, ніж 95 комерційних банків України. У більшості з них кошти вкладників розкрадені й виведені за кордон. Заснування Народного банку (далі - Банк), який функціонує під  постійним контролем акціонерів, Інституту,  Фонду забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Страхової компанії є необхідною умовою надійності і успішності Проекту.  Статут Банку має містити умови доступу акціонерів до контролю поточної діяльності його менеджменту, багаторівневий контроль і захист банківського капіталу з використанням спеціальних комп’ютерних програм. Тільки за таких умов цей Банк може забезпечити збереження коштів, фінансування всіх галузей Проекту, управління активами та взаєморозрахунки учасників Проекту.  В кризовому випадку, Фондом забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Інститутом  в Банк вводиться зовнішнє управління. Приймається комплекс антикризових заходів. Захист вкладів забезпечується Фондом забезпечення ліквідності й гарантування вкладів. На створення банку потрібні дуже значні кошти, але якщо клієнтами банку будуть всі Учасники Проекту і всі створювані підприємства, які до того ж стануть і його акціонерами, то такий банк дуже швидко вийде в лідери в Україні. При створенні Народного банку умова, щоб контрольний пакет його акцій був у власності Інвестиційної компанії не є обов’язковою.
    Окрім цього банку в подальшому в рамках Проекту можуть створюватись інші банки, підприємства, компанії, які будуть створювати конкурентне середовище й забезпечувати невпинний ріст економіки України.    
 Недержавний Народний Пенсійний фонд (далі - НПФ). 
Включення недержавного Народного Пенсійного фонду в структуру Ядра Проекту обумовлене його важливістю в соціальному захисті учасників Проекту і пов’язані з цим особливими вимогами до забезпечення його надійності. Крім того, він є дуже важливим джерелом інвестиційних коштів. Він являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого НПФ персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Засновником НПФ і суб’єктом, який забезпечує зростання його активів є Інвестиційна компанія. Цей Фонд є неприбутковою організацією. Зберігачем коштів НПФ є Народний банк. Контроль наявності необхідного обсягу активів забезпечують: Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів та Комітет безпеки й захисту Соціуму. Окрім цього, фінансові ризики застраховані в Народній страховій компанії з перестрахуванням на міжнародному рівні.  Страхова компанія забезпечує відшкодування втрат коштів в ризикових операціях. Комітет безпеки й захисту Соціуму відслідковує забезпечення належного функціонування автоматизованої фінансової системи, реагує на загрози зовнішнього втручання. Активи НПФ під належним контролем використовуються, переважно, Інвестиційною компанією для реалізації інвест-проектів, що дає можливість постійного їх зростання за рахунок інвестиційних прибутків. Періодично здійснюється обов’язкова перевірка господарської діяльності НПФ Аудиторською компанією. 
Привабливість вкладів в НПФ для його користувачів забезпечується такими його якостями:
1.  Надзвичайна надійність. Він являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого НПФ персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Гарантії забезпечені перестрахуванням на міжнародному рівні.
2.  Фонд не передбачає прибутку для його засновника. Всі прибутки від користування вкладами йдуть тільки на користь вкладників.
3.  Кожний вкладник НПФ має в його автоматизованій фінансовій системі свій електронний кабінет і до досягнення ним пенсійного віку, сам керує своїми активами. Він бачить їх величину, відслідковує темпи їх зростання, може їх: збільшувати, зменшувати, в любий момент може на публічно визначених умовах забрати їх частково, або повністю, взяти кредит в Народному банку під заставу свого пенсійного вкладу.
4.  Пенсійний вклад індексується в відношенні до Євро, захищений від інфляції і навіть має гарантований рівень зростання за рахунок користування цими коштами. Стан рахунку постійно відслідковується користувачем в його електронному кабінеті. Звіт про стан рахунку та динаміку змін активів користувач щорічно отримує на свою електронну адресу.
5.  Кожний користувач НПФ може сам визначати з якого часу він починає отримувати пенсію і керує цим процесом сам. Може кожен місяць визначати собі різні (в певних межах) розміри отриманих пенсійних коштів (не брати, взяти менше, або взяти більше), а автоматизована система кожного разу перерахує й, відповідно, збільшить, або зменшить всі параметри рахунку. Користувач може відкрити пенсійний рахунок змолоду й користуватись ним, як спеціальним депозитним рахунком, беручи з нього кошти по потребі, а залишок в невизначеному завчасно розмірі буде йти йому в накопичення пенсійного фонду.
6.  Користувач може до досягнення пенсійного віку в любий момент без будь-яких мотивів і пояснень  за згодою НПФ повністю зняти свої кошти, або взяти під заставу свого вкладу кредит в Народному банку.  Така згода гарантується, якщо є достатньо не покладених  на депозит коштів в резервному фонді  та якщо такі дії не носять масового характеру.
7.  Користувачу НПФ гарантується довічне пенсійне забезпечення. У випадку смерті користувача до певного, зазначеного в договорі віку, весь залишок коштів на його рахунку повертається його спадкоємцям. Залишок коштів є умовною величиною. До досягнення пенсійного віку він повністю відповідає сумі накопичених коштів, а після цього (з метою забезпечення достатності коштів для довічної виплати пенсії на невизначений термін) інтенсивно зменшується. Після досягнення зазначеного в договорі розрахункового віку залишок коштів на рахунку стає рівним нулю (а пенсія, в  цей час продовжує виплачуватись), можливості знімати кошти в сумі більшій, ніж номінальна суми пенсії втрачаються, а залишки коштів не вибрані при отриманні щомісячної пенсії йдуть на перерахунок та збільшення щомісячної пенсії.
  Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів (далі – Фонд ЛГВ).
Цей Фонд створюється Інвестиційною компанією та підприємствами, надійність яких він забезпечує. Він є страховим і контрольним органом, управляється й керується Інститутом та Страховою компанією. Він постійно поповнюється страховими внесками банків та підприємств, надійність яких він забезпечує. Фонд призначений для забезпечення ліквідності акцій підприємств, забезпечення гарантування не збитковості інвестицій та гарантування вкладів в Народний банк та Пенсійний фонд. Фонд ЛГВ може страхувати ризики вкладів та інвестицій інших суб’єктів господарської діяльності, які укладають з ним договори.  З метою забезпечення виконання своїх зобов’язань, він здійснює фінансовий контроль діяльності всіх суб’єктів господарювання, надійність зобов’язань яких він забезпечує і щомісячно отримує від них відповідні внески для забезпечення своїх зобов’язань. В свою чергу, він виплачує Страховій компанії внески для страхування на випадок втрати  своєї платоспроможності. Страхова компанія і Інститут контролюють діяльність та платоспроможність Фонду ЛГВ.
Дуже важливою умовою залучення інвестицій є їх ліквідність. У випадку термінової необхідності інвестора продати негайно належні йому акції, така можливість йому гарантується цим Фондом. У випадку, коли на цей момент на ринку нема покупця на ці акції, їх купує за нижньою ринковою ціною Фонд ЛГВ, а потім виставляє їх на продаж за вигідною ринковою ціною. У випадку кризового стану Народного Банку та Пенсійного фонду, Фонд ЛГВ забезпечує гарантії не втрати коштів їх вкладниками. Надлишкові кошти Фонду можуть бути інвестовані в короткотермінові проекти під контролем Інвестиційної компанії, або Інституту.
      Народна страхова компанія має розгалужену мережу своїх відділень по всій Україні. Окрім традиційної страхової діяльності здійснює комплекс специфічних особливих функцій для стабілізації та забезпечення надійності Проекту, забезпечує необхідний рівень страхування надійної роботи Системи. Вона є акумулятором фінансів, буфером коливань курсів акцій, забезпечує гарантований рівень ліквідності акцій створених в рамках проекту акціонерних товариств, забезпечує страхування фінансових та інвестиційних ризиків. У випадку різкого неринкового падіння ціни на акції створеного в рамках Проекту  Товариства, акції якого застраховані, Страхова компанія за свої кошти скуповує по гарантованій ціні ці акції й виставляє їх на продаж по ціні продажу. Цим самим забезпечується згладжування коливань курсу акцій, забезпечення їх ліквідності. У випадку панічних загроз падіння курсу таких акцій вона ініціює проведення аудиту емітента цих акцій і, при необхідності, проведення заходів по виведенню його з кризового стану. Страхова компанія забезпечує розрахунковий рівень доходності Пенсійного фонду, страхує його фінансові ризики. Вона забезпечує фінансування закладів та відділень страхової медицини, страхування життя та здоров’я громадян та страхового забезпечення інших проектів. Для забезпечення надійності роботи Страхової компанії вона перестраховує свої ризики на міжнародному ринку страхових послуг.
Народний третейський суд( далі – Третейський суд).
Сучасна суддівська система в Україні відзначається надзвичайно високим рівнем корупції. Створення свого незалежного, народного третейського суду дозволяє в рамках Проекту забезпечити справедливий правовий захист фізичних та юридичних осіб у відносинах між суб’єктами в межах Народної України. Третейський суд  засновується Інвестиційною компанією й функціонує на комерційних умовах. Призначення та звільнення суддів цього суду здійснюється за рішенням Вищої Ради.
Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі (далі – Торговець ЦП).
Особливості емісії акцій, облігацій та інших цінних паперів, емітентами яких є структурні одиниці Ядра Проекту вимагають особливого контролю за їх обігом заради не допущення втрати Соціумом контролю над структурами Ядра. І, при цьому, необхідно забезпечити підтримку ліквідності акцій. Торговець ЦП є брокером на фондових біржах, забезпечує купівлю і продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо) за замовленнями учасників та структур Проекту, реалізує обмеження в обігу акцій структур Ядра (не допускає продажу акцій не перевіреним особам і значної концентрації акцій у одних осіб, або груп осіб). Крім того, він є важливою структурою в управлінні фінансами та іншими активами Проекту. Торговець, у випадку, неможливості включення його в холдингову структуру по ліцензійним умовам може бути незалежною компанією, або ці функції можуть бути реалізовані через декілька визначених Інститутом торговців.
Комітет безпеки й захисту Соціуму.
Комітет БЗС засновується Інвесткомпанією, підпорядковується Вищій Раді, координує свою діяльність з Інститутом, фінансується за договорами цивільно-правових відносин тими структурними одиницями й підприємствами, безпеку й захист яких він забезпечує. Його діяльність і функції описані в розділі VIII.
Аудиторська компанія.  Аудиторська компанія засновується Інвесткомпанією  та Учасниками Проекту, має свої підрозділи по всій Україні, взаємодіє з Інститутом та іншими організаціями Ядра на прибутковій комерційній основі.
 Благодійний фонд засновується Громадською організацією «Народна Україна» за кошти її бюджету та благодійні внески, призначені для цієї мети. Цей Фонд являє собою повністю автоматизовану фінансову систему надзвичайної надійності з мінімумом обслуговуючого його персоналу і неможливістю ручного втручання в процес обігу його коштів. Його діяльність повністю прозора і відображається на його сайті та в Соцмережі . Весь рух коштів відкритий для всіх Учасників Соціуму. Реєстрація кожного претендента на отримання допомоги здійснюється офіційно зареєстрованим Учасником, який гарантує достовірність особи претендента та документальне підтвердження надзвичайної потреби в допомозі, а, при можливості , підкріплюється  достовірність потреби в допомозі іншими учасниками Соціуму. Благодійними коштами розпоряджається сам благодійник, який сам обирає: і суму, і того, кому вона призначена, і здійснює перерахунок коштів. Всі операції відкриті і відображаються на сайті.

X. Порядок реалізації проекту
    Реалізація Проекту починається із створення спільноти його учасників. Зазначимо, що ще до початку реалізації  цього плану вже існує невелика група учасників, готових до внесення інвестицій і виконання плану.  Існує сайт, на якому опубліковано Соціальний проект «Народна Україна». Є Форум на якому ведеться  обговорення всіх нагальних питань Проекту. Створена група в соціальній мережі Фейсбук.  Але для здійснення Проекту в повному масштабі потрібно залучити десятки тисяч учасників, які готові приєднатись до його реалізації своїми інвестиціями та/або своїм трудовим вкладом. Для цього розробляється окремий новий сайт в Інтернеті, в соціальних мережах створюються групи та сторінки у відповідності з напрямками розвитку Проекту. Сайт має обмежений доступ користувачів до частини інформації, яка стосується конкретних проектів, їх учасників та фінансової інформації з цих питань.  Публікується на сайті проект плану дій і зорганізується його обговорення на форумі цього сайту. В Інтернеті, в соціальних мережах та засобах масової інформації публікуються статті, пости та інші матеріали, які розкривають суть та ідеї Проекту, реєструються прихильники його ідей та планів. З цих прихильників створюється група учасників, які виразили згоду  приєднатись до розповсюдження інформації та пошуку нових учасників. В середовищі учасників йде постійний пошук та реєстрація зацікавлених осіб в практичних діях по реалізації конкретних напрямків та частин Проекту: інвесторів, розробників, виконавців. Визначається особиста їх готовність до інвестицій в Проект в  формі вкладу своїх активів або трудового внеску.  З цієї спільноти виділяється група учасників з різних регіонів України, які виступають засновниками Громадської організації (ГО). Після реєстрації  ГО, решта учасників приєднуються до неї.
    Після досягнення стартового рівня кількості учасників – виконавців  та інвесторів Проекту (більше  200 осіб, та більше 4  мільйонів інвестиційних коштів), Громадською організацією та найбільш активними учасниками Проекту засновується перша структура Проекту – Інвестиційна компанія в формі приватного акціонерного товариства із статутним капіталом 4 млн грн.  Проводяться загальні збори, обираються керівні органи Інвесткомпанії. Після внесення коштів на повний розмір статутного капіталу, проводяться загальні збори й приймається рішення про додаткову емісію акцій. І кожного разу після досягнення встановленого рівня, розмір статутного капіталу Інвесткомпанії знову збільшується. Громадською організацією створюється Вища Рада Соціуму.  В її склад входять всі Учасники, які приймають дієву участь в реалізації Проекту, а саме: активно особисто працюють в впровадження його в життя, вносять інвестиції в визначеному спільним рішенням розмірі (наприклад: не менше 20 000 грн). Склад Вищої Ради постійно збільшується по мірі приєднання нових інвесторів, та/або працівників. Голосування електронне. Право голосу Учасник може делегувати одному з депутатів за своїм вибором, може в любий момент змінити депутата за своїм вибором, або голосувати особисто.
 Одразу після заснування  Інвесткомпанії, нею та ГО засновуються: Комітет електронного управління, Соціальна мережа й всеукраїнська Газета.  Контрольні пакети акцій цих підприємств  належать Інвесткомпанії, решта акцій – Громадській організації  та іншим акціонерам, Учасникам Проекту.
Газета засновується не в Києві, а в регіоні з найбільшою активністю по її створенню. Бажано її створити на основі вже існуючої регіональної газети, яка має свою матеріальну базу й персонал. В інших місцях створюються регіональні місцеві редакції, або кореспондентські пункти.  Газета у своєму складі має загальноукраїнську та регіональні частини, містить місцеві статті, об’яви, реклами та програми телебачення. Вона друкується в різних типографіях по регіонам країни. Регіональні підрозділи забезпечують її розповсюдження, розпродаж та підписку на неї. Практикується безкоштовне розповсюдження спеціальних місцевих випусків цієї газети з рекламними матеріалами по презентації: Проекту, Громадської організації, місцевих осередків ГО та з інших приводів.
Соцмережа створюється на основі техзамовлення ГО та Інвесткомпанії Комітетом електронного управління. В ній реєструються й відкривають свої акаунти  її користувачі. Учасники Проекту можуть мати 2 особистих акаунта: публічний та офіційний, зв'язок між якими не розголошується. Офіційні акаунти створені на основі ідентифікації кожної особи, закриті для публічного доступу й використовуються виключно в ділових цілях в середовищі Учасників Проекту. Всі Учасники Проекту об’єднані у відповідні групи по: регіонам, громадським організаціям та партіям, іншим об’єднанням. В цьому середовищі можливо проводити: публікацію новин, актуальних матеріалів, публічних заходів, оповіщення груп Учасників, опитування, голосування, встановлення суспільних статусів Учасників, делегування повноважень обраним Учасником депутатам. Ця Соцмережа – модель електронного суспільства нової Народної України, що постійно розвивається й удосконалюється.
По ходу створення й розвитку: Інвесткомпанії,  Соцмережі  й Газети продовжується активна робота по залученню нових інвесторів та збільшенню статутного капіталу цих підприємств. Створюються групи по заснуванню нових підприємств та об’єктів Ядра, реалізації інших проектів. Ведеться робота по підбору на конкурсних умовах фахівців, формування трудових колективів цих підприємств. Кожний працівник по умовах трудового договору, повинен мати не тільки необхідний професійний досвід, а ще й бути свідомим Учасником Проекту та акціонером того підприємства, на якому він працює, або буде працювати. Чім вища посада, більша відповідальність, тим більше акцій має бути в його власності. На долю акцій, які знаходяться у власності персоналу відповідного товариства виділяється до 20% його статутного капіталу.
Після початку активного розповсюдження Газети й функціонування Соцмережі, а також росту інвестиційних коштів, Інвесткомпанією та ГО засновуються: Телеканал та Недержавний Народний Пенсійний фонд (далі - НПФ). Для створення достатньо потужного Телеканалу потрібні дуже значні кошти (сотні мільйонів гривень). Але, чекати накопичення таких сум недоцільно! Треба створювати його й реєструвати. Шукати прибічників в регіонах на регіональних телеканалах. Створювати медіа продукти й запускати їх в ефір через інтернет, через соцмережі та  YouTube, на регіональних телеканалах і активно розвивати цій проект. Сам факт його існування й інтенсивного розвитку дасть змогу залучати додаткові інвестиції, благодійні внески та доводити його до рівня самих прогресивних та витребуваних каналів в Україні.
НПФ на першому етапі свого існування має рахунки в одному з державних банків України, а після заснування свого банку всі рахунки і вклади будуть переміщені в свій, народний банк. Організується потужна реклама цього фонду через телеканал, в нашій газеті, в соціальних мережах та в місцевих газетах по всій Україні. Кошти НПФ інтенсивно використовуються для інвестування в проекти Народної України на взаємовигідних умовах. Інвестиційні прибутки йдуть на збільшення пенсійних вкладів.
На цьому етапі важливо, крім структурних одиниць Ядра, запустити нові комерційні  проекти, які дадуть можливість залучити значну частину нових учасників, швидко дати прибуток та збудити соціальний резонанс. Зорганізується публікація різних бізнес-проектів для реалізації в рамках Народної України, збираються інші пропозиції, організуються групи учасників, які виявили бажання інвестувати в ці проекти. По кожному бізнес-проекту формується бізнес-план по його реалізації, визначаються керівники й інвестори проекту. Прикладами такого наступного проекту можуть бути: Національна логістична компанія, національні торгові мережі,  підприємства по створенню ОСББ й управлінню багатоквартирними будинками, тощо.
Наприклад, якщо на створення Національної логістичної компанії в форматі франчайзингової мережі, відкликнулась достатня кількість: власників транспортних засобів, складських комплексів, експедиторів, замовників транспортних послуг, вони, з їх участю в інвестуванні й під керівництвом Інвестиційної компанії, засновують  в форматі публічного акціонерного товариства Логістичну компанію. Розробляється й реєструється її бренд. Створюється спеціальний електронний ресурс з доступом до нього через Інтернет, який забезпечує все управління цією компанією. Він може бути частиною Соціальної мережі, або окремим ресурсом. Кожен учасник цієї мережі (франчайзі) є окремим суб’єктом господарської діяльності (власником транспортних засобів, власником складських комплексів, експедитором, тощо) і, одночасно, й акціонером Національної логістичної компанії , взаємодіє з нею на умовах договору комерційної концесії (договору франчайзингу) під брендом цієї Логістичної компанії (франчайзер) з зобов’язанням виконувати всі стандарти й умови, передбачені договором з нею. А Логістична компанія, маючи договори з замовниками транспортних та складських послуг,  забезпечує виконання послуг відповідними виконавцями, документальне оформлення цих замовлень, взаємні розрахунки, а в окремих випадках – страхування вантажів, бухгалтерське та аудиторське супроводження діяльності митне оформлення вантажів, арбітраж у спірних ситуаціях, та інші послуги. В реаліях це буде здійснюватись так. Конкретні замовлення на транспортні, або складські послуги реєструються в базі електронного ресурсу й автоматично (іноді – вручну, експедитором) пропонуються власникам відповідних транспортних засобів, які до визначеного часу можуть бути поблизу місця завантаження. Особа, яка керує логістикою транспортного засобу, якому підходить це замовлення, через свій аккаунт в цьому ресурсі з свого комп’ютера, планшета чи смартфона, при необхідності, уточнює умови договору на перевезення та підтверджує одним кліком  свою згоду. Ця згода є актом підписання угоди на перевезення  з послугами: страхування, оформлення документації, контролю вчасної  оплати, а можливо й інших послуг. Об’єднання окремих учасників системи перевезень та складського зберігання вантажів в одну злагоджену систему, організовану Національною логістичною компанією дає можливість всім її учасникам збільшити ефективність своєї діяльності, розширити ринки збуту своїх послуг.
За подібним принципом можливо створення мереж: магазинів будівельних товарів, продовольчих магазинів, потужного інтернет-гіпермаркету з точками продажу по всій Україні, підприємств переробки сільгосппродукції, деревини, тощо.
Після значного збільшення кількості учасників і досягнення обсягів інвестицій до рівня сотень мільйонів гривень, вся увага Соціуму концентрується на придбанні, або створенню свого Народного банку. В свій банк переводяться рахунки всіх юридичних осіб Проекту й пропонується всім Учасникам перевести в нього свої особисті рахунки. Цей етап є критичним в розвитку проекту! Відкриваються нові можливості, яких не було до цього моменту. Інвестиційна компанія з залученням інвестиційних коштів Учасників Проекту поступово засновує, або купує: Страхову  компанію, Аудиторську компанію,  Комітет безпеки й захисту Соціуму.  НПФ в співпраці з Комітетом ЕУ в повному обсязі реалізує в системі Банку  свою повністю автоматизовану фінансову систему. ГО Народна Україна засновує: Фонд забезпечення ліквідності й гарантування вкладів, Благодійний фонд,  Народний третейський суд. Групою Учасників засновується Торговець цінними паперами, брокер фондової біржі.
 В ЗМІ, в соціальних мережах розгортається акція по згуртуванню та взаємній підтримці підприємств та структурних одиниць Проекту. Впроваджується торговельна марка виділення підприємств і підприємців, працюючих в системі Проекту ознакою НАРОДНЕ . Створується реєстр «НАРОДНИХ» підприємств і підприємців. Поширюється гасло «КУПУЙ  НАРОДНЕ». Створюються умови для пріорітету в «своїх», «народних» товарах та послугах.  Проводиться активна робота по поверненню захоплених монопольно-олігархічними кланами ринків, збільшення обсягів виробництва «НАРОДНИХ» підприємств й створенню  нових.                            Фермери та мешканці сільської місцевості маючи можливості об’єднання й надійні механізми ведення спільного бізнесу, створюють акціонерні товариства, які забезпечують їм нові можливості й більші прибутки. Це можуть бути підприємства з: аграрного сервісу, переробці та збереженню продукції, торгівлі на міжнародних ринках, тощо.
Торговці різними видами товарів створюють свої: оптово-закупочні дистриб’юторські та логістичні підприємства та мережі магазинів, супермаркетів та гіпермаркетів, повертаючи собі втрачені від наступу монополістів ринки збуту. В кожному населеному пункті учасники Проекту отримують можливість мати у своїй особистій власності, або у власності невеликої групи осіб: магазини, супермаркети, а то й гіпермаркети. Прибутки від торгівлі в цих магазинах ідуть не олігархічним кланам, а сотням тисяч сімей акціонерів цих мереж та співвласників торгових точок.
Вкладники та клієнти банків, об’єднуючись в спілки кредиторів зупиняють нинішній процес грабування народу через банківську систему. Повертають собі відібрані нинішньою владою права кредиторів при ліквідації банків-банкрутів. Відстоюють своє право й встановлюють свої органи управління в недержавному Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Беруть в своє управління ліквідацію банків-банкрутів та розпорядження їхнім майном на користь кредиторів. Об’єднання інвесторів зупиняють продаж за безцінь об’єктів державного майна олігархам. Через свою Інвестиційну компанію вони виступають покупцями цих об’єктів і забезпечують створення на їх основі підприємств системи народного капіталізму.
Власники засобів будівельної техніки та транспорту об’єднуються, створюють акціонерні товариства по будівництву якісних, сучасних доріг та автомагістралей. Ця галузь найбільш корумпована в країні! Саме з неї розкрадається та нищиться неякісним будівництвом та утриманням автошляхів десятки мільярдів гривень бюджетних коштів в рік! ГО бере під свій контроль якість виконання та витрати бюджетних коштів на дорожнє будівництво. Доводить до суду всі факти неякісних робіт, перевитрати та нецільове використання бюджетних коштів. Пропонують чесних та порядних фахівців на посади в органи Укравтодору на заміну тим, хто не забезпечив чесне й фахове виконання своїх обов’язків. Добивається, щоб в цій галузі була: прозорість та підзвітність використання коштів, прозорі та відкриті тендери на замовлення робіт, працювали тільки ті компанії, які забезпечують найвищу якість робіт.
ГО розгортає комплекс заходів по покращенню умов для розвитку бізнесу й зростанню чисельності середнього класу в Україні. Запроваджуються механізми розвитку фондового ринку – найважливішого інструменту розвитку внутрішнього інвестування. Основні проблемі пов’язані з недосконалим законодавством та недостатньою ліквідністю акцій та інших цінних паперів. Вони породжені умисними діями олігархічно-кланової влади. До відповідних змін в законодавстві ці проблеми нівелюються особливим змістом статутів акціонерних товариств та спеціально створеними організаціями Ядра Проекту. Необхідна ліквідність цінних паперів на перших порах забезпечується штучно створеним системним спекулянтом, функції якого покладаються на Фонд ЛГВ. А по мірі зростання ринку з’явиться достатня кількість спекулянтів, які будуть заробляти на цьому, а Фонд ЛГВ буде поступатись їм на фондовому ринку то того моменту, коли його участь стане зайвою, а ринок запрацює сам так, як треба. Інвестори масово виступлять і доб’ються необхідних змін в законодавстві на захист прав міноритарних акціонерів. Плануються масові заходи по демонополізації економіки й витіснення з ринку олігархічного капіталу.
Розгортається робота по значному розширенню кількості Учасників Соціуму Народної України. Організується масове створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та взяття в управління цих будинків. Впровадження в цих будинках принципів нових відносин. Створення асоціацій ОСББ, підприємств житлово-комунального забезпечення діяльності цих ОСББ. Акцентується увага на впровадженні принципів та відносин «Народної України» в окремих територіальних громадах, створення органів самоорганізації населення (ОСН), забезпечення обрання Учасників Проекту в органи місцевого самоврядування, в органи державної влади.
Територіальним громадам, в яких більшим обсягом реалізувались принципи та відносини Нової України приділяється особлива увага. Сюди переважно залучаються інвестиції, для створення нових підприємств, нових робочих місць, розвитку середнього класу. Робиться все можливе, щоб в цих громадах мешканці відчули на собі суттєві переваги об’єднання й участі в Проекті. Ведеться активна робота в сусідніх з цими територіальних громадах по розповсюдженню їх досягнень для  «вірусного» зараження їх ідеями об’єднання за принципами Народної України та розширення територій, які живуть і працюють за принципами Народної України. Розростається соціум громадян, які об’єднані однією метою побудови нової, Народної України, мають свій незалежний інформаційний простір, об’єднані спільним бізнесом. Вони починають жити, працювати, вільно спілкуватись і будувати самі амбітні плани в новому середовищі, в більш комфортній новій, створюваній ними країні. Жити в середовищі однодумців, мати більші можливості для збільшення своїх активів, юридичний та фізичний захист, більший вплив на органи влади та можливості для зміни системи влади в Україні, кращі умови свого пенсійного забезпечення.
В своїх ЗМІ: телеканалі, радіо, газеті, соціальних мережах, постійно публікуються матеріали по розвитку проекту, дається об’єктивна оцінка діяльності органів влади. Творцям Народної України, які постійно живуть, працюють і спілкуються в своєму інформаційному полі в умовах створення нової прогресивної країни набагато легше: відпрацювати, обсудити і прийняти рішення, яке буде підтримане народом України, ніж іншим розрізненим групам. Вони міцніше об’єднані: спільною справою, співробітництвом, своїми власними частками в суспільній власності, мають обкатану й відпрацьовану систему прийняття суспільних рішень! В них є своє інформаційне й комунікаційне інформаційне поле для висування ідей, планів, їх обговорення й впровадження в життя!  Потужні об’єднання отримують нові можливості для впливу на владу в країні. Вони висувають вимоги й масовим виступом доводять справу до реалізації. Беруть під свій контроль боротьбу з корупцією, демонополізацію країни. Вимагають усунення з державних посад бездарних та нечистих на руку чиновників, просувають, або обирають на їх заміну вирощених в своєму Соціумі молодих, талановитих кандидатів.
Дається можливість новим, вирощеним в процесі їх діяльності в Проекті: лідерам, політикам, менеджерам та підприємцям, виносити на розгляд суспільства нові ідеї та результати діяльності об’єднання Учасників Проекту «Народна Україна». Активно розширюються зони впливу та кількість Учасників Проекту. Росте вплив нового суспільства на владу в країні. Росте кількість депутатів, вирощених в умовах Проекту в місцевих радах та Верховній раді України. Створюються умови для зміни системи влади на більш прогресивну, народжену й протестовану в Соціумі Народної України.
По мірі росту кількості учасників Проекту, росте і їх вплив на територіальні громади, на результати виборів в місцеві та Верховну ради. Збільшується чисельність середнього класу. Інтенсивно створюються нові підприємства за принципами народного капіталізму.  Поступово створюються умови для впровадження прогресивних, вироблених та провірених в процесі розвитку Проекту Народна Україна: законів, відносин та принципів по яким має бути побудована система влади в Україні.
Україна стає більш прогресивною, активною, згуртованою. Можливості для всенародного спілкування, обговорення важливих питань та прийняття суспільних рішень забезпечать корінні прогресивні зміни у владі. Дадуть значний економічний й політичний розвиток країни. Поступово вироблені в процесі реалізації Соціального проекту «Народна Україна» принципи та відносини втілюються в закони, забезпечуються на державному рівні умови для впливу на владу та доступні методи заміни чиновників, які не виправдали довіри. Реалізується дійсна боротьба з корупцією. Викорінюються олігархи з органів влади. Змінюється податкова система. Створюються гарантовані та забезпечені державою умови для інвестування та розвитку народного капіталізму. Україна отримує всі умови для вільного розвитку й процвітання. В таких умовах і Крим і окуповані території Донбасу будуть самі добиватись повернення їх в склад України.

XI. Висновки
Розроблено Соціальний проект «Народна Україна», призначений для  поступової, кардинальної зміни системи відносин і влади в Україні шляхом створення об’єднання налаштованих до таких змін громадян, реалізації в цій спільноті основних принципів і умов, нової країни і поступового зростання цього об’єднання до таких розмірів, які дадуть можливість реалізувати ці зміні у всій Україні.
Визначені необхідні умови для існування і розвитку такого об’єднання. Розроблені принципи мотивації Учасників Проекту до стабільного, зростаючого та довготривалого об’єднання будівельників нової Народної України в свій Соціум. Визначено, які організації та підприємства Ядра Проекту необхідно створити для забезпечення розвитку Соціуму й досягнення поставленої мети.
Успішність і можливість реалізації Проекту в значній мірі залежить від можливості розповсюдження його ідей та принципів в умовах, коли майже всі ЗМІ знаходяться у власності олігархічних кланів та можливої жорсткої інформаційної протидії організованих тролів та ботів. Але, є впевненість, що всі перешкоди буде подолано і Проект буде успішно реалізований. Приклад розвитку Соціуму буде впливати на оточуюче його суспільство й приведе до побудови нової прогресивної, дійсно народної країни в Україні.
Проект буде вважатись успішним, якщо  через 5 років після публікації Проекту кількість його учасників перевищить 100 000 осіб, обсяг інвестицій учасників Проекту буде визначатись в мільярдах гривень і буде продовжуватись їх зростання. При цьому, активність учасників Проекту буде достатньою для суттєвого впливу на владу, та просування своїх кандидатів в депутати місцевих рад та Верховної ради, на посади в органах державної влади. 
Умови для побудови нової, дійсно народної країни в Україні будуть вважатись створеними!

Литература

1.   Народний капіталізм: економічна модель для України : монографія / О. І. Соскін. – К. : Вид-во " ІСТ " , 2014. – 396 с.
2. Юлія Тимошенко: Фінансово-банківська система України руйнується з відома Президента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :       https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-finansovo-bankivska-sistema-ukra%D1%97ni-rujnuyetsya-z-vidoma-prezidenta/
3. Владислав Красинский. “Oh Meinl Gott!”. Как на глазах НБУ из Украины вывели 400 млрд грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://realist.online/article/oh-meinl-gott-kak-na-glazah-nbu-iz-ukrainy-vyveli-400-milliardov
4. Журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме (видео)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :       https://economics.unian.net/energetics/10039649-zhurnalisty-rasskazali-kak-rabotaet-formula-rotterdam-i-kto-zarabatyvaet-na-korrupcionnoy-sheme-video.html  
5. СЕНСАЦІЯ! Ми вперше публікуємо сенсаційні факти масштабного розкрадання Державного бюджету за допомогою «схемного кредиту». Як Гройсман самостійно готується до виборів (ДОКУМЕНТИ)   Джерело   [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://repost.net.ua/?p=7085
Подробности читайте на УНИАН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://economics.unian.net/energetics/10039649-zhurnalisty-rasskazali-kak-rabotaet-formula-rotterdam-i-kto-zarabatyvaet-na-korrupcionnoy-sheme-video.html
6. Конституція України,  Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
7. Лидер партии «Великая Украина» Игорь Беркут: Население страны не должно превышать 5 млн, остальных – утилизировать. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :                https://www.crimea.kp.ru/daily/26289/3167014/
8. Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.youtube.com/watch?v=sdEgE6CqIso
9. ГО «Поступ».  Доктрина Громадянська республіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://postup.org.ua/doktrina
10. 500 млрд. гривен, украденные из банков — никогда не вернуть. Олигархов, укравших миллиарды, невозможно привлечь к ответственности (ВИДЕО)   News 360  Политикан — это моя страна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://360.biz.ua/?p=22600
11. СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, украденные из банков – никогда не вернуть. ОЛИГАРХОВ, которые украли эти сотни миллиардов, невозможно привлечь к ответственности.   Студия Политического Мультфильма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=7JjEFvTQf0Q
12.   МЕНІ 25. Я МОЛОДИЙ І ПОВНИЙ СИЛ ЧОЛОВІК. ТА ЧОМУСЬ Я НЕ ПОТРІБНИЙ СВОЇЙ КРАЇНІ — ЦЕ ОСТАННЯ КАПЛЯ.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :     http://lifebook.name/?p=741
13.   Алексей Сухоруков, УНИВЕР, Как стать акционером Apple и Facebook в Украине?  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://inventure.com.ua/analytics/formula/kak-stat-akcionerom-apple-i-facebook-v-ukraine

  Приєднуйтесь до творців Народної України!                                                                       

  Широчкін Валентин Серафимович, 03.10.2018р1 комментарий:

  1. Не знайшов, Первинний Державний Субект - Територіальну Громаду.

    ОтветитьУдалить