18 мар. 2024 г.

Національна соціальна мережа

 

В статті 5 Конституції України [1], прийнятої ще в 1996 році записано:

«Носієм суверенітету і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Це неймовірно високий рівень прав, наданих нашому народу для побудови на нашій, найкращій в Світі, Богом даній землі, найкращих умов для щасливого життя.

Це - найвищій із можливих рівень народовладдя! Це неймовірні можливості для творчих дій народу по побудові країни своєї мрії В Україні.

Ці права ми отримали майже 28 років тому і могли створити на своїй землі «земний Рай»!

А що ми маємо в реаліях?

А в реаліях ми маємо руїну! Перетворення країни, яка була в Радянському союзі на другому місці по економічному потенціалу в найбіднішу та найбільш корумповану країну Європи. В відомій монографії Олега Соскіна визначено, що «За період відновлення незалежності, починаючи з 1991-го року, в Україні сформувалась тупикова модель державно-монополістичного капіталізму кланово-олігархічного типу, яка в часи правління режиму президента В. Януковича структурувалася й мутувала до стану «держави стаціонарного бандита» [2, с. 10]. Ключові галузі економіки захоплено олігархічними кланами. Практично, вся енергетична галузь – у власності невеликої групи осіб. Обсяги виробництва падають, природні ресурси в сировинному стані вивозяться за кордон. Вирубуються ліси, нещадно вивозяться корисні копалини, виснажуються ґрунти. Олігархічний капітал зростає, народ бідніє! Йде інтенсивне грабування народу й знищення економіки країни. Небувалого розмаху досягли масштаби корупції. Влада імітує дії по боротьбі з корупцією, але реальної боротьби немає і не може бути при цій системі. А в додаток до цього, на нашу землю ще й прийшла жахлива війна. Але, війна не привела до зміни системи.

Причина такого стану в тому, що нинішня система державного управління не відповідає статті 5 Конституції України. Наш народ не має можливостей на здійснення влади ні безпосередньо, ні через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Депутати всіх рівнів не є представниками конкретних виборців, як має бути. Кандидатів в депутати висувають в політичних партіях, а не в громадах, не в виборчих округах. Виборців один раз на 5 років запрошують на виборчі дільниці для «виборів без вибору». Для вибору не своїх представників, а кандидатів від партій. І який би ми вибір не зробили, всі варіанти, це тільки не на користь народу.

Чому ми, маючи такі неймовірні права і відповідні можливості, за цей час опустили себе до такого рівня безправ’я, до рівня рабів та жебраків на своїй землі, в своїй країні?

Хто той узурпатор і гнобитель нашого народу? Хто надав йому такі права?

А - ніхто! Ми самі, з своєї мовчазної згоди допустили це позорище «на нашій, не своїй землі»!

Головним засобом для захоплення влади, всупереч діючої Конституції України, стало захоплення інформаційного простору олігархічними кланами. На малюнку, розповсюдженому в Фейсбук два роки тому різними користувачами, показано які ЗМІ контролюють українські олігархи. Саме телебачення (яке стали називати в народі «зомбоящіком») та друковані видання, які знаходяться під контролем олігархічних кланів і дало їм можливості для захоплення влади в Україні. Як говорив Уінстон Черчилль:

«Хто володіє інформацією, той володіє світом»

В цьому і є корінь проблеми!

Отже, щоб відновити свої конституційні права на владу, треба створити незалежний, національний інформаційний простір для здійснення спільних узгоджених дій.

Для таких дій раніше збирали мітинги, віче, з’їзди. Всі учасники ніяк не могли зібратись в одному місці. Обирали делегатів, депутатів. Делегати від певних груп приймали участь в обговоренні проблем і прийнятті рішень. Але, світ змінився, ми вже живемо в інших умовах, маємо інші, неймовірні можливості. Нинішній розвиток електронних засобів комунікації дає можливості дистанційно проводити збори, конференції, з’їзди, голосування, в середовищах будь якої величини і не через делегатів, а з особистою участю кожного учасника.

Технічно, такі можливості є, а в наявності таких засобів для широкого використання в народних масах ми в Україні ми не маємо.

Є соціальні мережі. Вони для нас мають дуже важливе значення і в певній мірі блокують захоплений олігархічними ЗМІ інформаційний простір. Але і ці соціальні мережі не повністю відповідають вимогам. Вони заповнені фейковими акаунтами та чисельними ботами, які спотворюють корисну інформацію і впроваджують маніпуляційні  акції.

Потрібна окрема, національна, спеціально спроектована для наших потреб соціальна мережа, захищена від стороннього впливу, яка б забезпечила вільний, діловий обмін інформацією, обговорення актуальних питань та проблем, формування зважених проектів рішень та їх прийняття офіційними протокольними голосуваннями в громадах всіх рівнів. Вана повинна забезпечувати: ідентифікацію кожного учасника, достовірність джерел інформації, достовірну оцінку відношення суспільства до певних питань та подій, суспільне обговорення в різних групах актуальних питань та прийняття по ним протокольних рішень, електронне голосування в різних групах, оформлення довіреностей на делегування повноважень та на певні дії, електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Реєстрація не ідентифікованих осіб та наявність анонімних користувачів не допускається. Це все потрібно для того, щоб всі обговорення, всі рішення не залишались на рівні побутових балачок, а були можливими для офіційної, протокольної реєстрації прийнятих суспільних рішень і мали юридичну силу. Такі, юридично оформлені рішення, прийняті по конкретним питанням, мають статус актів безпосереднього здійснення влади певними групами народу України у відповідності із ст.. 5 Конституції України. Такими актами можна вже зараз, без зміни системи влади в Україні здійснювати безпосереднє народовладдя в певних межах. Наприклад, рішенням виборців виборчого округу, можна скасувати результати виборів депутата по цьому округу і обрати, замість представника політичної партії, свого, безпартійного, депутата. Таке рішення є конституційним, має вищу силу, ніж рішення ЦВК і не може бути скасованим ніякими судами. Детальніше про необхідність такої системи викладено в цій статті [3].

У нас не склалось активне громадянське суспільство. Для реалізації визначених в Конституції прав потрібні узгоджені, скоординовані в широких масах народу дії. А ми, поки що не досягли таких можливостей навіть в територіальних громадах найнижчого рівня. А нам це потрібно до рівня всього народу країни.

Створення такої спеціальної соціальної мережі обов’язково змінить все наше суспільство, виведе на новий рівень стан комунікації в суспільстві, кардинально змінить його громадську активність. Раніше, громадянин країни не міг нічого зробити і нічого не міг змінити, і він не бачив сенсу в будь-якій його активності. А, коли кожен громадянин отримає свій персональний акаунт в цій мережі,  він отримає свій персональний важіль впливу на владу в країні. Створення такої спеціальної соціальної мережі кардинально змінить активність громадянського суспільства! Громадянам для здійснення актів спільних дій  відпаде необхідність: в організації певних громадських об’єднань чи партій, в участі в чисельних публічних заходах: з’їздах, конференціях, зборах, мітингах. Достатньо, через свій смартфон, приєднатись до певної групи, прийняти участь в обговоренні, визначитись і кліком в смартфоні проголосувати. Ця мережа є технічним засобом для відновлення встановлених Конституцією прав на народовладдя – так званою «державою в смартфоні».

 При реалізації принципів народовладдя дуже важливо усвідомлювати, що масові голосування це не завжди раціональна демократія. У кожному суспільстві є суттєво різні люди, з різним рівнем освіти, різними видами діяльності, різним досвідом. Свідомо приймати  рішення із складних специфічних питань можуть тільки досвідчені фахівці з цих питань. А їх чисельність в суспільстві завжди дуже мала. Тому, такі голосування, якщо не проводити масове обговорення і роз’яснення може мати негативні результати. Це некомпетентна більшість. Система такої прямої демократії, яка передбачає прийняття всіх рішень особистим голосуванням всіх учасників спільноти називається охлократією. Дуже часто народовладдя сприяють в форматі охлократії. Але, в дійсності, це протилежні по своїй суті системи. Охлократію використовують в «зомбованому» певними ідеями суспільстві, щоб видати злочинні дії, як волю народу. При дійсному, раціональному народовладді рішення зважено і відповідально приймають найкращі фахівці, лідери суспільства, обрані народом. Тому в спеціальній соціальній мережі мають бути передбачені функції офіційно завіреного делегування повноважень громадян певним фахівцям, або депутатам на голосування від їх імені. Більше про важливість незалежного інформаційного простору та національної телекомунікаційної системи –тут [3].  

Отже, для відновлення конституційних прав народу України, як джерела влади, потрібна національна телекомунікаційна система, яка має забезпечити: обмін інформацією,  комунікацію і офіційну реєстрацію актів суспільних дій.

Кращім варіантом такої системи, на мою думку, може бути спеціальна національна соціальна мережа

Я назвав умовно цю соціальну мережу: Національна телекомунікаційна система (НТКС) «НаДія», або просто – НаДія. По аналогії з вже створеним в Україні Єдиним порталом державних послуг Дія (абревіатура: «Держава і я»). Абревіатура назви НаДія – це: Народ, Держава і я.

 

НТКС «НаДія»  може мати такі особливості і відмінності від звичайної соціальної мережі:

1.   Головна її особливість в її призначенні. Ця мережа визначена, як єдине інформаційне поле народу України, платформа комунікації громадянського суспільства, яка дає можливість особливої комунікації між громадянами, вільне обговорення актуальних питань і проблем, прийняття спільних, протокольних, юридично засвідчених офіційних рішень. Вона має і функціонал звичайної соціальної мережі і має суттєві особливості. В цій мережі передбачається можливості для: вільного обговорення актуальних питань, створення і функціонування певних груп і об’єднань, проведення офіційних дистанційних заходів (опитувань, мітингів, зборів, конференцій, з’їздів, референдумів, голосувань) з можливістю їх оформлення протоколом та реєстрацією в відповідних реєстрах, архівацією всіх матеріалів кожного такого заходу. Особливо важливим в цій мережі є прагнення забезпечити в дуже великому суспільстві можливості почути важливу думку кожного і при цьому не засмітити чат спамом і не діловими повідомленнями.

2.   НаДія має статус національної мережі, створюється акціонерним товариством національного типу, тому її функціонал розвивається і вдосконалюється за рішеннями, які приймаються не керівництвом цього товариства, а на референдумах всіх користувачів цієї мережі (в певному майбутньому – на референдумі всього народу України). Для реалізації проекту НаДія створюється публічне, національне акціонерне товариство за спеціальним, особливим статутом. В статуті передбачається жорстке обмеження кількості акцій в одних руках, та недопустимість концентрації акцій та встановлення контролю над ним певними групами чи об’єднаннями. Декларується мета, щоб акціонерами цього товариства став весь народ України з обмеженими частками акцій у кожного окремого акціонера. Права доступу для внесення змін чітко визначені Статутом НаДії, або - законом і гарантовано обмежені функціоналом системи НаДія. Всі зміни реєструються в захищеному реєстрі. Перевищення прав на внесення змін кваліфікується, як злочин і переслідується згідно закону.

3.   В НаДії повинні бути зареєстровані громадяни України за їх особистими даними, за адресою їх офіційної реєстрації місця проживання, з визначенням їх приналежності до певних територіальних громад, об’єднань, партій, підприємств. Як і в традиційних мережах, кожний користувач має свій єдиний профіль (акаунт) в якому є стрічка його публікацій та різні інші розділи. Користувач є учасником різних груп з яких обов’язковими є: група членів його територіальної громади, група виборців його виборчого округу. Всі його персональні дані захищені. Ступінь їх відкритості для інших користувачів мережі визначає він сам особисто. В мережі він може себе визначати певним псевдонімом (ніком) і своїм фото, або традиційним аватаром. Але в офіційних заходах він реєструється згідно його персональних даних. Окрім участі в певних групах, кожен користувач може мати ще й друзів, відносини з якими такі ж, як в традиційних мережах.

4.   Комунікація користувачів НаДії між собою організована, як і в традиційних мережах, але має особливості. Користувач може звернутись до іншого не тільки за його ніком, а і за його імям, за адресою його проживання, або посадою. Може звернутись до всіх членів його групи. В масових заходах (збори, референдуми, тощо) може застосовуватись певна фільтрація реакції учасників на виступи та публікації. Кожен учасник, який побачив коментар, пропозицію, чи зауваження іншої особи повинен зреагувати на нього певною мірою позитивно, або негативно. Цим самим, в великій масі інформації цінні повідомлення отримують підтримку, а спам та інформаційне сміття відсіюються і пригнічуються від розповсюдження. Також, мережа весь час формує рейтинг кожного користувача на основі реакції суспільства на його повідомлення. Публікації осіб з високим рейтингом поширюються в більших обсягах, з низьким – в менших обсягах. Але, публікація особи з низьким рейтингом може в окремих випадках, набрати дуже значного поширення, якщо на неї буде висока позитивна реакція тих, хто з нею ознайомився. Таким чином суспільство в цій мережі формує репутацію кожного користувача, виділяє лідерів та експертів з певних питань, тобто, тих осіб, позиція яких важлива і цікава для суспільства. Для цього можуть застосовуватись і засоби штучного інтелекту. Публікації таких осіб поширюються в більших обсягах, до них приділяється більша увага.

5.   Ця мережа створюється. як кваліфікований надавач електронних довірчих послуг і має відповідати нормам закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» [4]. Має забезпечити конфіденційність розміщених в ній матеріалів та захист персональних даних її користувачів. В НаДії впроваджено функціонал для організації офіційних дистанційних заходів (зборів, конференцій, з’їздів, референдумів, тощо. Далі все це називаємо – Збори) «під ключ». Для того, щоб провести Збори в певній групі, треба щоб всі учасники Зборів були зареєстровані в НаДії і щоб було визначено ініціаторів цих зборів, порядок денний та призначено дату проведення цього заходу. Розміщуються в виділеній для цього заходу зоні матеріали по питанням порядку денного. Далі включається функціонал НаДії по проведенню Зборів, пропонується календарний план їх проведення, проводиться офіційна розсилка повідомлень з реєстрацією їх отримань, здійснюється збір питань, пропозицій та зауважень, виділяється платформа для відео конференції, транслюється онлайн процедура Зборів з розбором питань, зауважень та коментарів і запускається на певний період часу процедура голосувань по питанням порядку денного. Цей час встановлюється цілеспрямовано, для забезпечення зваженого, свідомого прийняття рішення при голосуванні. Кожний учасник зборів повинен мати час на те, щоб ознайомитись з початковими матеріалами, уважно прослухати доповідь з цього питання, ознайомитись з висновками експертів та фахівців, з коментарями учасників зборів, якщо треба, то поспілкуватись з іншими учасниками і тільки потім – проголосувати. Ця мережа автоматично формує протоколи проведених в ній Зборів і реєструє їх в спеціальному реєстрі. Ці протоколи мають юридичну силу на рівні нотаріально завірених. Всі матеріали Зборів архівуються в реєстрі НаДії. Щоб підтвердити легітимність Зборів достатньо надати посилання на протокол та відповідний витяг з реєстру НаДії.

6.   В мережі НаДія зареєстровані: територіальні громади, органи місцевого і центрального самоврядування, підприємства, організації, громадські та інші об’єднання, партії, тощо (далі будемо називати всіх їх організаціями). В цій мережі, також, може забезпечуватись і діяльність цих організацій: реєстр персонала, фінансово-господарська діяльність, бухгалтерія, правове забезпечення, проведення Зборів та інші функції.

7.   Мережа НаДія має доступ до портала Дія та офіційних реєстрів України і має можливість отримувати з них офіційні дані та здійснювати певні операції на основі цих даних.

8.   Мережа НаДія може мати систему функцій, яка забезпечує повну реалізацію принципів делегативної демократії та самоврядування на основі Динамічного довірчого управління [5]. Це: реєстрація права голоса кожного громадянина в: своїй місцевій і в обласній територіальних громадах та в громаді всієї України. Це: реєстрація обрання, або переобрання кожним громадянином своїх депутатів в місцеву, обласну і верховну ради. Це: функціонал прийняття спільних рішень в радах всіх рівнів з офіційною протокольною реєстрацією всіх матеріалів по винесеному на голосування питанню та результатів голосування. Є і функціонал проведення місцевих та всеукраїнських референдумів з протокольною реєстрацією цих актів самоврядування.

9.   З часом, мережа  НаДія може бути обладнана засобами штучного інтелекту (далі – ШІ). Штучний інтелект надає цій мережі унікальні якості: значно покращує якість комунікації людей в суспільстві; робить відносини: конкретними, діловими; удосконалює обмін інформацією: фільтрує її, очищає інформаційний простір від спаму, конфліктів та інформаційного сміття; виділяє особливості людей:  підіймає рейтинг і авторитет компетентних, порядних осіб і  визначає некомпетентних, брехливих і непорядних; контролює використання бюджетів всіх громад, контролює виконання планів, рішень, і, навіть, здійснює інформаційне забезпечення суспільства.

10.                Національна телекомунікаційна система НаДія має стратегічне значення для громадянського суспільства України, а тому має бути надзвичайно захищеною, створеною на основі технології блокчейн, або інших технологій надзвичайного захисту. В наш час це реально здійснити.

Такі якості НТКС НаДія виводять громадянське суспільство України на неймовірно високий рівень цивілізаційного розвитку і дають громадянам Країни найвищій рівень свободи, самореалізації і нові можливості для кожного громадянина в суспільстві, Громадяни отримують доступні та зручні засоби для реалізації своїх конституційних прав, як «джерела влади» та дієвий вплив на ради всіх рівнів і органи самоврядування.


Впровадження такої системи кардинально змінює відносини і виводить українське суспільстві на новий цивілізаційний рівень
розвитку – інформаційне суспільство!

З’являються можливості впровадження новітніх надсучасних систем демократії та комунікації в суспільстві, які є неможливими в нинішніх умовах. Пропонується впровадження системи делегативної (ліквідної) демократії, яка вже визнана, як «демократія ХХІ століття [6]. Варіант такої системи, названої системою динамічного довірчого управління (ДДУ) [5]  можливий для реалізації тільки при наявності такої системи, як НТКС НаДія. В цій системі створені ідеальні умови для взаємодії народу з органами самоврядування і Верховною радою. Кожен громадянин має в радах всіх рівнів від територіальної громади до Верховної ради своїх, обраних ним особисто депутатів, надає їм офіційну електронні довіреність на право голосування від його імені, має з ними постійну комунікацію. Він має можливість змінити будь-кого з них в любий момент, відізвавши кліком із свого смартфона надану ним довіреність і передавши її іншому – більш достойному. Така система відрізняється неймовірно високим рівнем довіри народу до депутатів, висуванням на керівні пости фахівців найвищого ґатунку, реальних лідерів суспільства. Більше про таку систему – тут [5].

Для створення мережі  НаДія, звичайно, будуть потрібні значні кошти. Це дуже важливий для суспільства України проект і він має бути виконаний якісно! Конкретна сума ще не визначена. Вона буде визначена тільки після того, як буде створено технічний проект і визначено виконавців цього проекту. Але, за попередньою експертною оцінкою, вона буде не менше мільярда гривень. Це мало, чи багато? Таку суму, без проблем міг би інвестувати хтось із українських олігархів! Але нас це не влаштовує! Навпаки, ми робимо все можливе, щоб не допустити контролю за цією системою певних осіб, або організацій. Це має бути система під народним контролем і акціонери – народ України. Ці кошти бажано отримати в якості інвестицій від громадян України. Якщо хоча б 3% від свідомих громадян України відкликнулись і вирішили інвестувати в цей проект, в середньому, по тисячі гривень, то за попередньою оцінкою, цього було б достатньо.

Засновується національне публічне акціонерне товариство з особливим статусом. Статут цього акціонерного товариства особливий, сформований для національної акціонерної компанії народного типу. В статут цього товариства закладаються жорсткі обмеження стосовно кількості акцій у власності однієї особи і заборона концентрації акцій в одних руках, чи в певних групах. Також, передбачається особливий контроль діяльності керівництва АТ. Наглядова рада АТ створюється за принципами динамічного довірчого управління (ДДУ) [10]. Цей принцип забезпечує участь кожного акціонера в контролі діяльності АТ.

Всі, визначені кошторисом, кошти не потрібні на старті виконання проекту. На виконання цього проекту потрібен час. По мірі їх  виконання буде здійснюватись продаж акцій і йти поступове поповнення бюджету проекту. Окрім того, цей проект вже на перших стадіях буде продавати свої послуги, як кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, кошти від яких також  будуть поповнювати бюджет і зменшувати потреби в продажі акцій.

Отже, приєднуйтесь до практичних дій і давайте разом будувати нову систему комунікації нашого суспільства! Вона стане основою для побудови оновленої системи управління країною!

Всі пропозиції стосовно участі прошу направляти на пошту: sphere.kiev@gmail.com 

Література:

1.      Конституція України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2.      Народний капіталізм: економічна модель для України : монографія / О. І. Соскін. – К. : Вид-во " ІСТ " , 2014. – 396 с.

3.      Народовладдя вже є! Та, потрібен ще один крок! Технічний. Валентин Шиточкін, 9 березня 2024 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://peoplesukraine.blogspot.com/2024/03/narodovladdya.html

4.      Закон України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text  

5.      Народовладдя через систему динамічного довірчого управління, Валентин Широчкін, 21 січня 2021 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://peoplesukraine.blogspot.com/2021/01/DDU.html

6.      Liquid Democracy: True Democracy for the 21st Century. Dominik Schiener, Nov 23, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://medium.com/organizer-sandbox/liquid-democracy-true-democracy-for-the-21st-century-7c66f5e53b6f#.55z1mn9re 

 

18.03.2024     Валентин Широчкін,

 

2 комментария:

 1. >Отже, приєднуйтесь до практичних дій і давайте разом будувати нову систему
  """
  Ну от я приєднався до групи у Фейсбуку - https://www.facebook.com/groups/narod.in.ua (де бачу кучу публікацій які не стосуються проекту).
  І приєднався до клубу "Творці нової Народної України" в мережі Сила Довіри - https://ua.power-of-trust.net/#gr-M (де немає жодної задачі для прийняття рішення).
  Що ще я можу зробити щоб підтримати Ваш проект?

  ОтветитьУдалить
 2. Юрію! Я радий що ви готові до конкретних практичних дій. Ці плани ми обговорюємо і виконуємо в колі тих осіб, що приєднались, а в групі в фейсбук багато тих, хто конкретно не приймає участь в проекті і видаляти їх з групи немає сенсу, враховуючи, що вини все ж проявили зацікавленність цією темою. Найближчим часом я вийду на звязок з вами по електронній пошті для конкретної взаємодії.

  ОтветитьУдалить